Šárka Patkošová: Vďaka technike Design Thinking budete mať 10-krát viac nápadov

0
Šárka Patkošová: Vďaka technike Design Thinking budete mať 10-krát viac nápadov

Šárka Patkošová je certifikovaná trénerka, s ktorou sme sa rozprávali o emocionálnej inteligencii, soft skills a priblížila nám metódu Design Thinking, ktorú si môžete vyskúšať aj v pripravovanom workshope už 24. októbra.

Vyštudovali ste anglický jazyk a literatúru a pôsobili ste ako lektorka. Ako ste sa dostali do sféry IT?

Pred piatimi rokmi, a myslím, že je tomu tak aj v súčasnosti, to bola pre učiteľov a lektorov anglického jazyka jednoduchá voľba. Mnohých nás lákal IT svet, chceli sme sa posunúť ďalej, hľadali sme možnosti osobného rozvoja, a keďže tú najdôležitejšiu zručnosť – plynulú úroveň angličtiny sme mali zvládnutú, otvorili sa nám dvere do sveta plného možností.

Stretli ste sa niekedy s názorom, že ženy do IT sveta nepatria, alebo ste pocítili, že to máte ako žena v mužskom svete ťažšie?

Ak mám rozprávať z osobnej skúsenosti, tak by som povedala, že to v realite závisí od konkrétnej IT oblasti. Ja pracujem v projektovom manažmente, kde je to veľmi vyvážené. Avšak niektoré iné, viac technické oblasti, ako napríklad sieťové inžinierstvo, sú stále dominované mužmi. Cieľom by však nemalo byť, aby tieto čísla boli rovnaké, ale aby každá žena, ktorú daná oblasť zaujíma, mala rovnaké podmienky a príležitosti a bola na svojej kariérnej ceste vítaná a podporovaná.

Venujete sa trénerstvu soft skills, čo vás inšpirovalo spraviť si certifikát?

Hlad. Hlad po nových vedomostiach a zručnostiach, túžba po osobnom raste a následne prirodzená potreba tieto poznatky a skúsenosti šíriť ďalej a pomáhať tak ostatným. Začínala som ako lektor anglického jazyka, neskôr ako projektový implementačný manažér/expert pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, až kým som sa nedostala k lektorstvu mäkkých zručností, ktoré mi nedovolili spať a ich sila ma fascinuje doteraz. Prišla som do bodu, kde som si uvedomila, že vzdelávanie druhých je mojou vášňou a neoddeliteľnou súčasťou života. Som vďačná za to, že môžem robiť to, čo milujem a zároveň tak inšpirovať ostatných.

Čo tvorí tieto mäkké zručnosti a kde sa najviac využívajú?

Mäkké zručnosti, alebo inými slovami – interpersonálne zručnosti, sú zručnosti týkajúce sa komunikácie, zvládania stresu a konfliktov, tímovej práce, produktivity a time manažmentu, motivácie, emocionálnej inteligencie a mnohých ďalších oblastí. Narozdiel od svojho súrodenca – hard skills, sa nedajú až tak jednoducho merať, ale ich miesto v osobnom rozvoji, ako aj pri požiadavkách na rôzne pozície, je zásadné a nenahraditeľné.

Často sa s nimi stretávame pri manažérskych pozíciách, ale v súčasnej dobe ich do určitej miery nájdeme pri každej profesii, pričom môžu byť rozhodujúcim faktorom pri výbere zamestnanca. Je skvelé, ak ovládate Excel, ale ak nedokážete riešiť konflikty, pracovať v tíme a podávať spätnú väzbu, ste v obrovskej nevýhode voči ďalším potenciálnym kandidátom.

Ako zvykol hovoriť Warren G. Bennis, „Emocionálna inteligencia, viac než akýkoľvek iný faktor, viac než IQ alebo expertíza, zodpovedá za 85% až 90% úspechu v práci. IQ je hraničná kompetencia. Potrebujete ju, ale neurobí z vás hviezdu. Emocionálna inteligencia áno.“

O čom je workshop o kreativite – Design Thinking?

Ľudia by soft skills mohli používať napríklad na pohovoroch. Kde, podľa vás, robia najčastejšie chyby pri prijímaní do zamestnania? 

Zaujímavá otázka, ťažko zovšeobecniť, pretože u každého je to iné. Niekedy podceňujeme dôležitosť mentora, LinkedIn profilu, alebo siete kontaktov. Na svojich školeniach zvyknem hovoriť, že počas pohovoru sme obe strany na jednej lodi, a máme aj rovnakú silu. Prvý dojem, naša aktivita a otázky môžu byť rovnako dôležité ako odpovede, pretože odhaľujú naše správanie, kritické myslenie a angažovanosť. Je nesmierne dôležité si už vopred stanoviť, aká je naša kľúčová správa, ako aj osobná značka, s ktorou prichádzame a v ideálnom prípade po nás vo firme aj ostáva.

Zaoberáte sa aj metódou tzv. Design Thinking. Čo presne tento pojem zahŕňa?

Metóda Design Thinking sa používa na kreatívne riešenie problémov, či už v pracovnom, ale dobre funguje aj v osobnom živote. Celý proces pozostáva z piatich krokov alebo fáz, ktoré sa navzájom prelínajú, podporujú a spolu tvoria neoddeliteľný celok. Začíname s empatiou, ktorá nám pomáha vcítiť sa do pocitov, názorov a do samotného problému užívateľa.

Ďalším krokom je definovanie, alebo presné vymedzenie problému, ktorý budeme riešiť. Nasleduje brainstorming, alebo generovanie nápadov, pričom si v závere vyberáme ten “wow“ nápad, ktorý je najvhodnejším a najlepším na riešenie daného problému. Keď už máme toto riešenie pevne v rukách, začíname sa zaoberať vytváraním prototypu a realizáciou daného riešenia.

Avšak ešte predtým, než náš prototyp vypustíme do sveta, je potrebný posledný krok a tým je testovanie. V tejto fáze zbierame spätnú väzbu, ktorá je kľúčová pre zlepšenie, prežitie a úspešnosť celého projektu.

O čom bude event Design Thinking a na čo sa môžu účastníčky tešiť?

Na tomto interaktívnom, dynamickom a jednoznačne výnimočnom Design Thinking workshope, ktorý vznikol pod záštitou Grow with Google, sa naučíte teoretické základy tejto metódy, ktoré však budú sprevádzané množstvom praktických úloh a zaujímavých aktivít. Stretnete nových ľudí s rôznymi skúsenosťami a vyskúšate si nástroje na rozvoj kreatívneho myslenia.

Ako Google certifikovaný tréner pre Design Thinking vám garantujem, že sa môžete tešiť na preniknutie do sveta empatických rozhovorov, špecifickej brainstorming techniky, vďaka ktorým budete mať 10x viac nápadov a v závere budete vytvárať a testovať váš prototyp pred užívateľom, čo je vždy zlatým klincom celého workshopu. Zažijete veľa
zábavy, získate nové vedomosti a zručnosti a možno sa začnete pozerať na svet cez úplne inú optiku. Teším sa na vás!

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu