Prečo ženy – podnikateľky podliehajú stresu viac ako muži?

0
Prečo ženy – podnikateľky podliehajú stresu viac ako muži?

Nedávno sa uskutočnila štúdia zameraná na stres žien pri začiatkoch podnikania. Zistili sa zaujímavé skutočnosti, ženy podliehajú stresu oveľa viac ako muži. Prečo je tomu tak?

Ak sa podnikateľky cítia, akoby žili v mužskom svete, existuje na to dobrý dôvod. Výskum ukázal, že podnikatelia sú vnímaní tak, že stelesňujú mužské charakteristiky, ako je sebapresadzovanie a nezávislosť. Spoločenské črty pripisované ženám, ako napríklad obavy o druhých a medziľudská citlivosť, sa považujú za nevyhovujúce z hľadiska podnikania.

Dva stresové faktory

Vzhľadom na to, že ženy, ktoré začínajú podnikať, môžu byť vystavené týmto stereotypom, vnímajú počiatočnú cestu ako stresujúcejšiu ako ju vnímajú muži.

Táto štúdia je jednou z prvých, ktorá porovnáva, ako ženy a muži podnikatelia hodnotia stres počas procesu založenia podniku. Zameriava sa na dva potenciálne stresory: vysokú potrebu financií a nedostatok sociálnej podpory.

Stereotypne sa očakáva, že ženy, ktoré začínajú podnikať, budú motivované menej finančným ziskom a väčšou pravdepodobnosťou väčšej flexibility. Očakáva sa od nich, že si budú vážiť sociálne vzťahy oveľa viac ako muži. Ak čelia vysokej finančnej spotrebe a majú malú sociálnu podporu, pýtajú sa vedci, čelia väčšiemu stresu ako muži?

Štúdia sa zameriavala na rok podnikania

Táto štúdia je súčasťou väčšieho výskumného projektu o odolnosti podnikov. Nadviazala na podnikateľov, ktorí sa prvýkrát zúčastnili na školiacom programe financovanom vládou po dobu jedného roka, keď plánovali založiť a začínali rozbiehať svoje nové podniky.

Účastníci zaradení do programu boli nezamestnaní a uvažovali o nových podnikoch, ako je správa nehnuteľností, finančné poradenstvo a IT poradenstvo. Stoosem podnikateľov odpovedalo na všetky prieskumy za jednoročné obdobie.

Čo zistila štúdia?

Ženy, ktoré čelia vysokej potrebe financií pri začatí podnikania, majú vyššie úrovne hladiny stresu ako muži. Keď mali financií dostatok, nezaznamenali sa v hodnotení stresu žiadne rodové rozdiely.

Ženy majú vyššiu úroveň stresu ako muži, keď počas začatia podnikania čelia nízkej úrovni sociálnej podpory. Keď bola k dispozícii väčšia sociálna podpora, pri hodnotení stresu neexistovali rodové rozdiely.

Tieto hodnotenia stresu pri začatí podnikania predpovedajú väčšie psychologické ťažkosti podnikateľov o rok neskôr.

Prečítajte si: 10 tipov na začatie podnikania

 

zena podnikatelka
Foto: pixabay.com

Čo potrebujeme vedieť?

Je dobre zdokumentované, že rodové stereotypy sťažujú ženám získavanie rizikového kapitálu a získavanie dôveryhodnosti ako podnikateľky. Vďaka tejto štúdii sa zdá, že také stereotypy spôsobujú, že začatie podnikania je stresujúcou skúsenosťou.

Vedci tvrdia, že sa treba v budúcnosti zamerať na to, aby sa znížil výskyt stereotypného tvrdenia, že sa podnikanie považuje za mužskú doménu. Malo by sa zdôrazniť napríklad to, ako môžu byť podnikatelia finančne aj komunálne motivovaní. Treba prizvať podnikateľky, investorky, mentorky a školiteľky a vyzvať ich, aby si viac uvedomili možné skreslenie názorov, ako sú podnikateľky vnímané a podporované.

Vedci tiež poukazujú na dôležitosť väčšej sociálnej podpory podnikateliek. U mužov je menej pravdepodobné, že si budú vážiť sociálnu podporu. „Vedci paradoxne zistili, že muži pri začatí podnikania napriek tomu dostávajú väčšiu sociálnu podporu ako ženy.“

Ako podporiť podnikateľky?

Podpora podnikateliek by mohla zahŕňať programy odbornej prípravy a ďalšie iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na budovanie sociálnych zdrojov s cieľom zlepšiť efektívnosť a pohodu na podnikateľskej ceste. K tomu radi dopomôžu aj aktivity Akčných žien napríklad na Facebooku alebo offline eventy.

Hovorí sa, že zdravotné dôsledky stresu nemožno ignorovať. Či už ide o podpornú skupinu alebo iný typ zdroja, nájdenie spôsobov na zmiernenie psychologického tlaku je rozhodujúce pri pomáhaní novým podnikateľom prosperovať vo veľmi stresujúcom a neistom čase.

Autori: Ingrid C. Chadwick (John Molson School of Business, Concordia University), Jana L. Raver (Smith School of Business, Queen’s University)
Uverejnené: Vestník psychológie pracovného zdravia (uverejnený online 16. mája 2019)

Foto: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie