Modernizácia futbalových štadiónov má dohru. Súdny dvor dal za pravdu spoločnosti, ktorú nezákonne vylúčil z tendra SFZ

0
Modernizácia futbalových štadiónov má dohru. Súdny dvor dal za pravdu spoločnosti, ktorú nezákonne vylúčil z tendra SFZ

6.6.2024 (SITA.sk) – Uchádzač nezákonne vylúčený z verejného obstarávania má nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená stratou príležitosti zúčastniť sa na verejnom obstarávaní. V rozhodnutí to konštatuje Súdny dvor Európskej únie.

Rozhodnutie sa týka prípadu z roku 2013, keď Slovensky futbalový zväz vylúčil združenie, ktorého členom bola spoločnosť Ingsteel, z verejného obstarávania na stavebné práce na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu 16 futbalových štadiónov.

Najvyšší súd vylúčenie zrušil

Toto združenie bolo vylúčené z dôvodu nesplnenia požiadaviek oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania týkajúcich sa najmä jeho finančného a ekonomického postavenia. Po podaní návrhu na začatie prejudiciálneho konania v tejto veci na Súdny dvor EÚ slovenský Najvyšší súd toto vylúčenie zrušil.

Medzitým však bolo dotknuté verejné obstarávanie ukončené uzavretím rámcovej dohody s jediným zostávajúcim uchádzačom. Za týchto podmienok Ingsteel podala na Okresný súd Bratislava II žalobu o náhradu škody, ktorá jej mala byť spôsobená z dôvodu vylúčenia uvedeného združenia z tohto verejného obstarávania.

Náhrada škody

Slovenský súd sa v tejto súvislosti pýtal súdneho dvora, či smernica o postupoch preskúmavania v rámci verejného obstarávania bráni slovenskej vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktoré zrejme vylučujú možnosť, aby uchádzač nezákonne vylúčený z verejného obstarávania získal náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená stratou príležitosti zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní s cieľom získať predmetnú zákazku.

„Súdny dvor konštatuje, že smernica od členských štátov vyžaduje, aby priznali náhradu škody osobám, ktoré boli poškodené porušením práva Európskej únie v oblasti verejného obstarávania. V prípade, že nebolo uvedené rozlišovanie jednotlivých kategórií ujmy, sa smernica vzťahuje na všetky druhy ujmy spôsobenej týmto osobám, vrátane takej, ktorá vyplýva zo straty príležitosti zúčastniť sa na verejnom obstarávaní,“ informoval súd.

Spôsobená bola aj iná ujma

V tejto súvislosti súdny dvor pripomína, že hoci ujma môže vyplývať z nezískania verejnej zákazky ako takej a môže sa prejavovať ako ušlý zisk, je tiež možné, že uchádzačovi, ktorý bol nezákonne vylúčený, bola spôsobená iná ujma, ktorá zodpovedá strate príležitosti zúčastniť sa na dotknutom verejnom obstarávaní s cieľom získať predmetnú zákazku.

„V dôsledku toho smernica bráni vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktoré zo zásady vylučujú možnosť, aby uchádzač nezákonne vylúčený z verejného obstarávania získal náhradu škody spôsobenej stratou príležitosti zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní s cieľom získať predmetnú zákazku,“ dodal súdny dvor.

Viac k témam: Futbalový štadión, Súdy, Verejné obstarávanie
Zdroj: SITA.sk – Modernizácia futbalových štadiónov má dohru. Súdny dvor dal za pravdu spoločnosti, ktorú nezákonne vylúčil z tendra SFZ © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie