Miroslava Handríková: Nebojte sa prekonať strach a ukázať, čo sa vo vás skrýva

0

Je reálne otvoriť v Michalovciach súkromnú materskú škôlku? Bude dostatočný záujem zo strany rodičov? Nie je to veľký náklad pre rodinný rozpočet? Tieto otázky si zodpovedala aj právnička Miroslava Handríková (41 r.).

Keďže sa stretávala s problémom nedostatku miest v predškolských zariadeniach, rozhodla sa otvoriť vlastné. Na jeseň 2022 brány súkromnej materskej škôlky v Michalovciach privítali prvé deti.

Miroslava Handríková v rozhovore pre Akčné ženy prezradila:

  • ako s spokojní rodičia s fungovaním škôlky,
  • prečo bola pre ňu najnáročnejšia práca na sebe,
  • ovplyvní energetická kríza náklady škôlky?

Miroslava bude aj hosťom na evente v Košiciach. Vstupenky si môžete zakúpiť tu.

Prvýkrát sa škôlkarské brány otvorili 1. septembra 2022. Ako hodnotíte prvý trimester prevádzky?

Prvý trimester prevádzky hodnotím výborne. Či už z pohľadu dobrej adaptácie detí, z pohľadu nízkej chorobnosti, čo nám umožnilo prakticky rýchlejšie bez problémov nabehnúť na výchovno – vzdelávací proces. Z pohľadu hospodárenia sa zatiaľ ukazuje, že náklady na pokrytie prevádzky postačujú. Najnáročnejšia v tomto období bola administratíva, ale aj to sme zvládli bez väčších problémov.

Materská škola je zameraná na umeleckú činnosť s rešpektovaním individuality každého dieťaťa. Prečo ste sa rozhodli práve pre kreatívne zameranie?

Naša materská škola je zameraná na umeleckú činnosť a to z dôvodu toho, že pri umeleckej činnosti používa dieťa pravú mozgovú hemisféru, čo je potrebné pre harmonický vývoj a prispieva k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa. Nakoľko je naším cieľom vychovávať a viesť deti tak, aby boli po skončení predprimárneho vzdelávania samostatné a schopné zvládnuť primárne vzdelávanie, je potrebné činnosť detí vyvažovať.

Kapacita škôlky je 20 miest, ktoré nebolo problém zaplniť. Chcete si tento počet a individuálny prístup zachovať alebo rozmýšľate do budúcnosti nad rozšírením?

Individuálny prístup si chceme určite zachovať, nakoľko sa nám v praxi osvedčuje a prináša úspechy. Napríklad, obrovský význam má skrátenie adaptačnej doby u dieťaťa, a tak menej stresov pre všetky zúčastnené strany. (úsmev)

Prečítajte si aj rozhovor s Adrianou Rakúsová: Pri písaní biznis plánu si uvedomíte, či ste na podnikanie pripravení

Mnoho ľudí, žiaľ aj na riadiacich pozíciách si neuvedomuje, že práca s ľuďmi je náročná na komunikáciu. Nie každý má tieto danosti. Často sa stáva, že práve vďaka nevhodnej komunikácii odchádzajú dobrí učitelia zo školstva a tým pádom, stráca na mene a hodnote aj dané zariadenie. Ako to vnímate vy zo svojej pozície?

Závisí, z akej pozície riadite. Či z pozície sily (mám pozíciu a môžem si to dovoliť) alebo z pozície cieľov, ktoré potrebujete dosiahnuť. Ak je to z pozície sily, tak mnohokrát príkaz, ktorý sa zadá, nemusí mať žiadny právny ani logický základ (učitelia môžu oprávnene pociťovať frustráciu). Ak riadite z pozície dosahovania cieľov, tak pokyny sú jasné a presné k danému výsledku a tu môže pociťovať frustráciu iba učiteľ, ktorý je málo kreatívny a nezáleží mu na výsledku. V tom prípade je lepšie, ak školské rady taký učiteľ opustí.

Čo sa vieme naučiť od detí? V čom sa môžeme s dôverou inšpirovať?

Deti sú veľmi vnímavé. Vnímajú vás ako celok, nie iba slová, ktoré im hovoríte. Preto je veľmi potrebné uvedomiť si, že učiteľ je ich vzor. V mnohom alebo takmer vo všetkom nás napodobňujú. Deti zrkadlia naše prejavy, čím dostávame spätné zrkadlo a sami si môžeme odpovedať, či je naše správanie v poriadku. Od detí sa môžeme naučiť ich autentickosti a prežívanie prítomného okamžiku.

Čiže učiteľ je pre vás rovnocenný partner na komunikáciu?

Učiteľ je rovnocenný partner na komunikáciu. Mám na mysli komunikáciu všeobecne, nielen slovnú komunikáciu. Neverbálna komunikácia, pokyny, názorný príklad, privedenie dieťaťa k hre, postoj…to sú všetko nezanedbateľné aspekty správnej komunikácie. Je dôležité zvoliť správnu komunikáciu tak, aby dieťa porozumelo, čo sa od neho v danej chvíli očakáva.

Čo bolo pre vás osobne najnáročnejšie pri zakladaní škôlky?

Najnáročnejšie pri budovaní škôlky bola asi práca so sebou, aby som neprepadla pochybnostiam, pretože to je asi pri zakladaní akéhokoľvek podnikania najdôležitejšie.

Cena školného na jeden mesiac je 250 eur. Na jednej strane je to možno veľa pre východnú oblasť Slovenska, na druhej strane v porovnaní s inými súkromnými škôlkami je to veľmi prijateľná cena. Čo tvorí najväčšie náklady škôlky?

Najväčšie náklady škôlky tvoria mzdy a úver. Najnižšiu položku tvoria energie, nakoľko máme energeticky nenáročnú budovu v triede A0. Zatiaľ neuvažujeme o zvýšení školného.

Dlho sa hovorí o obávanej energetickej kríze. Ovplyvňuje to nejako chod, resp. zvýšené výdavky škôlky?

V súčasnosti uvažujeme nad možnosťou byť energeticky samostatný, s čím nám pomáha aj Slovenská sporiteľňa (SLSP). Zatiaľ nárast energií neovplyvnilo chod materskej školy. Vďaka SLSP sme mohli tento projekt zrealizovať, za čo som nesmierne vďačná. Pomohla nám finančne ako začínajúcim podnikateľom poskytnúť úver na výstavbu budovy súkromnej materskej školy. Veľmi oceňujem ochotu a profesionalitu pracovníkov, s ktorými som sa stretla. Osobne som vďačná p. Michalovi Hatalovi za výbornú spoluprácu.

V čom konkrétne spočíva energetická samostatnosť?

Slovenská sporiteľňa nám ponúkla možnosť, ako prekonať energetickú krízu a to tým, že by nám pomohla s financovaním fotovoltaiky, aby sme boli energetický nezávislí.

V čom sú nerealistické očakávania rodičov pri nástupe detí do škôlky?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že rodičia robia pre svoje deti to najlepšie, čo vedia. Mnoho z nich je prvýkrát rodičom a nikto sa neučil, čo rodičovstvo prináša, a tak to aj beriem. Úlohou predprimárneho vzdelávania je výchovno- vzdelávací proces, ktorý zahŕňa aj osvojenie si samoobslužných činností dieťaťa. Tiež je potrebné vychádzať z toho, že dieťa sa inak prejavuje v škôlke a inak doma. Vzájomný vzťah učiteľa a rodiča je založený na dôvere. Je pre nás dôležité, aby rodičia, ktorých detí k nám nastúpili, dôverovali našim metódam a postupom pri vychovávaní a vzdelávaní ich detí. Zatiaľ sa nám nestalo, aby rodičia nariaďovali ako pracovať s ich dieťaťom. Výsledok efektivity našej práce hodnotia sami rodičia.

Prečítajte si aj rozhovor s Dávidom Králikom: Prvým krokom k tomu, aby som dokázal prijať deti aj s ich chybami, je schopnosť prijať sám seba

V čom vieme my ako rodičia pomôcť deťom a zároveň aj učiteľom, ak naše deti navštevujú predškolské zariadenie? (príp. školské)

Pripraviť dieťa na nástup do predškolského zariadenia, a to v prvom rade rozhovorom a pozitívnym prístupom. V určitom časovom úseku dieťa vzdoruje už len pri pomyslení na škôlku. Je potrebné si uvedomiť, že pre dieťa je to zásadná zmena. Dieťa sa musí naučiť veľa vecí, na ktoré doposiaľ nebolo zvyknuté. Vstávať každé ráno, keď si doteraz mohlo pospať, deliť sa o hračky, s ktorými sa mohlo hrať samo. Deliť sa o pozornosť učiteľky. Preto pri takomto vzdore by rodičia nemali prepadnúť panike alebo pochybnostiam, že niečo nie je v poriadku, ale rozprávať tak s dieťaťom aj s učiteľom ako čo najprirodzenejšie pochopiť, že už je súčasťou skupiny a v nej vidieť iné benefity.

Čo by ste chceli odkázať čitateľkám a čitateľom tohto článku?

Chcela by som povzbudiť ženy, ktoré sa snažia vydať na cestu podnikania, aby vedeli, že čím náročnejšími životnými etapami prechádzajú, tým sú iba krok k svojmu cieľu. Tiež zo svojej skúsenosti viem, že čím väčší odpor máme k nejakému rozhodnutiu alebo činnosti, práve tam sa skrýva náš najväčší potenciál. Prajem všetkým, aby prekonali strach a ukázali, čo sa v nich skrýva.

A čo hovoria o škôlke rodičia?

„Prístup či už k detičkám, ale aj k nám rodičom je vynikajúci. Som veľmi rada, že som si vybrala túto škôlku. Prístup k deťom aj k nám rodičom je jednoducho skvelý. Oceňujem možnosť dobrej komunikácie a to, že sa vieme dohodnúť tak, aby sme boli spokojní všetci. Škôlka, rodičia, no hlavne naše deti. Je vidieť, že s deťmi pracujú, keďže vidím veľké pokroky u svojho syna Martinka.“ (Monika Gajdošová)

„Keď vidím, s akou radosťou chodí Grétka do škôlky, som nesmierne rada, že sme pre ňu vybrali práve SMŠ Michalovce. Každý deň sa učí novým poznatkom, vytvára si krásne zážitky so spolužiakmi a napreduje. Ďakujeme.“ (Bibiána Gajdošová)

„Pani učiteľky majú individuálny prístup ku všetkým deťom. Vycítia, kedy deti potrebujú objať a kedy potrebujú prísnejší prístup. Matiáško vkročením do triedy zabúda na rodičov, do škôlky sa teší a to je pre mňa najdôležitejšie.“ (Lenka Lastomírska)

„My sme veľmi radi, že práve v čase, keď sme to potrebovali, sa otvárala táto nová škôlka, úplne úžasný, individuálny, uvoľnený prístup k deťom, budovanie vzťahu a dôvery v rámci adaptácie – to vôbec nie je bežná prax nikde v okolí. Práve táto skutočnosť bola pre nás kľúčovou pri výbere. Dcéra krásne napreduje, páči sa nám aj úzka spolupráca vedenia s rodičmi a aj to, že pre deti stále vymyslia nejaký zaujímavý program a aktivity. Za nás veľká spokojnosť a vďaka.“ (Lucia Bešáková)

„Sme veľmi radi, že sa v Michalovciach otvorila táto škôlka. Napriek tomu, že dcérka ráno prichádza s plačom, odchádza vždy s úsmevom. S pani učiteľkami je veľká kamoška, čo svedčí o skvelom prístupe.“ (Daša Molnárová)

„Za nás oboch rodičov vyjadrujem vďaku za túto škôlku. Maximálny rodinný prístup. Príjemný adaptačný proces. Radosť, veselosť, kreativita detí. A čo je top, že sa nestarám o posteľné prádlo a pyžamko.“ (Jana Čopková)

Ďakujem za rozhovor.

Zdroj foto: archív M. H.

Ohodnoťte článok

5

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu