Začnite písať ak chcete vyhľadať článok

ARCHITEKTÚRA CESTOVANIE DIZAJN MAGAZÍN

Najkrajšie renesančné stavby na svete

Zdieľať

Máloktorý umelecký sloh sa môže pochváliť takým výrazným vplyvom na zmenu dejín ako renesancia. Práve s jej nástupom sa začala rodiť nová éra, ktorá zavŕšila stredovek a priniesla nový pohľad nielen na umenie, ale na celú spoločnosť. To sa odzrkadlilo aj na samotnej architektúre a jej koexistencii s ľuďmi.

Počiatky renesancie siahajú do 14. storočia, no výraznejšie sa začala presadzovať až počas 15. storočia. Jej kolískou je Taliansko, ktoré v tom období hľadalo nový stavebný smer schopný nahradiť príliš konvenčnú a nábožensky zviazanú gotiku. Vhodnou alternatívou sa stala práve renesancia, ktorá sa zameriavala skôr na materiálnu podstatu a vyzdvihovanie  individuality. Inšpiráciu čerpala v pokroku kombinovanom s návratom k starej antickej kultúre, ktorá mala aj prostredníctvom najkrajších renesančných stavieb zažiť veľké znovuzrodenie.

Bazilika sv. Petra (Vatikán)

Jedna z najkrajších renesančných stavieb je centrom celého katolíckeho sveta. Bazilika sv. Petra vo Vatikáne bola postavená za účelom vzniku nového pápežského chrámu, ktorý mal nahradiť predošlé sídlo hláv katolíckej cirkvi. Dekrét o jej výstavbe vydal v roku 1451 pápež Mikuláš V. Realizácia začala v roku 1505 a trvala viac ako 120 rokov, čo sa podpísalo na jej výslednom vzhľade ovplyvnenom nastupujúcim barokom. Veľkolepé dielo si však zachovalo mnohé renesančné rysy.

Foto: www.pixabay.com

Sixtínska kaplnka (Vatikán)

Len pár metrov od Baziliky sv. Petra sa nachádza ďalšie z renesančných veľdiel. Preslávená Sixtínska kaplnka sa začala budovať ešte pred výstavbou zmienenej baziliky. Jej realizácia prebiehala v rokoch 1477-1483 za čias pontifikátu Sixta VI. Pracovali na nej viacerí poprední renesanční umelci, medzi ktorými nechýbal preslávený architekt Baccio Pontelli či maestro Michelangelo Buonarotti.

Foto: Wikimedia

La Rotonda (Vicenza, Taliansko)

Elegantná renesančná vila postavená zhruba 2 km od mesta Vicenza sa stala inšpiráciou pre mnohých architektov. Rezidenčný objekt so štvorcovým pôdorysom bol postavený v rokoch 1566-1571. Za jeho podobou stojí domáci architekt Andrea Palladio, ktorý sa pri navrhovaní stavby s typickými renesančnými stĺpmi, terasami a priečeliami nechal inšpirovať starovekou antickou architektúrou. Inšpiratívne dielo bolo v roku 1994 zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Zámok Chambord (Chambord, Francúzsko)

Mnoho klenotov renesančnej architektúry sa zachovalo aj vo Francúzsku. Medzi najkrajšie a zároveň najväčšie renesančné stavby v krajine galského kohúta patrí zámok Chambord. Veľkolepé dielo vybudované na rieke Loira sa stavalo až 28 rokov. Výstavba komplexu, na ktorého realizáciu sa použil vápenec z lokálnych zdrojov, bola zahájená v roku 1519. Objekt preslávila najmä fasáda s dĺžkou 128 metrov. Vo vnútri zámku sa nachádza až 440 miestností.

Foto: Wikimedia

Queen´s House (Greenwich, Londýn, Veľká Británia)

Renesancia sa na rozdiel od gotiky nepresadila v celej Európe.  Zopár budov sa však nájde aj mimo tradičných renesančných bášt, ktorými je južná a stredná Európa. Príkladom je Queen´s House v londýnskej lokalite Greenwich. Ide o jednu z vrcholových renesančných stavieb na území Veľkej Británie, ktorá bola v 1. polovici 17. storočia vybudovaná ako ďalšie kráľovské rezidenčné sídlo. V súčasnosti je v ňom zriadená múzejná expozícia s množstvom exponátov.

Radnica v Antverpách (Antverpy, Belgicko)

V Belgicku bola renesancia privítaná s otvorenou náručou. Mnohé stavby navrhnuté podľa typických prvkov tohto stavebného slohu zdobia dodnes aj Antverpy. Belgické veľkomesto preslávila najmä miestna radnica, ktorá je priam excelentnou ukážkou tradičnej talianskej a flámskej renesancie. Postavená bola ako náhrada za staršiu radnicu, ktorá pri rozvoji mesta prestala plniť rastúce nároky. Radnicou, v súčasnosti už aj so štatútom pamiatky zaradenej do Svetového dedičstva UNESCO, je od 60. rokov 16. storočia.

Foto: Wikimedia

Renesancia v rámci expanzie do vybraných európskych krajín neobišla ani české a slovenské územie. Niektoré stavby boli dokonca zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, či už ako samostatné pamiatky alebo v rámci širšej mestskej zástavby. Medzi najkrajšie diela v našich končinách patria radnice v Levoči a v Bardejove. Architektonickú mapu v ČR zas zdobia renesančné zámky v Litomyšli a v Telči.

Zdroj: history.hit

Zdroj foto na titulke: www.pixabay.com

Zanechaj nám svoj komentár

X