Veronika Dvořáková: Ženský element v biznise je znateľný a jedinečný

0
Veronika Dvořáková: Ženský element v biznise je znateľný a jedinečný

„Ženy ovládajú zhruba tretinu svetového bohatstva,“ hovorí Veronika Dvořáková z právnickej kancelárie HAVEL & PARTNERS. Pustili sa do projektu NextŽeny, ktorý opisuje trend presunu bohatstva do rúk žien.

Veronika nám v rozhovore ešte prezradila:

  • prečo priniesli otázku ženského vlastníctva a nástupníctva,
  • aký je trend rastu majetku v rukách žien,
  • ako dosiahnuť, aby sa v líderských pozíciách viac objavovali ženy,
  • prečo vzniká nerovnomerné rozloženie majetku a ako sa tomu vyhnúť,
  • čo radí ženám, aby sa dokázali presadiť.

Pracujete v právnickej kancelárii. Čo máte na svojej práci najradšej?

Mám rada, keď ľudia rozumejú právu a právo ľuďom. Baví ma preto hľadať cesty, ako ľudí a právo zbližovať – cez marketing a komunikáciu, charitatívne či vzdelávacie projekty, ale napríklad aj prostredníctvom legislatívy. Najradšej mám ale pozitívnu spätnú väzbu od klientov a kolegov, s ktorými môžem spolupracovať.

Keď som od HAVEL & PARTNERS dostala ponuku, spomenula som si na americké právnické seriály typu Suits a hovorila som si, že do súťaživého a dravého prostredia veľkej advokácie ma nikto nedostane. Nakoniec je to nielen najviac inšpiratívne, ale aj ľudsky najprívetivejšie prostredie, čo som počas svojej kariéry spoznala. Navyše je tu obrovská koncentrácia mimoriadne talentovaných a vzdelaných ľudí.

Akí sú vaši klienti a s čím vás najčastejšie oslovujú?

Medzi našich klientov patria veľké zahraničné aj české a slovenské firmy, špičky v jednotlivých oblastiach podnikania, ale aj tzv. šampióni budúcnosti, teda úspešné startupy. Sledujeme ich podnikanie, intenzívne s nimi spolupracujeme a pomáhame im získať náskok pred ostatnými. Z právneho a daňového pohľadu ich vedieme biznisom. Advokácia v našom poňatí ale nekončí právnym a daňovým poradenstvom.

Zakladáme si na komplexnom prístupe, takže súčasťou našich služieb je poradenstvo v oblasti strategického manažmentu, hľadanie nových investičných príležitostí pre klientov, pomoc s personáliami, marketingom, pro bono projektmi a ďalšími aktivitami. Staráme sa aj o biznisové a privátne záležitosti úspešných podnikateľov a manažérov vrátane asi tretiny najbohatších Čechov a Slovákov. A teší nás, že medzi klientov stále viac pribúdajú ženy. Rastie počet úspešných podnikateliek, manažérok aj správkyň rodinného majetku.

Ako vznikol nápad na projekt NextŽeny a čoho sa týka?

Je to projekt opisujúci trend presunu bohatstva do rúk žien, ktorý sa stále výraznejšie prejavuje globálne, v českom ani slovenskom prostredí sa ním ale doteraz nikto nezaoberal. Rozhodli sme sa preto spracovať tento fenomén pre Česko a Slovensko v kontexte tunajšieho trhu a vytvoriť štúdiu, ktorá zohľadňuje naše historické reálie, miestne špecifiká, sociálne a ekonomické podmienky či legislatívu.

Cieľom projektu, ktorý má podtitul Vidíme ženy rásť, je priniesť otázku ženského vlastníctva a nástupníctva na poradenský trh, vyvolať diskusiu u verejnosti a v ďalších fázach projektu odpovedať na rad súvisiacich otázok. Na štúdiu preto nadviažeme rozsiahlym prieskumom, ktorý sa zameria na tendencie a rozhodovacie procesy žien a mužov priamo súvisiace so správou ich majetku.

Približne koľko percent celosvetového bohatstva je v rukách žien?

Ženy ovládajú zhruba tretinu svetového bohatstva. Podľa prognóz navyše podiel žien na svetovom bohatstve porastie aj v nasledujúcich rokoch, a to rýchlejšie ako predtým. Ženský element v biznise je znateľný a jedinečný. Podiel žien na vedúcich pozíciách vo firmách rastie, ženy sú stále častejšie úspešnými podnikateľkami a investujú svoj majetok, ktorý vďaka svojim schopnostiam tiež rozmnožujú, a sú stále bohatšie. Majetok do ich rúk však prechádza aj v rámci dedičstva pri transfere majetku z generácie na generáciu alebo pri rozvode či iných rodinných udalostiach.

Prečo vzniká nerovnomerné rozloženie majetku?

Hoci je dnes ženská emancipácia ďalej ako kedykoľvek predtým v histórii, stále si so sebou nesieme istý odkaz z minulosti, keď majetok ovládali muži a ženy museli za svoje práva bojovať. Novodobá vlna emancipácie potom dala ženám možnosť mať stále väčší vplyv na to, ako budú so svojim majetkom nakladať. Majetok žien v posledných rokoch rastie rýchlejšie ako ten mužský. Zvyšujúci sa význam vlastníctva ženskej populácie je zjavný aj z rebríčkov najbohatších ľudí na svete. Lepším využitím ekonomického potenciálu žien v budúcnosti by sa zároveň mohlo navýšiť HDP ako svetovo, tak aj v Česku a na Slovensku.

Ako zabezpečiť to, aby sa v líderských pozíciách častejšie objavovali ženy?

Je potrebné podporovať ženy v ich ambíciách – čo sa týka kariéry a vzdelania, a umožniť im sa v týchto ohľadoch plne rozvíjať a prekonávať prekážky, ktorým stále v mnohých ohľadoch čelia, najmä pri snahách o skĺbenie kariéry a rodinného života. Pre kariérny aj ekonomický rast žien a posilnenie ich pozície na trhu práce je tiež veľkým prínosom, že si rodičia alebo partneri začínajú častejšie deliť rodičovské povinnosti.

Dnes môžu tiež muži aj ženy vo väčšej miere ako predtým využívať home office a flexibilnejšie pracovné zapojenie, vďaka čomu majú možnosť lepšie dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Hnacím motorom pre ženy je určite aj sloboda a dôvera v ich schopnosti. Keby som ich v HAVEL & PARTNERS nemala, určite by som dnes pracovala inde.

Veronika Dvořáková (v strede) s partnerkou Adélou Havlovou (vľavo) a vedúcou advokátkou Kateřinou Slavíkovou (vpravo) na galavečere Právnická firma roku

Ako podľa vás dosiahnuť, aby sa ženy viac púšťali do podnikania a zakladali si spoločnosti?

Ženy často trpia nedostatkom sebavedomia a nerady riskujú. Zo zahraničných štúdií súvisiacich so správou majetku napríklad vyplýva, že muži oveľa viac inklinujú k rizikovým investíciám a pri investovaní cítia radosť a uspokojenie. Naopak ženy preferujú konzervatívnejšie investície, ktoré napriek tomu sprevádzajú stres a obavy, či stavili na správnu kartu. Ja tomu úplne rozumiem. Sama zle znášam vysokú mieru rizika, takže podnikanie by nebola cesta pre mňa. O to viac obdivujem a podporujem ženy – podnikateľky, ktoré začali svoj biznis budovať od nuly. Je ich stále viac a mnoho z nich je úspešných aj vo svete. Verím, že ich príbehy motivujú aj množstvo ďalších žien realizovať ich podnikateľské sny.

Ako je to s dedením majetku, vzniká tam tiež nerovnováha? Čo odhalil váš prieskum?

Práve pri prechode majetku z generácie na generáciu dochádza k zásadnému preskupeniu vlastníctva majetku. Dobre si to možno predstaviť na modelovom príklade rodiny, ktorej môžeme symbolicky hovoriť Boháčovci. Pán Boháč bude mať podľa štatistiky v priemere 2 deti (dcéru a syna), o 2 roky mladšiu ženu a zomrie o 6-7 rokov skôr ako ona.

Jeho majetok sa potom rozdelí podľa úpravy bezpodielového spoluvlastníctva manželov na polovicu, keď jedna polovica pripadne manželke a tá druhá sa rozdelí medzi manželku a obe deti. Vo výsledku teda 5/6 majetku pána Boháča pripadne po jeho smrti ženám. Zosilnenie tohto trendu súvisí so špecifickým vývojom našich krajín na začiatku novonadobudnutého obdobia podnikateľskej slobody.

Podľa vašej analýzy sa dá očakávať, že ženy budú vlastniť čoraz viac bohatstva. Na čom je táto optimistická predpoveď založená?

Vplyv má množstvo socioekonomických a demografických faktorov ako je zvyšujúci sa počet vysokoškolsky vzdelaných žien, žien manažérok i podnikateliek, ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži, rýchlejšie im rastú platy a podobne. Tím kancelárie špecializujúci sa na služby privátnym klientom však tiež pripravil aj detailnú analýzu majetkových a rodinných pomerov najbohatších Čechov, Slovákov a ďalej českých a slovenských rodinných firiem a následne namodeloval, ako by vyzeral tzv. náhly prechod majetku z generácie na generáciu podľa zákona.

V súčasnosti nominálne vlastnia väčšinu majetku muži, v budúcnosti by ale mohlo dôjsť u skúmaných cieľových skupín k presunu 48 % až 70 % bohatstva do rúk žien. Hoci ide o čísla vypovedajúce len o konkrétnych obmedzených skupinách a zohľadňujúce iba presun majetku podľa zákona, výsledky naznačujú, že je nutné o ženách uvažovať ako o prípadných nástupníkoch súčasných vlastníkov.

Aké tri rady by ste dali ženám, ktoré by sa chceli presadiť?

Robte, čo vás baví a napĺňa a v čom dokážete naplno využiť svoje silné stránky. Pracujte s ľuďmi, na ktorých vám záleží, a pre firmu, ktorej hodnotám veríte. Keď som začínala, možno by mi to znelo ako klišé, ale po takmer dvoch desiatkach rokov praxe to beriem ako rokmi preverenú a dlhodobo udržateľnú cestu, ktorá vám zaistí, že vám práca bude oveľa viac energie dávať ako brať, a hlavne vás bude stále baviť, čo je hlavný predpoklad ďalšieho rastu.

A ešte jedna rada priamo ženám: nesnažte sa svojím správaním či prístupom priblížiť mužom. Práve väčšie zastúpenie ženského elementu a vlastností ako sú empatia, otvorenosť či vytrvalosť budú v biznise aj verejnom živote pre všetkých len prínosom.

žiadne príspevky na zobrazenie