Skláňam hlavu pred každým pacientom pre bojovnosť, trpezlivosť, vytrvalosť a predovšetkým nekonečnú túžbu žiť

0
Skláňam hlavu pred každým pacientom pre bojovnosť, trpezlivosť, vytrvalosť a predovšetkým nekonečnú túžbu žiť

Zdravotníctvu sa túžila venovať od útleho detstva, pričom najväčším vzorom jej bola mama pracujúca ako zdravotná sestra. Po prvom kontakte s neurologickým pacientom počas štúdia na univerzite pochopila, že neurológia je jej srdcová záležitosť. Ľudský mozog považuje za najdokonalejší a zároveň najfascinujúcejší orgán tela.

„Orgán nad všetkými orgánmi.“ Hovorí, že „každý zdravotnícky pracovník by si mal sám vyskúšať čo to znamená byť pacientom, pochopiť ako veľa znamená bežné podanie ruky, oslovenie menom, úsmev, vysvetlenie postupu pacientovi pochopiteľným spôsobom a dar nádeje. Nech už je diagnóza akákoľvek.“

Doktorka Kristína Saienko Šugárová, neurologička a medicínska riaditeľka ADELI Medical
centra v Piešťanoch ako dieťa ošetrovala bábiky aj psíkov. Jej detský sen sa stal realitou, keď
ju v roku 2009 prijali na Lekársku fakultu UK v Bratislave. V apríli 2021 získala špecializáciu v
odbore neurológia a dnes sa venuje ambulantným pacientom v Leviciach, pacientom
neurorehabilitačného centra ADELI ako aj osvete prevencie náhlych cievnych mozgových
príhod.

Od júla 2022 je na pozícii medicínskej riaditeľky ADELI, ktoré sa špecializuje na liečbu
pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Na otázku čo by bolo, keby nebolo jej práce
so zdravotne znevýhodnenými pacientmi odpovedať nevie. Jej práca je pre ňu celoživotným
poslaním a nevie si predstaviť, že by v živote robila niečo iné.

1. PREČO STE SI VYBRALI TAKÉ PSYCHICKY NÁROČNÉ POVOLANIE?

Zdravotníctvu som sa túžila venovať už od útleho detstva, pričom mojím najväčším vzorom
bola moja mama pracujúca ako zdravotná sestra na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
Fonendoskop, paličky do úst a striekačky boli súčasťou mojich každodenných hier. (úsmev)
Spočiatku ma veľmi lákala práve gynekológia, avšak po prvom kontakte s neurologickým
pacientom som pochopila, že neurológia je moja srdcová záležitosť.

Nedokážem si predstaviť, že by som sa venovala niečomu inému. V mojom ponímaní je ľudský mozog najdokonalejším a zároveň najfascinujúcejším orgánom tela. Orgán nad všetkými orgánmi. Prijíma informácie, spracováva ich, vyhodnocuje signály, pamätá si, plánuje…. Lepší softvér ešte nikto nevymyslel.

Prečítaje si: Len vtedy sa vieme spojiť s utrpením iných, keď sme prešli cez to vlastné

2. KDE NACHÁDZATE SILU, OPORU A ENERGIU, KEĎ STE DENNE KONFRONTOVANÁ S UTRPENÍM ĽUDÍ A ZÁROVEŇ ICH VEĽKÝM ODHODLANÍM UROBIŤ KROK VPRED?

Je paradoxné, že najväčšiu silu mi dávajú práve moji pacienti. Často spomínam aj mojim
ambulantným klientom, aké osobité čaro má pobyt v ADELI. Vo svojej podstate ide vlastne v
princípe o veľmi smutné miesto, prihliadnuc na všetky tie príbehy, s ktorými sa denne
stretávame a ktoré nám dokazujú aké krehké a zraniteľné je naše zdravie. Myslím si, že
vďaka mojej výchove som mala správne nastavený rebríček hodnôt. Avšak odkedy som sa
stala súčasťou ADELI, prestavala som ho už asi 5-krát, pričom ma stále udivuje, aké
malichernosti denne riešime a akí sme k sebe zlí…. Preto srdečne privítame každého, kto by
mal záujem pocítiť čaro tohto prostredia a trochu zmeniť svoj pohľad na život.

3. NA ČOM ZÁLEŽÍ VO VZŤAHU LEKÁR – PACIENT NAJVIAC?

V prvom rade je nesmierne dôležitá dôvera medzi lekárom a jeho pacientom. Práve dôvera
by mala byť odrazom intimity tohto vzťahu. Istoty, že človek, ktorý počúva moje problémy, je tu pre mňa a urobí všetko preto, aby mi pomohol. Osobne si myslím, že každý zdravotnícky pracovník by si sám mal vyskúšať čo to znamená byť pacientom, pochopiť koľko veľa znamená bežné podanie ruky, oslovenie menom, úsmev, vysvetlenie postupu pacientovi pochopiteľným spôsobom a dar nádeje. Nech už je diagnóza akákoľvek.

Rešpektovanie dôstojnosti pacienta vychádza z úcty k jeho duševnej i fyzickej dispozícii, voči človeku ako jedinečnej bytosti. Pre veriacich aj úcta k Božiemu dielu. Bežného pacienta nezaujíma topografická anatómia, resp. molekulárne mechanizmy vzniku jednotlivých ochorení, či zloženie roztokov, ktoré im práve podávate v infúziách. Ide predovšetkým o prístup, ktorý mu poskytujete, prístup ktorým, ho sprevádzate po celú dobu diagnostiky i liečby.

4. JE NEJAKÝ PACIENT, PACIENTKA, KTORÝ/Á VÁM HLBOKO UTKVEL V PAMÄTI? AK ÁNO PREČO?

Často sa stáva, že je pacient vnímaný len ako „rodné číslo“ s pridelenými identifikačnými
údajmi. U nás, v ADELI, je za každým pacientom príbeh. Príbeh, ktorým žije nie len jeho
rodina, ktorá ho v ťažkých časoch podporne sprevádza, ale aj celý náš tím. Počínajúc
koordinátormi pobytu, cez fyzioterapeutov, zdravotné sestry, masérov, logopédov,
špeciálnych pedagógov, lekárov i celé spektrum nemedicínskych pracovníkov, ktorí sa starajú
o úsmev na tvári našich klientov. Každý príbeh je pre mňa výnimočný, silný a motivujúci
zároveň. Skláňam hlavu pred každým naším pacientom. Pre ich bojovnosť, trpezlivosť,
vytrvalosť a predovšetkým pre nekonečnú túžbu žiť.

A rovnako pred každým rodinným príslušníkom, ktorý sa stará o fyzicky či psychicky chorého člena rodiny. Finančne náročnú liečbu zdravotne znevýhodnených pacientov v špecializovanom rehabilitačnom centre podporuje už 9 rokov Nadácia ADELI. Svojimi 2% z dane môžete aj vy podporiť tých, ktorí sa bez pomoci nezaobídu. Nenechajte vaše peniaze prepadnúť štátu. Nasmerujte ich tam, kde vám to dáva zmysel.

žiadne príspevky na zobrazenie