Kto vlastne som? Poznáte odpoveď?

0
Kto vlastne som? Poznáte odpoveď?

Rozumiete tejto kľúčovej otázke a poznáte na ňu odpoveď?

Jedinou konštantou je zmena. Všetko sa rýchlo mení, ponáhľame sa, chceme byť všade a byť vo všetkom excelentní. Dnešná doba nás tlačí do výkonov a ideálov, s ktorými sa deň čo deň stretávame na sociálnych sieťach či v médiách.

Ako sa cítite, keď sa ráno zobudíte a premýšľate nad svojim životom?

Tešíte sa na deň plný výziev a úspechov, alebo sa vám zdá, že vstupujete do každodennej rutiny plnej povinností?

Ak to druhé, možno sa nachádzate mimo svojej cesty. Možno nie ste na správnom mieste a nevyužívame svoj skutočný potenciál.

Albert Einstein raz povedal: “Človek, ktorý nikdy neurobil chybu, neskúsil nič nové.”

Čo keby ste sa pokúsili preskúmať, čo by mohol byť váš skutočný potenciál? Začnite svoju cestu tým, že sa ponoríte hlbšie do seba. Jedine tak zistíte, aké sú vaše túžby a čo vás motivuje vstávať z postele.

Ak chcete žiť život, ktorý vás napĺňa a motivuje, potrebujete pomenovať činnosti, ktoré vo vás tieto pocity vyvolávajú. Nie je to o prehnanej pozitivite, afirmáciách, prítomnom okamihu. Je to o tom, ako veľmi do detailov sa poznáte. Je to o tom, či viete kto ste. Či žijete život, ktorý je skutočne váš alebo sa snažíte zapadnúť a prežiť život podľa predstáv spoločnosti.

Sebapoznanie nie je len otrepaná fráza dnešnej doby

Sebapoznanie je dôležité pre dosiahnutie vnútornej harmónie a životnej spokojnosti. Ide v podstate o umenie porozumenia sebe samému, ktoré presahuje povrchné vrstvy našich každodenných činností a dotýka sa jadra našich hodnôt, našich presvedčení a skutočných túžob. Toto porozumenie nám umožňuje žiť život, ktorý je nielen plný radosti a spokojnosti, ale aj skutočne našim.

Keď žijeme v súlade so svojimi hodnotami a presvedčeniami, pocit autenticity a sebavedomia je pre nás prirodzený. Naopak, ak naše každodenné činy nie sú v súlade s tým čomu veríme, pociťujeme vnútorné konflikty. Okrem toho sa ozývajú naši sabotéri, a potom cítime frustráciu či dokonca úzkosť.

Jednou z najjasnejších výhod sebapoznania je schopnosť nájsť a udržať stav zvaný “flow“. Za týmto psychologický termínom sa skrývajú činnosti, ktoré nás úplne pohltia, a zároveň motivujú. Ide o činnosti, ktoré nás napĺňajú a využívajú naše schopnosti. Či už ide o prácu, hobby, alebo inú aktivitu, keď sme vo svojom “flow”, čas a vonkajšie faktory akoby zmizli. Tento stav nie je len o našej motivácií a potenciálu, ale aj o našom príjemnom pocite z dobre odvedenej práce. V neposlednom rade prispieva aj k našej produktivite a celkovej spokojnosti.

Čo sa deje, ak sa nepoznáme?

Ak nevieme pomenovať naše skutočné silné stránky, ak si neuvedomujeme naše motivátory, nevieme sa dostať do stavu „flow“, vtedy často pociťujeme vyčerpanosť aj z bežných činností. Sme nespokojní, pretože naše aktivity nás zrazu vyčerpávajú a frustrujú, namiesto aby nás nabíjali. Môže nás to dohnať až k vyhoreniu. Sú to stavy tzv. nízkej energie, keď činnosti, ktoré vykonávame, sú v rozpore s našimi skutočnými záujmami alebo schopnosťami. Taktiež, bez jasného pohľadu na to, kým sme, sa častejšie obávame budúcnosti, pretože nevidíme jasný smer alebo cestu, ktorá by rezonovala s naším vnútorným “ja”.

Prekonanie týchto prekážok začína prácou na sebe, na našom sebapoznaní. To môže zahŕňať sebareflexiu – napríklad písaním denníka, meditáciu, fyzickú aktivitu, osobnostné testy, profesionálny koučing či terapiu. Každá z týchto aktivít nám umožňuje hlbšie preniknúť do našich vnútorných procesov, myšlienok,  identifikovať, čo nás naozaj motivuje a čo nás naopak brzdí či obmedzuje na našej ceste.

Sebapoznanie nie je len o odhalení toho, čo robíme dobre alebo zle. Ide hlavne o pochopenie, prečo konáme tak, ako konáme a ako to ovplyvňuje náš vnútorný a vonkajší svet.

Keď investujeme čas a úsilie do sebaobjavovania, preberáme kontrolu nad našim životom.  Zvládame tak zmeny ľahšie a prekonávame ich s väčšou sebadôverou a trpezlivosťou. To všetko prispieva k našej spokojnosti, ktorá pramení nielen z úspechov, ale aj z pocitu, že žijeme život, ktorý je skutočne náš.

žiadne príspevky na zobrazenie