Kto je zodpovedný za vaše emócie?

0
Kto je zodpovedný za vaše emócie?
unsplash.com

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy. Ovládanie našich emócií a schopnosť vcítiť sa do pocitov druhých osôb sa nazýva aj emocionálna inteligencia.

Na otázku „kto je zodpovedný za naše emócie“ vieme odpovedať veľmi jednoducho – sme to my sami. Reč je o komunikačnom modeli. Pointa je v tom, že prostredníctvom našich piatich zmyslov (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť) sa k nám dostávajú informácie, tie sú následne spracované, prekrucované, vymazávané a zovšeobecňované na základe našich filtrov, ktorými sú naše presvedčenia, ktoré o sebe máme, náš jazyk, naše spomienky, hodnoty, postoje a rozhodnutie Na základe toho si vytvárame vnútorné zobrazenia vo svojej mysli.

A podľa toho máme náš stav – našu fyziológiu, čo sa prejaví nakoniec v našom správaní. Takže ak sme šťastní, naše okolie to vidí a rovnako to je aj so smútkom, hnevom, alebo akoukoľvek inou emóciou.

Zodpovednosť tak, ako ju poznáme znamená prijať následky nielen nášho správania a konania, ale aj našich myšlienok a pocitov a v konečnom dôsledku, celej našej existencie.

stastna zena
foto: pixabay.com

5 oblastí emočnej inteligencie

Daniel Goleman vo svojej knihe Emocionálna inteligencia vymedzil päť základných oblastí emočnej inteligencie – sebauvedomenie, sebaregulácia, sebamotivácia, empatia a sociálne zručnosti. Tieto oblasti sú na seba nadviazané a môžeme si ich predstaviť ako levely.

V prvom rade musíme dosiahnuť prvý a postupne sa šplhať vyššie a vyššie aby sme svoje
emócie podchytili komplexne na všetkých úrovniach. Najprv však musíte poznať, čo to emócie vlastne sú. Ide o dočasný stav mysle, ktorý postupne odznieva. Taktiež sú valenčné, čo znamená, že sú prepojené na nositeľa a vypovedajú veľa o jeho povahe, charaktere, alebo o vyššie spomínanej emocionálnej inteligencii. V neposlednom rade ide o ich pasívnu povahu, čiže nemožnosť zvoliť si to, ako sa cítime.

Ako ovládnuť svoje emócie?

Emócie sa však môžeme naučiť ovládať, vyvolávať ich, alebo zvyšovať ich intenzitu, napríklad za pomoci emočných kotiev. Naučte sa svoje emócie ovládať a začnite tým, že sa zastavíte a začnete nasávať okamih a situácie okolo vás. Ak chcete svoje emócie regulovať, je dôležité uvedomiť si ich začiatok a podchytiť ich práve v tom momente.

Ak totiž dovolíte aby vás emócie pohltili, na racionálne zmýšľanie je už prineskoro a vy po odznení budete ľutovať svoje slová a činy, ktoré ste vykonali v emocionálnom opojení. Na to aby ste poznali začiatok emócie, musíte dobre poznať svoje telo a začať si všímať čo pociťujete, keď emócia prichádza.

Hnev sa dá pozorovať ako tuhnutie čeľustí alebo tlak na hrudníku, teplo v hlave alebo ako hromadiaca sa energia v celom tele. Ak už zistíte, že prichádza istá emócia, pomenujte ju. Analyzujte čo to je za emóciu, prečo prichádza a či je užitočná. Spýtajte sa sami seba akú emóciu cítite, kde ju prežívate, aké myšlienky vo vás vyvoláva. To vám pomôže zastaviť sa v emočne vypätých situáciách.

hadka
foto: pixabay.com

Techniky zvládania emócií

Teraz si predostrieme niektoré z techník zvládania emócií. Povedzte stop svojim emóciám. Ak sa potrebujete sústrediť na vami práve vykonávanú činnosť, no vaše emócie sa vám v tom snažia zabrániť, dajte im jasnú stopku. Povedzte sami sebe, že momentálne na nich nemáte čas a vyriešite ich neskôr – budete spokojní aj vy, aj vaše emócie.

Prečítajte si aj článok o tom, ako si 7 krokmi udržíte vzťah

Ďalšou technikou je sústredenie sa na dych a jeho vizualizácia. Táto technika je jednou z najúčinnejších, no na jej realizáciu potrebujete pokojnú atmosféru. Ako sme si vyššie uviedli, pomenujte svoju emóciu, uvedomte si, kde ju v tele cítite a potom si ju vizualizujte.

Zlé emócie si predstavte ako napríklad plesnivý citrón a zlikvidujte ich. Skúste citrón rozšliapať. Odhodiť do koša tak, aby po ňom nič nezostalo. Na to, aby ste svoje emócie zvládali, je veľmi účinná psychohygiena. Pomôže vám všetky vaše emócie preniesť do aktivity, ktorú vykonávate. Slúžia ako účinná prevencia proti pohlteniu negatívnymi emóciami.

Tým, že sa jej budete pravidelne venovať a uskutočňovať ju, zvyšujete vlastné sebauvedomenie a zároveň pracujete so svojimi myšlienkami a emóciami. Nenechajte aby vaše emócie zničili krásny deň a pozitívnu náladu a nenechajte ich parazitovať na vašom tele. Zabudnite na slová – ale to sa nedá, ja to nedokážem, je to ťažké. S istou mierou trpezlivosti dokáže každý z nás zázraky, hoc aj malé, ale začať niekde treba.

Renáta Mazurová

Foto na titulke: Maria Teneva, unsplash.com

žiadne príspevky na zobrazenie