Ste motivovaný slon alebo tvrdohlavý jazdec?

0
Ste motivovaný slon alebo tvrdohlavý jazdec?
Foto: pixabay.com

„Divokou džungľou šiel pomaly slon a na jeho chrbte sedel jazdec. Na prvý pohľad to vyzeralo, že slona vedie jazdec. Cesta im krásne ubiehala, až do okamžiku, keď sa slon rozhodol vyraziť iným smerom ako mienil jazdec a šiel si vlastným smerom. Jazdec sa rozčuľoval, kričal, kopal do slona, aby zmenil smer, pre ktorý sa rozhodol veľký tvrdohlavý slon. A ako to skončilo? Slon pri najbližšej príležitosti zhodil jazdca na zem a utiekol.“ Z knihy Leadership s využitím Kaizen a Lean, Pohádky pro unavené manažery, autori Miroslav Bauer a Ingrid Haburaiová.

Keď bojujú emócie s rozumom

Prečo ma to zaujalo? Kvôli zmenám, ktoré prichádzajú a ktorými prechádzame, a tiež pre prirovnanie jazdca na slonovi k ľudskej psychike. Reagujeme emocionálne, inštinktívne, racionálne – ako kedy, ako kto. Ako často zlyhajú naše predsavzatia a úmysly, ktoré chceme realizovať v našom živote? Keď bojujú naše emócie s rozumom a my so sebou.

Autori knihy poukazujú na to, že ľudia, firmy aj kultúry majú tendencie ustrnúť na určitom stupni vývoja s odvolaním sa na nemožnosť zmeny kvôli nadriadeným, firemnej hierarchii či štruktúre, nedostatku času, neschopných podriadených… Kniha radí, ako podnik prebudovať na efektívnu štíhlu a úspornú firmu, ktorá sa voči konkurencii rozbehne niekoľkonásobne vyššou rýchlosťou. Podľa autorov publikácie sú v celom procese zmien najdôležitejší ľudia.

Ako dosiahnuť emočnú a racionálnu rovováhu

Krásna paralela s prácou kouča, keď si klient definuje ciele, keď sa obáva zmeny a je mu „ne-pohodlne“ v komfortnej zóne. Viem a poznám svoje ciele a dokážem zvládnuť svojho slona? Emočnú aj racionálnu rovnováhu v živote.

Rada vás na tejto ceste budem sprevádzať ako kouč. Kouča môžete nájsť aj na stránkach Slovenskej asociácie koučov alebo stránke Medzinárodnej federácie koučov.

Práve sa stránke ICF sa uvádza o koučovaní: „Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v ich osobných a profesionálnych životoch. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať ich výkony a skvalitňovať ich životy“.

Prečítajte si j článok o predsavzatiach

rozhovor
Foto: pixabay.com

Koučovací rozhovor

Kouč je človek, ktorý získal odborné vzdelanie a nadobudol prax vo vedení koučovacieho rozhovoru. Pričom koučovací rozhovor nie je bežným rozhovorom, aký si doprajeme na káve s priateľmi, keď riešime naše plány či aktuálnu životnú situáciu. Pretože počúvať a klásť správne otázky sú zručnosti, ktoré dokáže len kvalifikovaný kouč.

Klient vyhľadá kouča na základe jeho odbornosti, alebo si jeho dôveru kouč získa svojou osobnosťou. Kouč je školený na aktívne počúvanie a kladenie otázok. Kouč riadi rozhovor s cieľom pomôcť klientovi v aktuálnej situácii nájsť a objaviť možnosti a postupy na realizáciu jeho rozhodnutí.

Riešenie problémov otázkami

Riešiť problémy rozhovorom, nájsť sa v nachádzaní riešení kladením správnych otázok klientovi je poslaním kouča. Kouč zisťuje aké sú klientove riešenia a podporuje ho v ich nachádzaní. Dôležitou súčasťou rozhovoru kouča s klientom je nadväznosť otázok a odpovedí v súvislosti s témou a cieľom, ktorý si klient vopred zadefinoval. Kouč napomáha klientovi, aby si objasnil odpovede na otázky a situáciu, v ktorej sa nachádza. Klient pri rozhovore sám nachádza riešenia na to, čo považuje za dôležité a potrebné.

Dochádza k vyjasneniu situácie, klient si zreálni svoje ciele a očakávania a stanoví postupnosť krokov, aby dosiahol riešenie, ktoré bude pre neho napĺňajúce a správne. V spolupráci s koučom si uvedomí okolnosti, v akých sa jeho túžby, sny, potreby, vízie, očakávania, výzvy nachádzajú, a spoločnou cestou nájdu spôsoby ich naplnenia. Kouč poskytne klientovi podporu, inšpiruje ho k novým možnostiam a riešeniam.

Byť koučom je viac poslaním ako prácou

Na základe vlastnej skúsenosti verím, že byť koučom je viac poslanie než práca. Je to neustále zdokonaľovanie sa v rešpekte voči klientom, ktorí nachádzajú vlastné originálne cesty k riešeniu svojich výziev. Je dôležité vybrať si správneho partnera na ceste ujasňovania a napĺňania svojich cieľov. Kouč už nie je taká exotická celebrita, ktorá príde a nič o chode firmy nevie a oberá vás o čas, ktorý mu musíte venovať. A verím, že na ústupe je aj otázka, prečo sa vôbec vytvára vo firemnom koncepte priestor na koučing.

Zároveň v svojej praxi s potešením vidím záujem a otváranie priestoru na koučing mimo pracovno – zamestnanecký rámec. Nájdite svoju cestu a nedajte sa „zhodiť“ pri prvej prekážke – smerujte rovnovážne vpred!

Foto: pixabay.com

Ak máte záujem o workshop Hlava plná nápadov, ktorú spoluorganizuje autorka v Kosiciach, pozrite si udalosť na Facebooku. Vstup je zadarmo.

žiadne príspevky na zobrazenie