Profesor sa spýtal študentov, čo by robili, keby žili v období otrokárstva. Ich odpovede ho prekvapili!

0
Profesor sa spýtal študentov, čo by robili, keby žili v období otrokárstva. Ich odpovede ho prekvapili!

Robert P. George, profesor na Princetonskej univerzite, sa nedávno opýtal svojich študentov na to, aký by bol ich postoj, ak by boli bieli a žili na juhu ešte pred zrušením otroctva v roku 1865.

Profesor Robert P. George je americký právny vedec, politický filozof a verejný intelektuál, ktorý pôsobí ako profesor a riaditeľ programu Jamesa Madisona na Princetonskej univerzite, ktorý prednáša o ústave, občianskych slobodách, filozofii a práve. Rozhodol sa urobiť medzi svojimi študentami prieskum o tom, čo by robili, keby žili v čase, keď bolo v Amerike otrokárstvo bežné.

Odpovede zneli takmer jednotne. Všetci by boli proti stavu spoločnosti a politiky tej doby, konkrétne proti otroctvu, a tvrdili, že by sa snažili proti nemu postaviť. George však tieto odpovede spochybnil. A na Twitteri vysvetlil aj prečo. Jeho argumentácia sa stala virálnou a mnoho iných učiteľov sa k nemu pridalo. O ľuďoch nemajú najlepšiu mienku, posúďte sami.

Každý vidí seba v skutočnosti lepšie ako je realita

Jeho pochybnosti v tvrdeniach jeho študentov boli založené na zvážení kontextu doby. George vysvetlil, že je veľmi pravdepodobné, že mnohí z nich by kráčali v súlade so zavedeným systémom, a v skutočnosti by z toho dokonca mali úžitok.

Myslí si, že keď niekto ide proti tomu, čo sa považuje za normu, okamžite sa stane vyvrheľom. Prichádza to vo forme nepopulárnosti medzi rovesníkmi a dokonca ich opúšťajú aj priatelia. Odmietanie vplyvných osobností a systému môže viesť aj k strate profesionálnych príležitostí.

 

Pozrite si záznam z Twiteru:

Robert P. George @McCormickProf
 
Pýtal som sa študentov, aký by bol ich postoj k otroctvu, ak by boli bieli a bývali na juhu pred jeho zrušením. Hádajte čo? Všetci by boli abolicionisti! Všetci by sa odvážne vyslovili proti otroctvu a neúnavne proti nemu pracovali.
Toto je samozrejme nezmysel. Iba najmenší zlomok z nich alebo z ktoréhokoľvek z nás by sa postavil proti otroctvu alebo zdvihol prst, aby oslobodil otrokov. Väčšina z nich – a aj my – by sme kráčali s davom. Mnohí by podporovali otrokársky systém a ešte by z neho mali úžitok.
 
Odpoviem, že im uverím, ak môžu preukázať tieto skutočnosti: že sa počas svojho života postavili za práva nepopulárnych obetí nespravodlivosti, ktorých ľudstvo odmieta a:
  • že by sa stali u svojich rovesníkov nepopulárnymi,
  • že by ich nenávideli a zosmiešňovali mocní a vplyvní jednotlivci a inštitúcie v našej spoločnosti,
  • že by ich opustili mnohí zo ich priateľov,
  • že by im nadávali a
  • že by v dôsledku ich morálneho svedectva riskovali, že im budú odmietnuté profesijné príležitosti.
Stručne povedané, mojou výzvou je ukázať, že by sa mali postaviť za nejaký všeobecne nepopulárnu vec, ktorú odmieta prijať väčšina, aj keď budú riskovať seba a svoju budúcnosť.

burka
pixabay.com

Čo si myslia ostatní?

Noem Tillery @tractorbait
Louis L’Amour to povedal najlepšie: „Chybou ľudí je, že posudzujú ľudí z minulosti podľa našich štandardov, a nie podľa vtedajších. Jediným spôsobom, ako možno posudzovať mužov alebo ženy, je robiť tak v súvislosti s ich dobou.“
 
Mathilde N. Mellon @MulierCare
Doneste do triedy pro-life tričko a opýtajte sa, kto by bol dosť odvážny na to, aby ho nosil celý deň po kampuse. To je vždy môj lakmusový papierik.

Larry Fannaly @LFannaly
Iba ak sa snažíme pochopiť, prečo iní konali nespravodlivo a ak pochopíme ľudskosť nespravodlivých, môžeme sa naučiť, ako sa vydať inou cestou… Ak budeme démonizovať iných, môžeme oslepnúť voči svojim vlastným démonom.
 
Nicole Sax @nicole_sax
Jordan Peterson svojim študentom povedal tiež niečo podobné – že by boli počas druhej svetovej vojny v nacistickej stráži.
 
Leon @LeonsWrld
V Nemecku spravili presne ten istý myšlienkový experiment prispôsobený vláde Hitlera. Nie je prekvapením, že takmer každý tvrdí, že by sa postavil proti režimu.
 
M. SophieGreat @MSophieGreat
Podobné cvičenie som absolvovala jaj ja – čo by sme robili, keby sme boli v dave ľudí, ktorému Pilát priviedol Ježiša. Som si istá, že by som bola najslabšou z najslabších.
 
El Skipito Bandito @LordBarak
Často rozmýšľam o tom istom, ale keď si spomeniem na to, ako smutne zaprel Peter Ježiša, hoci s ním strávil tri roky, tak by bolo arogantné myslieť si, že by som mal väčšiu odvahu.
 

žiadne príspevky na zobrazenie