Ivana Medveďová: Enneagram odhalí naše prirodzené talenty

0
Ivana Medveďová: Enneagram odhalí naše prirodzené talenty

Poznáte Enneagram? Stretli ste sa niekedy s psychologickou typológiou pováh rozdelenou do deviatich skupín? O Enneagrame samotnom, ale aj o tom ako nám táto typológia osobnosti môže pomôcť využiť prirodzené talenty a naplniť tak naše pracovné životné poslanie, nám v zaujímavom rozhovore porozprávala Enneagram koučka pre začínajúce online podnikateľky Ivana Medveďová.

Čo je to Enneagram?

Enneagram je dynamický typologický systém, ktorý ponúka hlboké pochopenie vnútorných motívov a veľmi odlišných spôsobov ľudského chovania. Poukazuje predovšetkým na typické návyky na úrovni myslenia a emočného prežívania. Vďaka Enneagramu môžete skutočne porozumieť ľudskému správaniu a využiť to pre svoj osobný rozvoj, a tiež rozvoj svojich jedinečných kvalít.

Enneagram má korene v Ázii a na Strednom východe

Kedy, kde a ako Enneagram vznikol?

Pôvod Enneagramu je nejasný. V rôznych náznakoch sa objavuje v súfijskom mysticizme, v kabale, ale aj v kresťanstve pred pár tisíc rokmi. No vtedy sa všetko nezaznamenávalo písomne, preto sa jeho pôvod nedá presne určiť. Okolo roku 1915 s ním pracoval Georg Gurdijev, ktorý prispôsoboval východné duchovné náuky súčasnej dobe a nechával svojich študentov cez tanečný pohyb vnímať pohyblivú povahu Enneagram modelu.

V roku 1950 ho Oscar Ichazo predstavil v podobe, v akej ho poznáme dodnes. Napriek tomu, že Enneagram verejnosti nie je veľmi známy, používa sa v psychológii, v alternatívnych liečivých metódach a veľmi výrazne tiež vo firemnom prostredí, kde je vynikajúcim pomocníkom pri budovaní tímu, riešení konfliktov a pri osobnom rozvoji.

Ako systém Enneagramu funguje?

Enneagram je veľmi logický a rozlišuje 9 navzájom previazaných osobnostných typov. Každý typ sa zaraďuje do jednej z troch skupín. Máme tri emocionálne, tri mentálne a tri telové typy. Tieto tri skupiny sú veľmi dôležité, pretože ony určujú, z akého centra človek funguje. Či zo srdca, z hlavy alebo z vôľového centra – solar plexu, a teda ako vníma seba a svet. Emocionálne typy sa identifikujú so svojimi emóciami a je pre nich najdôležitejšie získať lásku. Mysľové typy sa identifikujú so svojou mysľou a potrebujú získať bezpečie. Telové typy sa identifikujú so svojím telom a musia mať všetko pod kontrolou. Tri jednotlivé podtypy už hovoria o tom, ako konkrétne to ktorý typ robí.

Na jednotlivé typy sa pozrieme trošku neskôr. Prezraďte nám, v čom je Enneagram jedinečný?

Enneagram je jedinečný v tom, že je veľmi ľahko pochopiteľný. Popisuje celú škálu správania každého typu od najnezdravších prejavov po najzdravšie, ktoré ukazujú daný typ v jeho najkrajšej forme, v tej najčistejšej esencii. Okrem toho odhaľuje, čo dané správanie poháňa, s čím sa daný typ v priebehu svojho rozvoja stretne a čo má robiť, aby sa oslobodil od fixácie na svoj egotyp. Okrem svojho primárneho umiestnenia na Enneagram diagrame má každý typ svojho suseda, a tiež dve línie pohybu. To znamená, že na seba preberáme aj správanie týchto štyroch egotypov, čo z nás robí jedinečné bytosti.

Kto alebo čo vás k Enneagramu priviedlo?

Prvýkrát som sa s ním stretla pred vyše dvadsiatimi rokmi v neziskovke, kde som vtedy pracovala. Som veľká knihomoľka, takže akákoľvek kniha sa mi dostala do ruky, hneď som sa do nej pustila. A v knihe o Enneagrame sa na jednej z prvých strán píše toto: „Jeden z najväčších problémov s Enneagramom spočíva v tom, že je veľmi dobrý.” Toto bola kľúčová veta, ktorú si pamätám dodnes, pretože práve ona odštartovala môj záujem o Enneagram.

Tá veta hovorí o tom, že je Enneagram veľmi ľahko pochopiteľný. A spoznaním jednotlivých typov môžeme mať tendenciu škatuľkovať ľudí, čo ale nie je hlavným účelom Enneagramu. Jeho dva ciele sú rozdielne. Prvý – pozerať sa na človeka nie z nášho pohľadu, ale z jeho, čo nám umožní lepšie ho chápať a zníži sa tak množstvo vzájomných konfliktov. Druhý – poznaním našej osobnosti osvetliť naše tiene, spojiť nás s našou skutočnou podstatou a zmierniť naše vlastné utrpenie.

Prečítajte si: Ženy sa trikrát menej vydávajú ako v minulosti. Prečo je to tak?

Deväť typov osobnosti podľa Enneagramu

Trojica Emočných typov

Emočný typ Dvojka – Dávač (Záchranca, Obeť) – „Miluj ma”

Dvojka je veľmi bezprostredná, miluje ľudí a ľudia ju. Žije z lásky k druhým, prispôsobuje sa im a stáva sa tým, čím si myslí, že ju druhí chcú mať. To vyplýva z pocitu, že sa cíti nehodná lásky a toto je jej spôsob, ako lásku získať. Tým, že sú pre ňu druhí prvoradí, má ťažkosti prijímať, povedať nie a zabúda na seba. Kupuje si lásku druhých a predáva seba. Vyspelá Dvojka pomáha úprimne.

Emočný typ Trojka – Vykonávateľ (Herec, Workoholik) – „Oceň ma”

Trojka je poháňaná túžbou dosahovať výkon a získať zaň uznanie. Hlavne viditeľnými, drahými vecami, ktorými okoliu „dokáže” svoju cenu. Identifikuje sa so svojimi úspechmi a má ťažkosti oddychovať a robiť veci len tak, bezcieľne. Veľakrát zanedbáva svoju rodinu a zdravie honbou za imidžom, statusom a peniazmi. Vyspelá Trojka je schopný vodca s vysokou integritou.

Emočný typ Štvorka – Tragický romantik (Individualista, Umelec) – „Obdivuj ma”

Štvorka je zameraná na seba, svoju jedinečnosť a inakosť. Romantická, umelecká, nespokojná s tým, čo má v danej chvíli. Chýba jej to, čo bolo a túži po tom, čo ešte len bude. Pocity sú to, čo je reálne a v kombinácii s prirodzenou nespokojnosťou so sebou a prítomnosťou, zintenzívňujú emočné prežívanie, čo jej robí problémy v reálnom svete. Vyspelá Štvorka je oslobodená od drám, oddaná kráse a plnosti života.

Trojica Mysľových typov

Mysľový typ Päťka – Pozorovateľ (Vedec, Introvert) – „Nechaj mi priestor”

Päťka je veľmi inteligentná. Je to nenásytný hľadač informácií, ktoré preňho znamenajú bezpečie. No je aj minimalistom, ktorý šetrí svojou energiou a zdrojmi. Päťka je odpojená od svojho tela a pocitov. Svojim pocitom sa doslova vyhýba, intelektualizuje ich. Má pocit, že svet od nej chce príliš mnoho, a preto sa sťahuje do svojho súkromia. Vyspelá Päťka sa posunula od teoretických vedomostí k životnej múdrosti a vie sa veľmi dobre rozhodovať.

Mysľový typ Šestka – Tímový hráč – „Potrebujem byť pripravený, vždy pripravený”

Pozornosť Šestky smeruje k možných hrozbám, preto sa im snaží predísť prípravou na tie najhoršie možné scenáre a získavaním informácií a praktických zručností. Má veľmi aktívnu predstavivosť. Jej myseľ zvyčajne predkladá katastrofické scenáre, čím sa u nej zvyšuje ostražitosť a opatrnosť. Fóbická Šestka sa snaží strachu vyhýbať alebo ako kontrafóbická Šestka proti strachu kráča. Zameriava sa na skryté motívy druhých, čím sa zvyšuje jej nedôvera. A hoci je zvyčajne veľmi šikovná a bystrá, nedôveruje vo svoje schopnosti, prokrastinuje, a tým často odsabotuje svoj úspech. Vyspelá Šestka je vynikajúci tímový hráč. Je uvoľnená, oslobodená od mysľových konštruktov, dôverujúca životu.

Mysľový typ  Sedmička – Pôžitkár, Večné dieťa – „Nezaťažujte ma problémami, chcem sa baviť”

Sedmička je zameraná pozitívne, nastavená vidieť pekné veci v živote. Preto si necháva otvorených veľa možností, čím na jednu stranu pôsobí pozitívne, ale v skutočnosti tým uteká od svojich strachov. Zážitok je pre ňu dôležitejší ako úspech. Je okúzľujúca, veľakrát sa cíti nadradená voči ostatným. Je aktívna, vyhýba sa všetkému nepríjemnému, preformulováva nepríjemné situácie a svoje konanie, zatvára oči pred realitou. Má problémy so záväzkami a dokončovaním projektov. Vyspelá Sedmička je prítomná vo svojom tele a vie si vychutnávať prítomný okamih.

Prečítajte si: 11 najlepších aplikácií pre podnikanie

Trojica Telových typov

Telový typ Osmička – Šéf  (Vodca, Ochranca) – „Všetky pravidlá pre vás, žiadne pre mňa” 

Pozornosť Osmičky ide k moci, dominancii a snahe kontrolovať situácie a ľudí. Je priama, nemá problém vyjadriť svoju zlosť a ísť do konfrontácie, čím pôsobí zastrašujúco, agresívne a necitlivo. Je ochranárska, ale jej ochrana často pôsobí kontrolujúco, manipulatívne a dusivo, čo má väčšinou za následok, že ľudia od nej odchádzajú, aby sa vymanili spod jej vplyvu. Vyspelá Osmička dokáže dať najavo svoju citlivosť a zraniteľnosť a podporuje ľudí zdola.

Telový typ Deviatka – Mierotvorca – „Hlavne pokoj, nerobiť vlny”

Deviatka je na prvý pohľad príjemný, starostlivý, nekonfliktný „pohoďák“. Jeho pokojný zovňajšok je ale výsledkom potláčania emócií, hlavne hnevu a zúrivosti. To jej spotrebováva veľmi veľa životnej energie, ktorú potom nemá k dispozícii. Preto je veľmi unavená, má sklon k lenivosti a potrebuje veľa spať, aby energiu nabrala späť. Vie sa stotožniť s uhlami pohľadu všetkých ľudí a splýva s nimi, čo jej spôsobuje problémy, pretože potom zabúda na seba. Nevie vyjadriť seba a svoj skutočný názor. Vyspelá Deviatka sa dokáže otvoriť každej emócii, je priama a aktívna. Je výborným vyjednávačom a poradcom.

Telový typ Jednotka – Perfekcionista (Reformátor) – „Boh sa pozerá”

Jednotku ženie potreba robiť veci správne a dokonale nie z ľudského, ale z Božieho pohľadu. Toto ju robí veľmi počestným a morálnym človekom, vďaka čomu môže dosiahnuť veľké veci, ale zároveň ju to aj ničí. Už z podstaty svojej osobnosti, potrebuje robiť veci dokonale a neprestane, kým daná vec nie je ukončená. Lenže pritom si uvedomuje, že v podstate nič nie je dokonalé, vrátane ľudí. Tým sa dostáva do začarovaného kruhu neustálej činnosti, čo ju veľmi vyčerpáva. Robí ju to aj veľmi kritickou, pretože prirodzene má veľmi vysoké nároky na seba, aj na druhých a túto kritiku ľudia cítia. Vyspelá Jednotka sa prestala stavať nad Boha neustálou snahou o nápravu všetkého a každého a dokáže oceniť dokonalosť v nedokonalosti.

Ženy a podnikanie z pohľadu Enneagramu

Dokáže Enneagram ukázať cestu na začatie alebo rozvoj podnikania?

Určite áno. Ak sme si vedomí našich talentov, výrazne nám to uľahčí náš podnikateľský vývoj. Lenže my veľakrát len tušíme, aké sú naše prirodzené talenty, no naše okolie to veľmi presne vidí. Ja si napríklad vôbec nemusím byť vedomá, že sa rýchlo učím jazyky. To si môže skôr všimnúť moja kamoška, ktorá sa jazyk tiež potrebuje naučiť. Až keď mi medzi rečou povie, že nechápe ako je možné, že mne to tak dobre ide, si uvedomím svoj talent. S týmto vedomím to potom môžem ďalej rozvíjať. S Enneagramom dokážem s mojim talentom v rámci mojej osobnosti oveľa komplexnejšie pracovať.

Ako si ešte vďaka druhým dokážeme všimnúť svoje talenty?

Napríklad vám kolegyňa povie, že ste veľmi bezprostredná pri prvom kontakte so zákazníkmi a vy ste si to dovtedy vôbec neuvedomili. Ale akonáhle sa to dozviete, dáva vám to možnosti na tomto vašom talente stavať, pretože sa možno umiestnite v jednom z emočných typov a opäť sa cez to dozviete množstvo náväzných informácií o sebe. Takisto to platí pre obmedzenia jednotlivých typov.

Môžu byť dve kamarátky, dajme tomu copywriterky. Obe veľmi rozdielne a jedna si pozorovaním tej druhej, ktorá nemá problém dávať každý deň storíčka a reels a videá na sociálne siete uvedomí, že toto vôbec nie je jej štýl. Že ona je oveľa radšej v úzadí. A to vôbec neznamená, že sa jej nebude dariť. Tá prvá si môže vytvoriť veľmi silnú osobnú značku a tá druhá môže v úzadí robiť copy pre veľmi silnú už existujúcu značku. Obe môžu byť nesmierne úspešné, akurát sa k úspechu dopracujú iným postupom.

Ako je možné využiť prirodzené talenty z pohľadu každého egotypu tak, aby našli ženy svoje pracovné naplnenie?

Veľmi výrazne. Ak ich nepoznáme, budeme sa snažiť slepo nasledovať stratégiu, ktorá funguje niekomu inému, budeme sa vyčerpávať a trápiť. To ale neznamená, že danú stratégiu nemáme robiť. Ak si dovolíme, ponoriť sa do hĺbky našej osobnosti a ozdraviť jej nezdravé prejavy, môžu nastať dve situácie. Buď sa nám prirodzene ukáže stratégia, ktorá je pre nás oveľa prirodzenejšia, a preto sa nám bude oveľa ľahšie nasledovať. Alebo uvoľníme naše bloky do takej miery, že nám zrazu začnú fungovať tie postupy, ktoré nám dovtedy neprinášali žiadne výsledky.

Aj cez pracovný príbeh si napĺňame svoje poslanie. Ako cez Enneagram nájsť v sebe to, čo môžeme odovzdávať ďalej?

Určite odovzdávame veľa z nás podvedome. Ja som toho názoru, že o čo lepšie sa poznáme, o to vedomejšie a s väčším výsledkom môžeme odovzdávať svetu to najlepšie z nás. Enneagram nám popisom celej škály našej osobnosti v tomto pomáha veľmi komplexne.

Správna cesta životom

Na začiatku sme sa zhovárali o tom, kde a ako ste sa k Ennegramu dostali. Na záver mám preto ešte jednu otázku. Našli ste vďaka Enneagramu tú správnu cestu životom?

Vďaka Enneagramu nie, ale s ním áno. Enneagram je moja veľká láska a neprestal ma baviť ani po viac ako dvadsiatich rokoch. Každodenne ma vedie v práci s mojou osobnosťou a v práci s klientkami.

Zdroj foto: archív Ivana Medveďová

žiadne príspevky na zobrazenie