Marian Bátovský: Colonnade je poisťovňa s vôňou ľudskosti

0
Marian Bátovský: Colonnade je poisťovňa s vôňou ľudskosti

Marian Bátovský vyštudoval obchodné vedy na University of Economics vo Viedni a v poisťovníctve pracuje už od roku 1999. O tom, že mu toto odvetvie učarovalo svedčí aj fakt, že si prešiel rôznymi pozíciami v rôznych poisťovniach, vďaka čomu sektor poisťovníctva dokonale spoznal. Ako generálny riaditeľ pôsobí v pobočke Colonnade Insurance na Slovensku od roku 2018.

S Marianom Bátovským sme sa porozprávali:

  • o histórii poisťovne Colonnade,
  • o finančnej gramotnosti,
  • o zaujímavých produktoch poisťovne,
  • o ľudskosti, ktorá dáva klientom pocit istoty.

Colonnade – významný hráč na trhu

Mohli by ste nám poisťovňu Colonnade predstaviť?

Veľmi rád. A začnem tým, že sme relatívne mladá značka. Začínali sme v roku 2016 a bolo to vtedy, keď sa kanadská spoločnosť Fairfax Financial Holdings rozhodla vstúpiť na trh strednej a východnej Európy a my sme sem prišli prostredníctvom akvizície dvoch poisťovní, ktoré šli krátko po sebe. Prvou boli pobočky austrálskej poisťovne QBE a pobočky v strednej a východnej Európe poisťovne AIG. Pôsobíme v šiestich krajinách strednej a východnej Európy a zameriavame sa na neživotné poistenie, konkrétne na poistenie podnikateľských rizík, a poistenie občanov. Ale, ak sa vrátim na začiatok k informácii, že sme prakticky nová značka, neznamená to, že sme neskúsení. Akvizíciami sme vytvorili tím skúsených odborníkov v oblasti tvorby produktov, likvidácie, správy a podobne. Poznáme trh v strednej a východnej Európe, poznáme slovenský trh a potreby klientov a partnerov a v duchu našich hodnôt, sa snažíme Colonnade rozvíjať tak, aby sme boli významným hráčom v regióne, kde sme doma.

Kedy ste sa súčasťou poisťovne stali vy?

Som tu od začiatku. Prešiel som si celú cestu cez akvizíciu a stolička sa mi prakticky ani veľmi nemenila, je stále rovnaká. Už od roku 2005. Dokonca okrem tej stoličky mám aj kalkulačku ešte vždy tú istú. (Smiech.)

Čím je práca v poisťovníctve pre vás taká zaujímavá?

Do sveta poisťovníctva som vstúpil ešte v minulom storočí a stále ma to baví, pretože je to skutočne zaujímavý sektor. Keď k tejto práci raz pričuchnete, už sa jej nepustíte. Je vysoko nákazlivá a pestrá a rôznorodá je aj preto, že vlastne obchodujeme s rizikami. Čiže keď ste podnikateľka, niečoho sa bojíte alebo chcete ísť do akéhosi podnikateľského zámeru, či si postaviť dom, cestovať na dovolenku, všetko je spojené s určitými rizikami. Ale keď sa s tými rizikami podelíte, znášajú sa ľahšie a na to sme tu my. To je to naše poslanie. V našej poisťovni pracujú desiatky profesií, a tie spoločne s našimi klientmi tvoria jedinečné príbehy. Prenos rizika vo forme poistenej zmluvy, pomocou pár strán papiera, nám dovolí plniť sny a niekedy až prekonať očakávania ľudí. V každom prípade to, na čom sa dohodneme, aj splníme.

Prečítajte si: Mať spoločný účet alebo nie? Otázka, ktorá trápi mnohé páry

Napriek tomu, že poisťovníctvo je kopec papierov, čísel a zmlúv, vo vašej spoločnosti panuje príjemná atmosféra, ktorá sa prenáša aj na klientov. Čím to je? 

Našou filozofiou je, že ak sa postaráme o svojich zamestnancov, tí sa potom postarajú o našich klientov. Spokojní klienti nám prinesú ďalších klientov. A keď sa nám to podarí, potom sa zase na oplátku môžeme podeliť o naše úspechy a vrátiť niečo späť do našich komunít. Je to jeden neobyčajne obyčajný, ale najmä pekný príbeh.

Mnohé ocenenia pre vašu poisťovňu dokazujú, že si svoju prácu robíte dobre. Čo pre vás tieto ocenenia znamenajú? Sú meradlom vašich schopností a zručností? Cestou k ľuďom?  

Ocenenia sú čerešničkou na torte. Sú dôkazom toho, že to myslíme vážne. Väčšinou súvisia s názorom odbornej verejnosti, teda ľudí, ktorí tomu rozumejú a vedia porovnávať. Celkovo sú však ocenenia hlavne výsledkom práce našich ľudí a dlhodobých skúseností na trhu. Pomáha nám aj to, že máme silný rating finančnej stability. Keď je firma zdravá, postará sa o svojich zamestnancov, ale aj o klientov. Samozrejme, všetky ocenenie si veľmi vážime, aj tie laické a teší nás pozitívna spätná väzba.

Finančná gramotnosť a poistenie

Často sa v súčasnosti skloňuje spojenie finančná gramotnosť. Je dôležité, aby boli ľudia finančne gramotní? Dokáže poisťovníctvo prispievať k tomu, aby sa naučili hospodáriť, rozložiť si finančné prostriedky?

Finančná gramotnosť je naozaj dôležitá. Problémom je, že na Slovensku to s ňou nie je ružové. Každý z nás by sa však mal podieľať na tom, aby sa podarilo túto situáciu vyriešiť, čo je však dlhý proces. Môj názor je, že k finančnej gramotnosti by mali byť vedené deti a mládež už na školách. Je tu vytvorený ekosystém, do ktorého sú zapojené školy, regulátor, poisťovne a banky, sprostredkovatelia a všetkým nám ide o spoločnú vec. No myslím si, že najdôležitejšie posolstvo je, začať sa jej venovať a pochopiť, že nikdy nie je neskoro.

Aký je prínos Colonnade k finančnej gramotnosti?

Poviem to takto. Neživotné poistenie si ľudia nevyberú preto, že očakávajú nejaké nešťastie. Keby to tak bolo, poisťovníctvo by nefungovalo. Nikto sa ani poistením nechváli pri rodinnom stretnutí. Nie je to lákavá téma. Podstatné je, čítať poistné podmienky pozorne. A hneď v tomto je náš prínos úplne jasný, pretože ich máme zostavené tak, aby im rozumelo aj desaťročné dieťa. A potom je ešte nevyhnutné, aby klient pochopil, že možnosti poisťovne nie sú väčšie ako záväzok v poistnej zmluve. Bohužiaľ, očakávania ako dôsledok finančnej negramotnosti, bývajú niekedy vyššie ako možnosti poisťovne. V Colonnade je však vysoká transparentnosť produktov a dostupnosť informácií, takže aj takýmto spôsobom sa podieľame na riešení finančnej gramotnosti. Zároveň sa naši kolegovia zúčastňujú rôznych prednášok aj v rámci škôl, či odborných konferencií pre verejnosť.

Napriek tomu, že je to nevyhnutnosť, ľudia poistné podmienky často nečítajú. Alebo sa mýlim?

Nemýlite sa. V poisťovníckom sektore to pozná každý. Ľudia zvyknú hovoriť, že sme ich uistili, že im zaplatíme všetko. Skutočnosť je taká, že sa môžeme podieľať len na tom, čo je dohodnuté v poistnej zmluve. Ale práve na to existujú profesionálni sprostredkovatelia, ktorí nerobia nič iné, len čítajú poistné zmluvy, vedia produkty porovnať. Dávajú tak možnosť výberu z viacerých ponúk. Našou snahou je, aby sme v tom neustálom konkurenčnom boji vytvorili poistné podmienky, ktoré budú zrozumiteľné. Aby zmluva fungovala, keď sa stane nejaká škodová udalosť. V súvislosti s finančnou gramotnosťou je ale aj digitalizácia veľkou pomocou, pretože informácie sú dnes prakticky všade. Zvýšila sa transparentnosť produktov a rovnako aj dostupnosť informácií, a to je dobre. A hoci je finančná gramotnosť problémom celého finančného trhu, predsa si myslím, že došlo k pokroku.

Pomoc na dosah

V čom je pri nešťastí a následnom plnení poistnej udalosti pridaná hodnota vašej spoločnosti?  

Všetky poisťovne sa snažia, aby mal klient príjemný zážitok, aj keď sa ho dotkne nejaké nešťastie, čo už samo o sebe nie je príjemná situácia. My určite chceme klientovi zmierniť následky napríklad tým, že nebude platiť škodu z vlastného vrecka. Od deväťdesiatych rokov, kedy sa ľuďom z „poisťovákov“ ježili chlpy na rukách, sme urobili ako odvetvie veľký kus práce a svojou usilovnosťou, pracovať na sebe a na podmienkach, sme presvedčili ľudí, že nezaplatiť škodu nie je víťazstvo, ale vlastne neúspech. No opäť musím doplniť, že je to vždy v zmysle toho, čo sme si dohodli. Je dôležité dojednať zmluvu ľahko, prehľadne, jednoducho a zrozumiteľne.

Prečítajte si: Elena Gallová Kriglerová: Uvedomenie si rozmanitosti a rovnosti, oslobodzuje od negatívneho vnímania sveta okolo nás ako nebezpečného miesta

Ako klientom pomáhate, keď dôjde k poistnej udalosti?

Ak sa stane poistná udalosť, alebo ak dôjde k nejakému nešťastiu a vznikne škoda, poskytujeme v rámci možností servis transparentne tak, aby mal klient z toho dobrý pocit a aby časť toho poistenia bola tou dobrou správou a nie naopak. No a potom sú ešte medzi dojednaním zmluvy a prípadnou škodou rôzne pridané služby. Klienti majú k dispozícii naše asistenčné služby. Pravdaže v cene. Informujeme ich napríklad o nepriazni počasia, alebo pri poruchách, ktoré v domácnosti nastanú. Firmám pomáhame pri prevencii, aby si vedeli správne zabezpečiť svoju prevádzku, sklad alebo budovu. Aby k tej poistnej udalosti ideálne ani vôbec nedošlo. To je veľká časť našej zodpovednosti. Preto máme tím rizikových manažérov, ktorí chodia po firmách a radia ako zabezpečiť svoj majetok alebo podnikanie skôr, než by škoda mohla nastať. Je skvelé, ak sa nič nestane, no my tých škôd vidíme každý deň až-až. Je našou povinnosťou, podeliť sa o skúsenosti, poznatky a pomôcť pri investovaní do prevencie. Už som to vlastne aj hovoril. Ľudia sa nepoisťujú preto, aby sa im stala škoda. To nikto nechce.

Výnimočné produkty Colonnade

Aké produkty vaša poisťovňa klientom ponúka?

Spresním ešte raz dve nosné oblasti, ktorým sa venujeme. Ide o poistenie podnikateľov a poistenie občanov alebo spotrebiteľov, fyzických osôb. Pre podnikateľov by som upriamil pozornosť na riziko kybernetických útokov. Bezpečnosť na tomto poli je veľká téma. Sme jediná poisťovňa na trhu, ktorá ponúka komplexné riešenie pre poistenie škôd spôsobených zlyhaním kybernetickej bezpečnosti a vo všeobecnosti máme asi najširšie služby v oblasti poistenia pre podnikateľov. Môže ísť o poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie profesijnej zodpovednosti a mnohé iné. Čo sa týka fyzických osôb, veľkej obľube sa teší komplexné poistenie bývania. A to aj z dôvodu, že aj akčné ženy ako vy, podnikajú v menšom a často z domu. Keď podnikajú doma, nemusia mať samostatne uzavreté poistenie podnikania, ale v rámci poistenia domácnosti, domu, bytu majú v našom produkte VIVA zahrnuté aj to svoje podnikanie.

Čo si pod produktom VIVA máme predstaviť?

Tento produkt zahŕňa poistenie pracovných nástrojov, techniky, tlačiarní, severov, skladu, z ktorého online niečo ponúkajú. Samozrejme sú v ňom zahrnuté asistenčné služby, ktoré počas celého roka klienta, klientky sprevádzajú. Pomôžeme, ak nefunguje práčka, umývačka riadu, sušička, vymkli ste sa… Do Colonnade môžete zavolať a do pár hodín pošleme človeka, ktorý to vyrieši. Sme ako priateľ na telefóne alebo hodinový manžel. (Smiech.) Ale samozrejme, sú to všetko odborníci a čo je dôležité, tie náklady spojené s takými službami, hradíme my. Myslím si, že toto je naozaj zaujímavý a výnimočný produkt.

Online vs. osobný prístup

Je možné všetko, čo sa týka zabezpečenia poistenia, vyriešiť v online priestore?

Áno, snažíme sa všetko vybaviť online, ale pre nás je aj tak nesmierne dôležitý osobný prístup. Technológie nám pomáhajú, aby sme mohli spolu ľahšie komunikovať, ale aj tak je za každou jednou službou reálny človek z mäsa a kostí. Sme poisťovňa, do ktorej sa dovoláte a vyriešime s vami všetko, čo je potrebné. Technológie, či napríklad pomoc umelej inteligencie využívame na to, aby nám pomohli odbúrať množstvo štandardizovaných operácií, ale prvoradé pre nás je, zachovať si ľudský prístup. Robiť to srdcom a – fair and friendly, ako to máme aj v hodnotách.

Počas celého rozhovoru je z vás cítiť tú správnu človečinu. Predpokladám, že presne tento prístup k ľuďom je súčasťou vašej firemnej filozofie, ktorú prenášate aj na klientov. Je to naozaj niečo jedinečné.

Snažíme sa osobne poradiť, pomôcť, vybaviť, nestrácať osobný prístup, a tiež chceme, aby to aj našich zamestnancov bavilo. Vytvárame v našej poisťovni priestor na to, aby ľudí ich práca napĺňala, a aby boli šťastní, pretože je to dôležité pre kvalitu ich života. Keď sú usmiati, robia svoju prácu s ľahkosťou a potom má aj klient z komunikácie ten najlepší pocit. Verím, že vytvárame poisťovňu s vôňou ľudskosti.

Zdroj foto: Colonnade Insurance

žiadne príspevky na zobrazenie