Je viac ľavákov mužov alebo žien? Prečo majú pri šerme ľaváci výhodu?

0
Je viac ľavákov mužov alebo žien? Prečo majú pri šerme ľaváci výhodu?

Medzinárodný deň ľavákov je medzinárodný deň, ktorý sa každoročne pripomína 13. augusta na oslavu jedinečnosti a odlišností ľavákov. Prvýkrát bol tento deň slávený v roku 1976 Deanom R. Campbellom, zakladateľom spoločnosti Lefthanders International.

Medzinárodný deň ľavákov vznikol na oslavu ľavorukosti (sinistrality) a na zvýšenie povedomia o výhodách a nevýhodách ľavorukosti v prevažne pravorukom svete. Oslavuje jedinečnosť a odlišnosť ľavákov, ktorí tvoria podskupinu ľudstva, ktorá tvorí sedem až desať percent svetovej populácie.

Čo je vlastne tá ľavorukosť?

Ľavorukosť je preferencia ľavej ruky alebo inej časti tela pred pravou. Ľavák je osoba, ktorá má ľavú ruku obratnejšiu ako pravú, teda opačne, ako býva zvykom. Obrátená lateralita býva pozorovateľná aj pri nohách (dominantná noha sa používa pri kopaní), zraku alebo sluchu. Dominancia môže byť nielen funkčná, ale môže sa prejaviť aj na tvaroch orgánov. Ľavák častejšie používa ľavú ruku pri manipulácii s predmetmi a podobných činnostiach a ľavou rukou sa učí písať ľahšie ako pravou. V minulosti bola ľavorukosť závažným sociálnym  handicapom a prevažovala tendencia násilného preúčania ľavákov na pravákov (v Československu bola táto snaha oficiálne zrušená v roku 1967). Násilné preučovanie malo následky na duševnom zdraví ľavákov, dnes už našťastie moderná spoločnosť tento fakt prijala  a snaží sa mnohé výrobky a produkty prispôsobovať aj pre ľavákov.

Zaujímavosti:

  1. Ľaváci tvoria 10-12% svetovej populácie.
  2. Medzi mužmi je väčší počet ľavákov ako medzi ženami.
  3. Ľaváci využívajú viac pravú stranu mozgu, keďže princíp fungovania ľudského mozgu spočíva v tom, že jeho pravá polovica ovláda pravú stranu tela a ľavá polovica ovláda pravú stranu tela.
  4. Ľaváci ľahšie zvládajú multitasking, dokážu robiť viac vecí naraz. Sú schopní vnímať viacero úloh ako celok.
  5. V určitých typoch individuálnych športoch majú výhodu, keďže súperi sú zvyčajne zvyknutí na pravákov – napr. šerm, judo, tenis alebo box. Nečakaný pohyb ľaváka, ktorý praváci neočakávajú a nie sú naň zvyknutí dokáže predstavovať pre ľavákov nespornú výhodu. Nevýhoda sa však ukazuje napr. pri smeru behu na atletickom ovále alebo pri rýchlokorčuľovaní, kedy sa ľavák musí silnejšie odrážať slabšou pravou nohou.
  6. Približne jedna tretina identických dvojčiat sú ľaváci. Ak je jedno z dvojčiat ľavák, s pravdepodobnosťou 76 % je ľavákom aj druhé dvojča.
  7. Ak sú obaja rodičia ľaváci, s pravdepodobnosťou 26 % bude ľavákom aj ich dieťa.

Vyskúšajte recept na výborný cuketový perník, ktorý zaručene bude všetkým chutiť

Zvučné mená ľavákov

V spoločnosti často tradujú predsudky voči ľavákom, ale opak je pravdou. Medzi ľavákmi nájdeme množstvo slávnych umelcov, športovcov, politikov. Zvučné mená dávnej histórie ako Julius Caesar, Jana z Arku, Alexander Veľký patrili medzi ľavákov. Americkí prezidenti ako Barack Obama, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton.

Zo športu vynikajú ľaváci ako francúzsky futbalový brankár Fabien Barthez, americká tenistka českého pôvodu Martina Navrátilová, bývalý francúzsky tenista Guy Forget, španielsky profesionálny tenista Rafael Nadal.

Mark Twain, Bill Gates, Marie Curie, Robert Schumann, Sergej Rachmaninov, Ludwig van Beethoven, Céline Dion, Julia Roberts sú mená, ktoré výrazne pozitívne prezentujú osobnosti práve ľavákov.

Spoločenský tlak a napravovanie ľavákov

Ľaváctvo je vážnou stigmou v arabských kultúrach. V dobe, keď bol papier drahý a v púštnych oblastiach nebol dostatok vody, bolo nutné sa utrieť po veľkej potrebe rukou a tú nebolo možné bezprostredne umyť. Ruka, ktorou sa táto činnosť vykonávala, bola tradične považovaná za nevhodnú na akúkoľvek inú činnosť, najmä na jedenie, pretože v tej dobe sa nepoužíval príbor. Ľavá ruka musela byť po celý čas jedenia ukrytá. Ukázanie ľavej ruky pri jedle dodnes v mnohých arabských kultúrach, najmä púštnych, považované za veľkú neprístojnosť.

V mnohých častiach sveta (napr. India, Indonézia) je neslušné jesť ľavou rukou, v Indonézii je neslušné ľavou rukou prijať dar.

V európskych a amerických školách boli ešte v polovici 20. storočia deti trestané za to, že sa pokúsili použiť ľavú ruku. V cirkevnom prostredí v minulosti bolo niekedy ľaváctvo považované za znamenie vplyvu diabla. Inuiti (Eskimáci) verili, že každý ľavák je čarodejník.

Vyskúšajte originálne DYI nápady do svojho domova

Dejiny sa s ľavákmi nemaznali

Tiež starí Rimania ľaváctvo neakceptovali. Keď sa chlapec pri výcviku do rímskej légie prejavoval ako ľavák, bola mu ľavá ruka priviazaná k telu, aby bol prinútený naučiť sa používať pravú ruku. Ako ľavák by narúšal súdržnosť légie. Japonský muž mohol prepustiť svoju ženu keď zistil, že je ľaváčka. V Číne ešte nedávno boli ľaváci dôrazne nabádaní, aby sa preučili na pravákov. Tvary čínskeho písma sú navrhnuté pre pravákov a ľavou rukou ich možno písať len s námahou.

Anglický kráľ Juraj VI. (mladší brat Eduarda VIII.) bol ľavák. V detstve a dospievaní po ňom jeho otec Juraj V. vyžadoval, aby nosil na zápästí dlhú reťaz. Keď syn použil ľavú ruku, otec zatiahol za reťaz v nádej, že syna preučí na praváka. Výsledkom bola ťažká koktavosť. Nelson Rockefeller bol tiež ľavák, jeho otec použil rovnakú techniku, opäť neúspešne.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Zdroj titulná foto: pexels.com

žiadne príspevky na zobrazenie