Tesco darovalo 40 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi

0
Tesco darovalo 40 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi

1.7.2024 (SITA.sk) – Tesco ako prvý a jediný reťazec od roku 2016 meria a zverejňuje dáta o potravinovom odpade vo svojich prevádzkach. Odvtedy Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojej sieti o 75 %, čím ušetrilo viac ako 42 381 ton emisií CO2. Darí sa mu to aj vďaka tomu, že nepredané potraviny daruje zo všetkých obchodov pre ľudí v núdzi. Stále dobré potraviny tak nekončia v koši, ale pomáhajú ľuďom v náročných životných situáciách. Tesco za osem rokov podporujúcim organizáciám darovalo takmer 40 miliónov porcií jedla.

“V Tescu zastávame názor, že jedlo vhodné na konzumáciu by nemalo skončiť ako odpad. Preto každý deň darujeme nepredané potraviny zo všetkých našich obchodov Potravinovej banke Slovenska a jej lokálnym partnerom, ktorá ich distribuuje ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú. Tesco za osem rokov zachránilo pred vyhodením 16 562 ton potravín, čo je v prepočte 40 miliónov porcií jedla zadarmo. Ide o úžasné číslo aj preto, že tým zároveň zmierňujeme dosah potravín na našu planétu, keďže sa do roku 2030 môžu stať najväčším zdrojom globálnych emisií,” hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: “Hoci potravinový odpad, ktorý vzniká v maloobchode a distribúcii, tvorí len tri kilogramy z celkových 105 kilogramov vyhodených potravín na jedného obyvateľa Slovenska za rok, je dôležité znižovať ho na minimum. Veríme, že každá pomoc má veľký význam. No aby sme dosiahli skutočnú zmenu, je potrebné znižovať plytvanie na všetkých úrovniach od prvovýroby až po plytvanie v domácnostiach.”

Hlavnou témou medziročného znižovania množstva odpadu v Tescu bolo pokračovanie v efektívnom objednávaní a predpovedaní kľúčového sortimentu čerstvých potravín v rámci dodávateľského reťazca. Dôležitá bola aj neustála revízia sortimentu tak, aby Tesco zákazníkom ponúkalo relevantné produkty v jednotlivých obchodoch, i prísne riadenie postupov v predajniach.

Dôležitým aspektom okrem správne nastavených procesov či edukačných projektov je aj využívanie inovácií ako napríklad aplikáciu Foodiverse. Tá pomáha rýchlejšie denne prepájať všetkých 178 obchodov Tesca s partnerskými charitami, čím zjednodušuje a zvyšuje darovanie nepredaných potravín vhodných pre ľudí.

Znižovaniu plytvania potravinami sa venuje aj Nadácia Tesco, ktorá vlani zrealizovala už 4. edíciu grantového programu Záchranári jedla. Odborná komisia vybrala päť víťazných projektov neziskových organizácií SAMARIA, Potravinová banka Slovenska, FreeFood Živica a Vagus zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. Spolu víťazi získali 40 000 eur na podporu svojich projektov. Nadácia Tesco doteraz spolu prerozdelila až 140 000 eur medzi 15 projektov.

Každoročným zverejňovaním dát o potravinovom odpade a krokov na jeho zníženie chce Tesco motivovať aj ďalšie firmy v celom dodávateľskom reťazci. Vďaka príkladu Tesca už 13 stredoeurópskych dodávateľov reťazca zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a podniká kroky k jeho aktívnemu znižovaniu.

Fakty o potravinovom odpade Tesca na Slovensku:

Vo finančnom roku 2023/24 Tesco na Slovensku predalo 496352 ton potravín, z ktorých sa 8 004 ton nepredalo zákazníkom. Išlo o potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu, krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny nevhodné na darovanie, a preto skončili ako odpad.
Celkový objem odpadu vnašich prevádzkach v uplynulom roku dosiahol len 2 489 ton a tvorí iba 0,49 % z celkového množstva potravín. V porovnaní s naším východiskovým rokom 2016/17 sme znížili potravinový odpad v našich prevádzkach o 75 % a ušetrili 42 381 ton emisií CO2.
Na Slovensku sme vminulom roku darovali 92 % nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu, čo nás posúva bližšie k naplneniu nášho záväzku nulového potravinového odpadu.
Tesco už v roku 2019 splnilo cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu do roku 2030, čo je o 11 rokov skôr, aodvtedy sa mu každoročne darí tento cieľ opätovne plniť.
Už 13 stredoeurópskych dodávateľov Tesca zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a podniká kroky k jeho aktívnemu znižovaniu.

Ďalšie informácie o údajoch Tesca o potravinovom odpade nájdete na webstránke Tesca.

Informačný servis

Viac k témam: Potravinový odpad, PR
Zdroj: SITA.sk – Tesco darovalo 40 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie