7 nevyhnutných zručností na udržanie vzťahu

0
7 nevyhnutných zručností na udržanie vzťahu
Foto: pexels.com
Ak by ste sa spýtali mladých ľudí, či plánujú dlhodobý vzťah, alebo manželstvo, väčšina by vám odpovedala áno. Ak sa ich však spýtate, kedy by zo vzťahu vycúvali, odpovedia vám, že vtedy, keď si prestanú rozumieť, keď si už nebudú mať čo povedať, keď vyhasne iskra…
Približne tieto slová zazneli počas večera na podujatí 7 pilierov spokojného manželstva z úst Lívie Halmkan. Lívia Halmkan prednáša na stredných školách o témach ako neplánované tehotenstvo, vplyv pornografie na našu intimitu a postavenie manželstva v spoločnosti. Taktiež spolupracuje na výrobe dokumentárneho filmu o živote v manželstve a prekonávaní kríz s názvom „Manželstvá z tlakového hrnca“.
Udržať si dlhodobý vzťah nie je jednoduché. Približne tretina párov sa rozvádza a pred pár rokmi bola rozvodovosť dosiahla takmer 50%, najhoršie to bolo v roku 2006. Za vzťah sa oplatí bojovať, najmä ak sú v ňom už deti, ale vyžaduje si to snahu z oboch strán. Čo robiť, aby nám vzťah vydržal?
V utorok prebiehala v rámci Národného týždňa manželstva prednáška 7 pilierov spokojného manželstva. Viedla ju Denisa Zlevská, autorka projektu Vzťahovo. Počas interaktívneho workshopu, ktorý tento týždeň prebiehal na 15 miestach na Slovensku, sme s manželom po každej kapitole vypĺňali úlohu, ako danú zručnosť zvládame, a odpovede sme si mali potom navzájom porovnať.
Akých je týchto sedem najdôležitejších zručností, ktoré psychologické výskumy definovali ako ťažiskové pre dlhodobý uspokojivý partnerský vzťah?

1. Komunikácia

Počúvanie, empatické porozumenie a vhodná reakcia na partnera hrajú významnú rolu v kvalite vzťahov.
Komunikácia by mala byť osobná, aby partner vedel, čo prežívame. Takisto, mali by sme schopní prijímať to, čo hovorí partner. Počúvať by sme mali tak, aby mal partner chuť rozprávať.
Na začiatku vzťahu sa zvykneme rozprávať o tom, čo cítime, a postupne sa to mení, po rokoch už partneri väčšinou riešia externé veci, čo sa stalo, čo treba spraviť, nakúpiť a vybaviť…
Pohľad na situácie zo spoločnej perspektívy „my“ prispieva k spokojnosti v partnerstve. Nepoužívať vety typu „Navarím ti…“ „Umyjem ti riad…“ „Zavesím ti poličku…“
Otázka pre partnerov: Čo je pre vás pri komunikácii to najdôležitejšie?
komunikacia
Foto: pexels.com

2. Každodenný život

Partneri sa stretávajú s každodennými povinnosťami – prácou, domácnosťou, nakupovaním, starostlivosťou o deti.
Zručnosť efektívne narábať s financiami v partnerstve je jednou z kľúčových zručností každodenného života.
1. financie – partneri by mali spoločne rozhodovať o financiách, mali by mať prehľad o svojich príjmoch
2. domáce práce – dôležitá je spolupráca na bežnom dianí a domácich prácach
3. deti – spoločné pristupovanie k výchove a starostlivosti
4. zdravie – nezanedbávať pravidelné prehliadky u lekára
5. práca – snaha o trvalý pracovný pomer
Otázky pre partnerov: Čo by sme si kúpili, keby sme mali 1 milión EUR? Čo by ste kúpili, keby ste mali 30 EUR na darček pre svojho partnera?

3. Poznanie partnera

Poznanie silných stránok spolu s ocenením partnera prináša do spoločného života pozitívny efekt a ovplyvňuje osobnú angažovanosť v partnerstve. Vedomie slabín zase vytvára priestor pre dopĺňanie a spoluprácu. Neutíchajúca zvedavosť v spoznávaní partnera je prevenciou nudy.
Je dobré poznať partnera v každom období jeho života – aké má sny, ciele, čo sa v jeho živote bude meniť, aké výzvy ho čakajú… Spokojné partnerstvo je založené na priateľstve.
Otázky pre partnerov: Aké je partnerovo životné motto? Aký sú jeho sny? Čo ho rozosmeje?

4. Riešenie konfliktov

Základnou partnerskou zručnosťou je schopnosť riešiť vzniknutú situáciu a nie jej individuálne interpretácie a domnienky. Zotrvanie vo faktickej rovine s cieľom riešenia je spoľahlivou stratégiou riešenia konfliktov. Nemá v nej miesto obviňovanie, či prílišné zameranie na chyby. Podstatné je ospravedlniť sa a odpustiť si.
69% problémov spadá do kolonky stále problémy, pretože vyplývajú z našej rozdielnosti.
Ako postupovať pri konflikte?
– vyhnite sa priamemu útoku, nadávkam, sarkazmom, ponižovaniu…
– sledujte svoje prejavy a snažte sa upokojiť seba aj partnera, ak zbadáte varovné signály
– naučte sa hľadať kompromis
– rátajte s nedokonalosťami druhého, buďte tolerantný
– uvedomte si, že ani vy nie ste dokonalý
– rátajte s tým, že nedorozumenia a zranenia sa v manželstve stávajú.
Otázka pre partnerov: Ktoré veci vám pomáhajú zvládať ťažšie chvíle?
hadka
Foto: pexels.com

5. Sebariadenie

Starostlivosť o seba samého i práca na osobnom raste hrá ústrednú úlohu pri riešení záťažových situácií vo vzťahu. My sami sme zodpovedný za svoje šťastie. Ak máme dosť energie, potom máme tendenciu riešiť náročné situácie s väčším pokojom a prehľadom.
Nemôžeme čakať, že manželstvo naplní všetky naše potreby. Partneri by sa mali starať aj o seba, a nájsť si pre seba čas. Mali by sme chápať, že ten druhý potrebuje občas pauzu a ísť si napr. zašportovať alebo stretnúť sa s priateľmi.  A toto by malo fungovať recipročne.

Otázky pre partnerov: Čo je pre vás v živote dôležité? Čo by ste si vybrali, aby ste boli v živote spokojní? – je to rodina, priatelia, práca, kariéra, zábava, kultúra, koníček, dovolenka…?

Prečítajte si aj: Je vášnivá láska pocitom, ktorý vyprchá?

vino kvety
Foto: pexels.com

6. Sex a romantika

Vraví sa, že žena predtým, ako má s mužom sex, potrebuje mať pocit citového zblíženia. Muž potrebuje mať sex, aby sa citovo zblížil. Niekedy potom vzniká začarovaný kruh – muž doma nepomáha, nezaujíma sa o potreby partnerky, žena potom nemá chuť na sex a odmieta ho, a on je ešte viac podráždený a nepríjemný.
Sex i romantika sú dôležitou súčasťou vzťahov. Sexuálna spokojnosť partnerov je spojená so spokojnosťou vo vzťahu a ovplyvňuje jeho stabilitu. A je to tak u mužov ako aj u žien.
Potrebné sú dva kroky:
1. otvorená komunikácia – rozprávať o svojich túžbach
2. spätná väzba na sexuálny život
Otázka pre partnerov: Aká je vaša predstava romanticky stráveného večera? Zohľadnite predstavy svoje aj partnerove.

7. Zvládanie stresu

V strese reagujeme väčšinou inak ako v stave pohody, prejavujú sa tie tienistejšie stránky našej osobnosti. Ak máme stresu priveľa, prestávame spolu tráviť čas, menej komunikujeme.
Pri dlhodobom  strese sa zvyšuje aj pravdepodobnosť psychických a fyzických problémov.
Spôsob, ako sa páry vyrovnávajú so stresom významne ovplyvňuje kvalitu ich vzťahu. Stres by mali riešiť páry spoločne, ale aj tak, že sme oporou partnerovi pri individuálnom riešení.
Otázka pre partnerov: Ako viete v strese upokojiť sám seba? Ako dokážete upokojiť svojho partnera?
zdroj: vztahovo.sk

žiadne príspevky na zobrazenie