Manažérka Zuzana Mravík Zelenická: Najviac ma teší, že môžem niekomu pomôcť a doslova mu zmeniť život

0
Manažérka Zuzana Mravík Zelenická: Najviac ma teší, že môžem niekomu pomôcť a doslova mu zmeniť život

Zuzana Mravík Zelenická je doslova akčná žena. Lektorka, dobrovoľníčka, mama a manažérka s viac ako 15-ročnými skúsenosťami. Už sedem rokov pracuje v Samsungu na pozícii manažérky spoločenskej zodpovednosti. Pre spoločnosť získala viacnásobný titul TOP RESPONSIBLE COMPANY.

Momentálne žije vzdelávacím rozvojovým programom Tvoja šanca #futureskills. V rozhovore nám prezradila:

  • čo má na svojej práci najradšej,
  • o čom je projekt Tvoja šanca #futureskills,
  • čo všetko sa študenti v ich programe naučia,
  • ako najlepšie pripraviť mladých na budúcnosť a úspešnú kariéru,
  • ako prebieha výber študentov,
  • aké sú jej vlastné skúsenosti so vzdelávacími programami v zahraničí.

Zuzka, čo všetko zahŕňa vaša práca v Samsungu?

V Samsungu pracujem ako manažérka spoločenskej zodpovednosti. V našom prípade ide hlavne vzdelávacie a rozvojové projekty pre mladých ľudí, ale aj dobrovoľníctvo, pomoc charitatívnym organizáciám, projekty digitálneho vzdelávania pre seniorov, stáže či mentoring.

V podstate mám na starosti všetko od návrhu po samotnú realizáciu a vyhodnotenie programu. A to všetko s prihliadnutím ku globálnej stratégii tak, aby to bolo v súlade s miestnymi potrebami. A zároveň to malo pozitívny dosah na cieľovú skupinu a na nás ako firmu.

Ste vo firme viac ako sedem rokov. Čo máte na svojej práci najradšej? Ako ste sa k nej dostali?

Do Samsungu som oficiálne nastúpila v marci 2014. Ale už nejaký čas predtým som sa zapájala do diania, keď som svojej kamarátke pomáhala s nastavením novej CSR stratégie. Práve tá kamarátka ma zlákala do Samsungu, veľkého nadnárodného korporátu a do CSR – spoločenskej zodpovednosti, o ktorej som do tej doby veľa nevedela.

Mala som praktické skúsenosti so vzdelávaním, tak som na to kývla a musím povedať, že som si našla svoju prácu snov. Prácu, ktorá spája mne blízke vzdelávanie, prácu s mladými ľuďmi, ale zároveň je to práca akčná, zodpovedná, kreatívna a veľmi komplexná. A každý deň iná. Ale to, čo ma najviac teší, je to, že môžem niekomu pomôcť a doslova mu zmeniť život. Že moja práca má zmysel a skutočný dosah na ľudí.

Zuzana so študentami z 3. ročníka Tvoja šance #futureskills pri spoločnom workshope.

Aké je to pracovať vo veľkej firme?

Musím priznať, že občas to bolo náročné. Predsa len, prestúpiť z malej rodinnej firmy so 4 ľuďmi do nadnárodného molochu, si vyžaduje veľkú dávku odvahy a adaptability a aj odolnosti. Mne určite pomohlo, že som vyštudovala medzinárodné vzťahy, diplomaciu a kultúru. Ľahšie som sa vedela prispôsobiť inej mentalite a nárokom.

Práca v nadnárodných spoločnostiach a zmiešaných multikultúrnych tímoch, a obzvlášť v ázijských spoločnostiach, je náročná na neustále rastúce a meniace sa požiadavky, šibeničné deadliny, nekonečné reporty, a, samozrejme, na čas. Ale pokiaľ vás práca baví a dáva vám zmysel, tak sa to dá zvládnuť aj s úsmevom a pocitom dobre vykonanej práce, ktorú je vidieť.

Čo pre vás znamená spoločenská zodpovednosť?

Tým, že som v našej pobočke pre Českú republiku a Slovensko na CSR sama, často odpovedám na otázky, čo teda robím. Vždy sa pousmejem, keď odpovedám, že ja robím úplný opak než mojich 199 kolegov (úsmev). Oni majú na starosti predávať a do firmy prinášať zisky, a ja im časť ziskov beriem a rozdávam. Kompenzujem to, o čo sa oni snažia. Ale samozrejme, nie je to úplne tak.

Spoločenská zodpovednosť je pre mňa uvedomelé správanie firmy. Zodpovedne sa správať voči svojmu okoliu, zákazníkom, zamestnancom, odberateľom a dodávateľom. Ale aj voči širšiemu okoliu, v ktorom pôsobia, komunitám i životnému prostrediu. Firma by nemala mať ambíciu zachrániť svet. Stačí, že si uvedomí svoje pôsobenie, aký dopad jej podnikateľské aktivity majú a na koho. A bude sa snažiť, aby ten negatívny dopad minimalizovala a ten pozitívny znásobila, ideálne udržateľným spôsobom.

My v Samsungu sa venujeme všetkým pilierom zodpovednosti a udržateľnosti, avšak pre čisto lokálne CSR aktivity, resp. Corporate Citizenship, sme si vybrali len oblasť vzdelávania, kde cítime, že môžeme priniesť pridanú hodnotu. Sústredíme sa hlavne na mladých ľudí a študentov do 30 rokov. Chceme im pripraviť podmienky pre lepšiu uplatniteľnosť na neustále sa meniacom trhu práce a investovať do ich osobného a profesijného rozvoja. Snažíme sa podporiť ich kreatívne myslenie a naučiť ich riešiť problémy komplexne a inovatívne.

Odovzdávanie certifikátov o úspešnom absolvovaní programu 2019, spolu s vedením spoločnosti Samsung.

O čom je konkrétne program Tvoja šanca #futureskills?

Program Samsung Tvoja šanca #futureskills je deväťmesačný rozvojový program pre motivovaných študentov/ky stredných a vysokých škôl z Česka a Slovenska.

Cieľom programu je pripraviť mladých ľudí na zmeny na trhu práce a pomôcť im uspieť v modernom svete plnom nových technológií a spoločenských výziev. Účastníci projektu absolvujú exkurzie, stáže a stovky hodín workshopov, kurzov a konzultácií. Tým zvyšujú svoje šance na spokojnú budúcnosť a úspešnú kariéru.

Okrem toho, že prinášajú inovatívne riešenia v tímových projektoch, dlhodobo rozvíjajú aj svoje profesijné vízie, unikátne talenty a silné stránky. Každý ročník sme svedkami veľkých osobnostných i profesijných premien, inšpiratívnych životných ciest a momentov. Preto ide o srdcový projekt našej firmy, i mňa osobne, a dôležitú časť našej stratégie.

Čo všetko sa študenti naučia a za aké obdobie?

Je to iné ako v škole. My nechceme nahrádzať školu, práve naopak. Náš program vnímame ako doplnok, nadstavbu toho, čo sa v škole deti učia. Zároveň sa ich snažíme naučiť a ukázať im to, čo sa práve v škole neučí. A to sú práve aktuálne témy a nové trendy a zároveň kontakt s praxou, živými firmami a profesionálmi, ktorých by bežne asi nespoznali.

Tento náš inovatívny vzdelávací výcvik pre vybraných mladých ľudí prebieha od marca/apríla do decembra. Naše workshopy či hodiny prebiehajú po vyučovaní v poobedných hodinách alebo cez víkendy.

Program má 3 hlavné časti:

Spoločné vzdelávacie akcie: Toto sú hlavne niekoľko denné/víkendové offline workshopy, ktoré sme počas krízy preniesli do online prostredia. Súčasťou sú tematicky zamerané bloky na nové zručnosti, tie „future skills“, ktoré máme v dôvetku názvu. Je to napríklad písanie CV, príprava na pracovný pohovor, tvorba LinkedIn profilu, Design Thinking, kreativita, prezentačné zručnosti, digitálna gramotnosť, kritické myslenie a mnohé iné.

Individuálne konzultácie s kariérnym a talentovým koučom: Študenti si stanovia plán vlastného rozvoja, t. j. zoznam zručností a skúseností, ktoré by chceli v najbližších 9 mesiacoch získať. Na základe cieľov, ktoré si študent sám určí, potom vyhľadáva aktivity (konferencie, kurzy, školenia), počas ktorých sa v týchto témach vzdeláva.

Tímové projekty Solve for Tomorrow: Keďže pripravujeme študentov do praktického života, ďalším dôležitým výstupom ich práce je spoločný projekt (pracujú vo dvojiciach). Cieľom projektov je nájsť riešenie na vybraný sociálny problém.

Konečne osobné stretnutie organizačného tímu programu po dlhej izolácií počas korona opatrení, príprava letného workshopu pre študentov. A dcérka sa rada zapája tiež. :-)

Na základe čoho daných študentov vyberáte?

Študenti majú možnosť sa do projektu hlásiť počas jedného mesiaca prostredníctvom online prihlášky. Jej súčasťou je dotazník a krátke motivačné video. V spolupráci s vybranými lektormi a našimi kariérnymi poradcami a talentovými koučmi i s vedením našej spoločnosti vyberáme finálnych účastníkmi projektu. Každý rok sa nám hlási veľké množstvo šikovných mladých ľudí a je veľmi ťažké vybrať tých najlepších.

Ale práve v tom je ten fígeľ, nie vždy vyberáme tých najlepších, pretože tí sa nestratia tak či tak, ale snažíme sa vybrať študentov tak, aby v našom programe našli to, čo im chýba a čo ich nakopne do práce na sebe, a zároveň aby im bolo naše vzdelávanie užitočné. Máme ale veľkú radosť, že za tie 4 roky sme nemali ani jedného „odpadlíka“, vybrali sme skutočne dobre a takmer všetci sa neskutočným spôsobom posunuli vpred.

Pandémia však ovplyvnila aktivity a procesy organizácie projektu. Tie sa presunuli do virtuálneho sveta, ale bez toho, aby účastníci prišli o kvalitný zážitok z programu. Začiatok projektu sa napríklad odohral v platforme Gather Town, kde si študenti vybrali avatarov a interaktívne strávili spoločný víkend v rozsiahlej digitálnej mape. Zároveň sa do projektu snažíme prinášať teambuildingové aktivity aj v online formáte. Darí sa nám nadväzovať dôveru a priateľstvo aj cez vzdialené pripojenie.

Koľko študentov ním už prešlo? Hlásia sa viac chlapci alebo dievčatá?

Náš program za posledné 3 roky úspešne absolvovalo 30 študentov a v tomto ročníku je zapojených ďalších 10. Nie je to žiadna „masovka“, pracujeme len s malým počtom dobre vybraných študentov, a o to viac sa im môžeme individuálne venovať a naša podpora môže byť o to väčšia. A je to tak 50 na 50 v pomere chlapcov a dievčat. Tiež zhruba rešpektujeme rozdelenie medzi Čechov a Slovákov v pomere 2:1 (podľa nášho biznisu v oboch krajinách).

Program má pozitívny vplyv primárne na životy a budúcnosť účastníkov samotných, ale aj na ich blízke okolie. Majú vďaka novým zručnostiam a informáciám oveľa vyššie ciele a potenciál na kvalitné uplatnenie sa. Všeobecne sa naši absolventi po skončení programu oveľa viac angažujú vo vlastnom rozvoji, štúdiu i kariére. Za rok 2020 sme v obmedzenom režime so skupinou účastníkov absolvovali 301 online kurzov, navštívili 34 konferencií a prečítali 117 kníh.

Komunikujete s nimi aj spätne o tom, čo im to prinieslo?

Áno, sme v kontakte s väčšinou našich absolventov. Keď sme program spúšťali, náš prezident mal víziu, aby sa naši študenti stali súčasťou Samsung rodiny, pretože rodina je, popri vzdelaní, základnou kultúrnou hodnotou kórejskej spoločnosti. A túto víziu sa nám podarilo naplniť. Naši študenti nám píšu, aby sa pochválili s úspechom, alebo aj keď potrebujú s niečím pomôcť. Pozývame ich na aktivity nových ročníkov, aby sa podelili o svoje dojmy, skúsenosti a dali rady a odporúčania novým účastníkom. A na toto leto plánujeme veľkú akciu, keď chceme pozvať všetkých 40 na jedno miesto na spoločný teambuilding. Snáď nám to korona umožní.

Aj keď našim absolventom negarantujeme zamestnanie, ak záujem prejavia, radi im pomôžeme, ak sa nájde vhodná pozícia. Máme radosť, že takto u nás už pracujú 2 bývalí absolventi a niekoľkým ďalším sme umožnili absolvovať stáž.

Zuzka (v strede) ako porotca v študentskej súťaži Prezentiáda, ktorú organizuje jedna s čerstvých absolventiek programu Tvoja šanca Petra (vľavo), ktorá prizvala inú absolventku Janču (vpravo), aby im pomohla so sociálnymi sieťami.

Máte odsledované, ktorá časť z workshopov sa im páči najviac?

Áno, všetky (úsmev). Každý študent je totiž iný, každému vyhovuje iný prístup a iná forma vzdelávania. Naši študenti si počas roka v projekte vyskúšajú desiatky foriem vzdelávania a sú v úzkom kontakte s biznis sférou.

Čo si ale asi cenia najviac, je networking a to, že ich zoznámime s odborníkmi, ku ktorým by sa asi ťažko bez nášho pričinenia dostali. A keďže sú šikovní, vedia túto šancu využiť a nadviazať mnohokrát aj dlhodobý kontakt či dokonca si nájsť mentora. A ďalším prvkom, ktorý si skutočne úprimne vážia je náš záujem o nich, že sa im venujeme, hľadáme pre nich tých najlepších lektorov a témy. Pomáhame im s ich vlastným rozvojom, nasmerujeme ich na tú ich správnu cestu, ukážeme im ich talenty a silné stránky a motivujeme ich byť lepšími.

Odporúčate mladým cestovať práve počas štúdia?

Áno, moje najdôležitejšie odporúčanie pre mladých ľudí je cestovať a zároveň sa v zahraničí vzdelávať, lebo potom na to už nebude čas, chuť ani priestor.

Ja osobne som zástancom príliš to s full-time prácou počas štúdia nepreháňať. Vidím často premotivovaných stredoškolákov, ktorí školu príliš neriešia, ale už pracujú na full-time od nevidím do nevidím, rozbiehajú vlastné start-upy a chcú dobyť svet.

Ale úprimne, toto sa podarí len malej hŕstke, ostatní v 20 vyhoria, chýbajú im základy zo školy, neužijú si bezstarostné detstvo a mladosť. Ja tvrdím, že áno, brigádu a pracovnú skúsenosť či stáž počas vysokej školy určite, ale pracovať budete ďalších 50 rokov, tak načo sa unáhliť?

Sama ste príkladom, že už počas študentských čias treba byť aktívny. Skúšať a cestovať. Čo všetko ste vyskúšali?

Ja som počas školy využila väčšinu možností, ktoré boli v danú chvíľu k dispozícii. Som svojim rodičom vďačná za to, že mi pomohli nájsť tú prvú príležitosť a v 16 ma pustili do Ameriky na rok na strednú školu. Vtedy to nebolo bežné, skôr výnimočné a viem, ako sa mnohí vtedy pozerali na rodičov, že ma pustili samu do sveta. A skvelé na tom bolo to, že som vyhrala celoročné štipendium, ktoré mi uhradilo cestu, pobyt, vreckové i cestovanie po Amerike, takže nás to nestálo skoro nič, lebo zaplatiť by sme si to nemohli dovoliť. Dodnes z tej skúsenosti čerpám, mám tam 3 ďalších rodičov, ktorí ma vzali akoby za svoju a rada sa k nim vraciam na návštevu.

Počas vysokej školy i po nej som si už príležitosti hľadala sama, a opäť som využila všetky štipendiá, ktoré boli možné. Na Erasme som bola na pol roka v Aténach, cez leto na biznis kurze v Brémach v Nemecku, doktorandskú prácu som písala na Visegrádsku spoluprácu, tak som nejaký čas strávila na univerzite vo Varšave i Budapešti.

A poslednou veľkou pracovnou skúsenosťou a v podstate splneným snom bola polročná platená stáž v Európskej komisii na riaditeľstve pre vzdelávanie. Od tej doby cestujem už len na služobné cesty či dovolenky či za rodinou.

Určite odporúčam hľadať vhodné príležitosti, pretože je ich skutočne veľa, len ich treba aktívne hľadať a objaviť.

Ktoré vlastnosti a „skills sú podľa vás v dnešnom svete najdôležitejšie?

Myslím si, že „future skills“ – „zručnosti budúcnosti“, ktoré učíme našich mladých, sú relevantné pre nás všetkých bez ohľadu na vek a zameranie a týkajú sa nás už teraz. Pretože svet sa mení rapídnym tempom a tým hlavným hýbateľom zmien sú práve technológie.

Z tých mnohých zručností sú za mňa osobne najdôležitejšie schopnosť flexibilne reagovať na zmeny a prispôsobiť sa, ochota učiť sa a komplexný pohľad a nadhľad.

Čo pre vás osobne znamená balans? Ako najradšej oddychujte?

Pre mňa je to balans medzi prácou, súkromím a rodinou. A musím priznať, že aj ja sama často s týmto bojujem, ako vypnúť, nechať prácu v zaklapnutom notebooku a nestresovať sa. V tomto mi je však najväčším učiteľom moja malá dcérka. Všimli ste si, ako deti žijú len pre ten daný okamih a neriešia čo bude až bude? A toto je pre mňa ten životný balans, uvedomiť si krásu obyčajných vecí tu a teraz a tešiť sa zo života. Lebo práca je len práca a všetci sme nahraditeľný, ale život máme len jeden a uteká veľmi rýchlo. A toto sa snažíme spolu s dcérkou naučiť aj nášho tatina (úsmev).

Navyše, často pracujem aj s ohrozenými a rôzne znevýhodnenými skupinami ľudí a až vtedy si človek často uvedomí, čo je v živote dôležité, a skutočne sa mnohokrát nemáme na čo sťažovať.

A osobne mám veľmi rada prírodu, šum lesa a prácu na záhrade so zemou a kvetmi. Kvety máme všade, vonku, vnútri, no všade stále pribúdajú a manželovi už vlasy dupkom vstávajú, keď prídem s novým kúskom. A baví ma ich rozmnožovať a sledovať, ako mi pribúdajú nové kvetináče.

Čo by ste odkázali mladým ženám, ktoré sa práve rozhodujú, ktorým smerom vykročia po škole?

Ja úprimne nerozlišujem medzi mladými ženami či mužmi, vždy je to otázkou ctižiadosti, šikovnosti, tvrdej práce na sebe a rozvoja, a trošku aj otázkou správneho načasovania a šťastia (úsmev). Ale odkázala by som im, že sa majú  neustále vzdelávať, rozvíjať sa a nebáť sa výziev.

A to nehovorím len o formálnom vzdelávaní, učíme sa všade a neustále. A možno predsa len špecifický odkaz mladým ženám. Nenechajte sa odradiť stereotypmi a verte si, každý máme svoju hodnotu a ženy vedia do biznisu priniesť ľudskosť, nadhľad, precíznosť a zmysel pre detail. A keď chcú, dokážu obstáť a získať si obdiv a dôveru aj v ázijskej spoločnosti.

Foto na titulke: Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažérka v Samsung Electronics Czech and Slovak

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu