Prieskum IKEA: Slovenkám chýba v spoločnosti rodová rovnosť

0
Prieskum IKEA: Slovenkám chýba v spoločnosti rodová rovnosť

Až 83 % Slovákov považuje tému rodovej rovnosti za dôležitú, no zároveň iba 48 % z nás si myslí, že žijeme v spoločnosti, ktorá je rodovo vyvážená. Rodovú rovnosť pritom vo všeobecnosti hodnotia oveľa pozitívnejšie muži (59 %).

Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti IKEA a prieskumnej agentúry Simply 5. Spoločnosť IKEA sa dlhodobo snaží vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Pri tej príležitosti teraz otvára dôležitú tému rodovej rovnosti a spúšťa kampaň „Za férový domov“. Motivuje ňou k spravodlivej deľbe práce v našich domovoch. Práve tá je kľúčom k spokojnej domácnosti.

Spoločnosť IKEA sa už pred mnohými rokmi zaviazala k zásade, že ženy a muži majú právo na rovnaké odmeňovanie a rovnosť príležitostí v práci, no existuje ešte jedno dôležité miesto, kde je rovnosť medzi ženami a mužmi nevyhnutná – tým miestom je domov.

Pre spokojnú domácnosť

„Pre spokojnú domácnosť je potrebné, aby v nej bola deľba práce spravodlivejšia. Ak väčšinu povinností v starostlivosti o domácnosť preberá iba jeden z partnerov, predstavuje to pre neho nadmernú záťaž, ktorá skôr či neskôr môže prerásť do úzkosti, dlhodobej preťaženosti a iných príznakov. Skutočná rovnosť sa začína doma. Pridajte sa k nám a šírte túto myšlienku ďalej. Prispejete tak k lepšej budúcnosti pre všetkých, “ vyzýva Roman Bojko, líder v oblasti rovnosti, rozmanitosti a inklúzie IKEA pre región Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

IKEA sa rozhodla upozorniť na tému rodovej rovnosti v rámci kampane „Za férový domov“, prostredníctvom ktorej vyzýva svojich zákazníkov aj k výmene rolí v domácnosti. Súčasťou kampane je i rozsiahly prieskum, ktorý nahliadol do domácností Slovákov a ich nastavenie čo sa rodovej rovnosti týka. Ukázalo sa, že pre 83 % Slovákov je rodová rovnosť dôležitá. Približne tretina Slovákov zároveň pripúšťa, že rodové stereotypy hrajú v ich živote a v domácnosti významnú úlohu. Ako to teda vyzerá v slovenských domácnostiach?

Bežný deň v slovenskej domácnosti

IKEA sa spolu s prieskumnou agentúrou pozrela na to, ako vyzerá bežný deň v našich domácnostiach. Ukázalo sa, že ženy majú všeobecne vyšší podiel na uskutočňovaní „neplatenej práce“ v domácnosti než muži. Denne trávia domácimi prácami takmer o hodinu viac ako muži, čo predstavuje týždenne skoro jeden celý pracovný deň.

Spravodlivé vykonávanie domácich prác

V každej druhej slovenskej domácnosti nesú celkovú zodpovednosť za domáce práce výhradne ženy, avšak iba v jednej z desiatich domácností sú za domáce práce plne zodpovední iba muži. V 39 % slovenských domácností sa partneri o domáce práce delia rovnomerne.

Delenie na mužské a ženské domáce práce

V prieskume sa spoločnosť IKEA zamerala aj na spomínané spoločenské stereotypy a zisťovala príslušnosť k rôznym domácim prácam. Ktoré domáce práce vykonávajú v domácnosti ženy, a ktoré sú preferované mužmi? Medzi takzvané „ženské práce“ patrí najmä žehlenie, ktoré má na starosti žena až v 78 % domácností. Ďalej nasleduje pranie (70 %), umývanie okien (68 %) či výmena posteľných obliečok (61 %). Štatistiky ukazujú, že v 55 % situácií je to práve žena, ktorá zostáva doma s dieťaťom v prípade choroby. V 36 % domácností je táto povinnosť rozdelená medzi oboch partnerov. Podobne to je aj s podporou pri učení dieťaťa, v 48 % prípadoch aktivitu vykonáva výlučne žena, v 46 % domácností sa k tejto aktivite prikláňajú obaja rodičia.

S čím v domácnosti pomáhajú muži?

Z prieskumu vyplynulo, že až v 76 % domácností má na starosti zabezpečenie automobilových opráv práve muž. Podobne to je aj v prípade menších opráv v domácnosti (73 %). Za typickú mužskú činnosť môžeme považovať aj umývanie auta, ktoré až v 67 % prípadoch praktizuje práve muž, v 26 % prípadoch partneri rovnomerne. Za typickú „mužskú prácu“ v domácnosti môžeme považovať výnos smetí, ktoré má v 32 % domácností na starosti muž, v 51 % prípadoch sa o výnos smetí starajú obaja partneri.

Návod ako potešiť ženy a zvýšiť ich spokojnosť s rovnosťou v domácnosti

Podpora slovenských mužov pri výmene posteľných obliečok, varení a starostlivosti o deti počas choroby môže mať pozitívny vplyv na vnímanú rodovú rovnosť v domácnosti. Jedná sa o činnosti, na ktorých sa muži zúčastňujú len zriedka, ale ak sa ich zúčastnia, majú významný vplyv na pozitívne hodnotenie rovnosti v domácnosti.

Sme otvorení výmene rolí v domácnosti

V prípade, ak nastane situácia, kedy je potrebné operatívne vymeniť role v domácnosti, až 80 % z nás ochotne zastúpi svojho partnera. Vnímanie žien a mužov je v tomto prípade takmer rovnaké. Ak sa však na výmenu rolí pozeráme z dlhodobého hľadiska, ochota vymeniť si role mierne klesá na hodnotu 72 %. Tu už evidujeme aj väčší rozdiel medzi vnímaním žien (76 %) a mužov (68 %).

Inšpirujte sa kampaňou „Za férový domov“ spoločnosti IKEA a motivujte seba i svoje okolie k podpore témy rodovej rovnosti. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk/zaferovydomov .

O Ingka Group

Ingka Group (Ingka Holding B.V. a kontrolované subjekty) je jedným z 12 držiteľov licencie IKEA na základe franšízovej zmluvy so spoločnosťou Inter IKEA Systems B.V. Ingka Group, ktorá vlastní a prevádzkuje predajné kanály IKEA. Podniká v troch oblastiach: IKEA Retail, Ingka Investments a Ingka Centres. Ingka Group je strategickým partnerom vo franšízovom systéme IKEA, ktorá prevádzkuje viac ako 374 obchodných domov IKEA v 30 krajinách. Do obchodných domov IKEA počas finančného roka 2020 zavítalo 706 miliónov ľudí a internetové stránky www.IKEA.com zaznamenali 3,6 miliardy návštev. Inga Group podniká v súlade s víziou IKEA, o je vytvárať lepší každodenný život pre o najviac ľudí a ponúkať široký sortiment dobre navrhnutého a funkčného bytového zariadenia za ceny také nízke, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí.

žiadne príspevky na zobrazenie