Roman Jazudek: V čase aktuálneho spoločenského marazmu, je dôležité ukazovať pozitívne príbehy, ktoré menia našu budúcnosť k lepšiemu

0
Roman Jazudek: V čase aktuálneho spoločenského marazmu, je dôležité ukazovať pozitívne príbehy, ktoré menia našu budúcnosť k lepšiemu

Má za sebou viaceré skúsenosti s rozbehom firiem „na zelenej lúke“  a manažmentom projektov v online aj v offline svete. V minulosti pôsobil ako freelancer, dnes sa pohybuje v korporátnom svete. Roman Jazudek vedie tím zameraný na B2B marketingovú komunikáciu Slovenskej sporiteľne a zastrešuje biznisovú cenu FéliX Business Award. Opýtali sme sa ho:

  • Ako hodnotí svoje pôsobenie v bankovom sektore?
  • Aké výhody a nevýhody vníma u začínajúcich podnikoch?
  • Ako vznikla myšlienka udeľovania cien FéliXa?
  • Čo predstavil 2. ročník oceňovania a čo sa plánuje v ďalšom roku?

V minulosti ste pomáhali viacerým neziskovým projektom, napríklad Divadlo Kolomaž, festival Sám na Javisku či fundraisingový projekt DežoUrsíny.rocks. Na ktorý najradšej spomínate?

Keďže som veľký fanúšik tvorby Deža Ursínyho, môcť pomáhať jeho synovi pri opätovnom vydávaní jeho skvelých LPčiek ma bavila najviac. Ale akákoľvek možnosť marketingovo či inak pomáhať umeniu, ma teší.

Od roku 2018 ste súčasťou Brand HUB-u v bankovom sektore. Ako hodnotíte štyri roky vášho pôsobenia?

V začiatkoch môjho pôsobenia v Slovenskej sporiteľni som riadil oddelenie obsahu značky a zodpovedal tak za široké portfólio aktivít banky – počnúc sociálnymi sieťami cez interné a externé eventy, sponzoring až po prípravu hodnotného obsahu pre klientov. Posledné dva roky sa špecializujem na marketingovú podporu firemného bankovníctva, čo je oblasť v ktorej naša banka rastie najrýchlejšie. Teším sa z možnosti ovplyvňovať jednu z najhodnotnejších značiek na slovenskom trhu.

V minulosti som pôsobil najmä ako freelancer, riadil menšiu agentúru či rozbiehal dva startupy, ale práca v korporátnom svete je samozrejme úplne iný typ skúsenosti, ktorý mi robí radosť sám o sebe. Silnou stránkou sporiteľne je, že robí a podporuje naozaj veľké množstvo kvalitných marketingových aj obsahových projektov. Na jednej strane to je veľmi náročné, keďže práce je fakt veľa, na strane druhej sa teším z biznisového efektu aj spoločenských presahov, ktorý naša práca má.

Z pohľadu výziev a úspechov našej práce, dlhodobo je pre nás kľúčová výzva rast povedomia o Slovenskej sporiteľni ako banke aj pre biznis. Tradične je vnímaná ako veľká rodinná banka a ešte nedávno ju podnikatelia nemali až tak v merku, pričom sme boli v rôznych parametroch niekde na 4. – 5. mieste medzi slovenskými bankami. Teším sa, že sa nám našou aktivitou a dôrazom na budovanie značky aj v tomto segmente darí túto medzeru zmenšovať a rastieme – či už z pohľadu počtu firemných klientov, objemu financovania alebo v povedomí medzi podnikateľmi.

Roman Jazudek

Do banky ste priniesli vaše skúsenosti s rozbiehaním projektov na zelenej lúke, so štartom startupov. Aké sú na základe vašich skúseností slabé miesta (riziká) u začínajúcich podnikov?

Stručne povedané, preceňovanie nápadu pred jeho realizáciou. Od nápadu k produktu, ktorý reálne napĺňa niekoho potrebu je pomerne dlhá cesta, kde sa dá pri ceste k dokonalosti celkom slušne „zasekať“ na detailoch. Osobne radšej uprednostňujem pilotovanie hoc aj nedokonalého nápadu, ktorý ale dokáže potvrdiť jeho zmysluplnosť aj finančnú perspektívu. A keď už je potom podnik za touto úvodnou fázou, druhou chybou býva podcenenie kvalitného salesu a marketingu vrátane budovania značky od úplného začiatku. Myslím tým celý koncept, čomu ako zakladateľ firmy verím, ako chcem pôsobiť na prípadného zákazníka, aký má mať z komunikácie s mojou firmou pocit, aké emócie a predstavy si so mnou spojí. Začína to od prvej návštevy na webe či telefonátom do prevádzky, pokračuje cez poďakovanie pri platení za službu či produkt a končí až niekde pri direct maile, ktorý mi ako zákazníkovi dá hlbší zmysel. Pri malých firmách sa môže zdať, že myslieť koncepčne na budovanie značky je priskoro, ale opak je pravdou.

A naopak, aké sú ich silné miesta? V čom vidíte u nich výhody?

Za mňa je to nesporne sloboda voľby. Nie ste zviazaný procesnými či medziľudskými limitmi a viete tak reagovať rýchlo a efektívne pri hľadaní tej správnej biznisovej cesty.

Prečítajte si aj: Čo majú spoločné úspešné biznis nápady

Zastrešujete aj biznisovú cenu FéliX Business Award. Ako vznikla základná myšlienka?

Cena FéliX vznikla v roku 2021 ako spoločná idea so spoluvyhlasovateľom, ekonomickým magazínom SME-INDEX. Pri úvodnej analýze sme si uvedomili, že nám na Slovensku chýba cena, ktorá by kombinovala inšpiratívny podnikateľský príbeh s inovatívnosťou a spoločenskou zodpovednosťou. Zároveň by bola dostatočne transparentná a zameraná aj na tie skupiny, ktoré aktuálne podobné ocenenie nemajú – napríklad rodinné firmy. Zdalo sa nám tiež, že v iných cenách sa pomerne opakujú tie isté mená. To apriori nie je zlé, ak je cena zameraná len na tvrdé ekonomické dáta či naopak len na vôľu poroty bez dát, ale my sme sa rozhodli hľadať strednú cestu. Jej cieľom je zapojiť aj regióny a „vyťahovať“ inšpiratívne príbehy, ktoré budú aj dostatočne kvalitne mediálne odprezentované. Výsledkom je takmer celoročná komunikačná aktivita v INDEXE či prenos na STV2.

Z pohľadu Slovenskej sporiteľne je zas cena FéliX prirodzeným pokračovaním toho, čo som spomínal už skôr – chceme, aby povedomie o našej banke medzi SME podnikateľmi rástlo, a toto je skvelý komunikačný nástroj, ako k tomu prispieť.

Tento rok sa konal už druhý ročník, povedzte nám o ňom viac – kam sa oceňovanie za rok posunulo?

Hlavná novinka bola, že sme pridali dve nové kategórie, zamerané na ekologickú udržateľnosť a inovácie – či už medzi malými a strednými firmami alebo v samosprávach. Ich kritériá sme pripravili v spolupráci s partnermi ako KPMG, ZMOS či Circular Slovakia, čo presne ukazuje aj našu ambíciu spájať cenu s odbornými partnermi, ktorí danej téme rozumejú. Samozrejme, 2. ročník ceny tiež znamená, že sme stále len na začiatku a svoje povedomia a reputáciu si cena FéliX ešte len musí získať.

Ktoré z kritérií, podľa ktorých sa rozhoduje, je podľa vás najnáročnejšie splniť v dnešnej dobe?

Skoro každá kategória biznis ceny FéliX stojí viac či menej na troch pilieroch: biznisová úspešnosť, modernosť a spoločenská zodpovednosť. Logicky asi najťažšie realizovateľným pilierom je biznisová úspešnosť v dlhodobejšom časovom rámci (u nás je to za posledné tri roky podnikania), keďže od nej sa odvíja všetko ostatné.

Zvyknú sa medializovať predovšetkým podnikateľské úspechy. V rámci ceny FéliX bolo ocenenie pre samosprávy samostatnou kategóriou. Je to spôsob, ako oceniť ich úspechy a snahu priniesť spoločnosti inšpiráciu, ako sa dajú robiť veci lepšie a efektívnejšie?

V Slovenskej sporiteľni majú samosprávy významné zastúpenie, sme partnerom ZMOSu aj ďalších samosprávnych organizácií a aktívne podporujeme ich rozvojové projekty, osobitne aj v oblasti ekológie či technologických inovácií. Zároveň na Slovensku neexistuje ocenenie, ktoré by reflektovalo tento rozmer samospráv. Preto sme sa úplne prirodzene rozhodli oceňovať aj ich.

Máte nejakú spätnú väzbu, že práve aj takáto forma zviditeľnenia sa, medializácie, pozitívneho PR motivuje aj ďalšie firmy, živnostníkov či samosprávy k zodpovednejšiemu prístupu k zákazníkom/zamestnancom/ životnému prostrediu?

Aj keď je cena FéliX ešte veľmi mladá, postupne pribúdajú pozitívne ohlasy.

Čím vás oslovili absolútni víťazi jednotlivých kategórií?

Večerné odovzdávanie ocenení, ktoré ste mohli vidieť aj na STV2, bolo naozaj plné emotívnych situácií, humoru aj čistej nefalšovanej radosti. Je skvelé, že ocenené subjekty sa úprimne tešia z toho, ak si niekto všimne ich dlhoročnú kvalitnú prácu a ocení ju.

Z pohľadu toho, ako vnímame cenu FéliX, to je ocenenie nielen manažmentu týchto firiem či samospráv, ale najmä ich zamestnancov. Vnímam ich ako subjekty, ktoré nerobia biznis len pre zisk, ale majú pozitívny vplyv aj na miestne komunity, a to je niečo, čo si osobne veľmi cením.

Čo by ste odporúčali tým, ktorí uvažujú, že sa zapoja do tretieho ročníka?

Ak veríte svoju biznisovému príbehu a ten prináša reálne výsledky, ozvite sa nám cez web cenafelix.sk. Chceme o vás počuť, a chceme váš príbeh ukázať Slovensku, lebo veríme, že v čase aktuálneho spoločenského marazmu, je dôležité ukazovať pozitívne príbehy, ktoré menia našu budúcnosť k lepšiemu.

Do tretice všetko dobré :). Máte už teraz nápady, čo prinesie tretí ročník FéliX Business Award?

Neplánujeme rásť v počte kategórií, ale skôr ešte viac posilniť komunikáciu ceny a prinášať ešte viac inšpiratívneho obsahu, ktorý s cenou a vôbec podnikaním ako takým súvisí.

žiadne príspevky na zobrazenie