Rodičovstvo zlepšuje marketérske schopnosti

0
Rodičovstvo zlepšuje marketérske schopnosti

Odkedy som mama, všímam si nárast a posilnenie určitých mäkkých zručností a stúpajúcu úroveň EQ, ktoré som ako bezdetný marketér nemala. A keď aj mala, nepripisovala som im veľký význam.

A tak vznikla myšlienka na tento článok, ktorý prepája dve obrovské oblasti môjho života – materstvo a marketing na sociálnej sieti.

Čo má rodičovstvo spoločné s marketingom?

1. Empatia – prvoradou schopnosťou je vcítiť sa a pochopiť potreby a motívy dieťaťa/klienta.

2. Človek chce komunikovať s človekom – dieťa reaguje na ľudskú tvár a za krásu považuje súmerné črty. Zákazník potrebuje získať dôveru, a tú najrýchlejšie získa práve k sympatickému človeku.

3. Trpezlivosť – rodičovstvo ma naučilo neskutočnej trpezlivosti. A v marketingu je táto vlastnosť viac než vítaná. Navyše, veci nemusia vypáliť presne podľa očakávaní, ale ak pochádzajú z dobrého zámeru, vychádzajú správne.

4. Tu a teraz – dieťa chce to, čo dočiahne, tu a teraz. Klient chce produkt/službu/riešenie tu a teraz.

5. Farebné a pohyblivé – upúta pozornosť nielen dieťaťa, ale aj klienta.

6. Vývoj nezastavíte – dieťa rastie a dozrieva bez ohľadu rodičovskú chuť zastaviť moment. Marketing sa mení a prispôsobuje technologickým trendom a ľudskej pozornosti, bez ohľadu na to, či sa Vám to páči alebo nie.

7. Autentickosť – deti/klienti majú detektor falošnosti alebo neblahých zámerov. Preto ľubovoľná „hra“ sa z dlhodobého hľadiska neopláca a stojí firmu množstvo energie a financií. Dobré jadro, nápomocnosť a autenticita sú viac než vítané.

8. Praktickosť – dieťa sa rado hrá s predmetmi, ktoré vidí pri použití mamou/tatom v domácnosti či záhrade. Klient chce praktické a užitočné veci, ktoré vidí pri použití a vyzerajú jednoducho a funkčne.

9. Výmena – dieťa sa nerado delí so svojimi vecami, ale keď pochopí princíp, že môže vymeniť svoju hračku, a na chvíľu získať hračku niekoho iného – bartruje. Klient sa nerád lúči so svojimi peniazmi, až do momentu, kedy pochopí (a marketér mu vysvetlí), že sa nejedná o stratu peňazí či náklady, ale o ich investíciu do hodnoty, ktorú klient chce. Získa čas, rýchlosť nadobudnutia, vedomosť, zručnosť či slobodu.

10. Vďačnosť – ak chcete vďaku, buďte vďační.

Prečítajte si aj o ženskom networkingu.

Foto: Mária Takáčová

11. Marketujte to, čo sami milujete. Hovorte to, čo robíte.

12. Lokalizácia – choďte za klientom tam, kde sa nachádza jeho pozornosť. Dieťa predsa nájdete na ihrisku.

13. Emócie – nepotláčať, ale spracovať. Uznajte si chybu, ukážte jej nápravu a choďte ďalej v lepšej forme.

14. Návod neexistuje – návod na dieťa ani na marketing neexistuje (pokus – omyl). Ale určite si aspoň vypočujte odborníkov z praxe.

15. Cesta – rodičovstvo nie je cieľ, ale cesta. Marketing je cesta. Mali by ste si cestu užívať a bez problémov ju meniť.

Foto: Mária Takáčová

16. Networking – deti milujú ľudskú spoločnosť a svoj klan. Vy ako marketér si svoj klan môžete vyskladať sami, kamošte sa strategicky a recipročne.

17. Silné stránky – podporte silné stránky u dieťaťa, nesústreďujte sa iba na tie slabé. Vtedy môže vyniknúť a prosperovať. Marketing stavia na silné stránky, tie slabé deleguje.

18. Ego – treba nechať na poličke doma v rodičovstve, ale aj v marketingu. V prvom prípade je dôležité dieťa, v druhom klient a trh.

19. Reinvestuje – výnos investujte naspäť do procesu výchovy/vzdelania. Reinvestujte príjmy z predaja do lepšej marketingovej komunikácie.

20. Pocit nedostatku – nedeštruktívny (netraumatizujúci) pocit nedostatku dovolí dieťaťu túžiť. Pracujte s klientom na vybudovaní miernej túžby a pocitu nedostatku, aby radosť bola väčšia.

A toto sú také škôlkarské pravidlá, na ktoré marketéri často zabúdajú: proste, ďakujte, buďte úprimní, pomáhajte a rozprávajte sa. Éra B2B, B2C,H2H (human to human) pomaly končia a prichádza S2S – soul to soul. Do marketingovej hry výraznejšie vstupujú emócie cez pozornosť, lojalitu, sympatie, energetickú rezonanciu, vieru v „prečo“, ľudskú tvár a odporučenie lídra mienky.

Marketing aj rodičovstvo je konzistentná práca 24/7 počas desaťročí. Bude to maratón, tak sa dobre obujte.

Dieťa a klient si váži čas, vašu plnú pozornosť, mentálnu prítomnosť a návrhy na riešenie….

TAMI

žiadne príspevky na zobrazenie