Anna Mihaľová: S pacientom, ktorý má záujem o zdravie svojho chrupu, sa výborne komunikuje

0
Anna Mihaľová: S pacientom, ktorý má záujem o zdravie svojho chrupu, sa výborne komunikuje

Anna Mihaľová stotožnená s myšlienkou „Vždy sa môžeš rozhodnúť“ a motivovaná túžbou posunúť sa v živote ďalej sa rozhodla v júli tohto roku založiť si vlastnú prax – zubnú ambulanciu ElegantSmile s.r.o. V rozhovore sme sa jej opýtali:

  • Ako si spomína na začiatky svojej praxe?
  • Ktorý zo zdravotných výkonov je pre ňu malinou a ktorý naopak najnáročnejší?
  • Kedy prišiel impulz pustiť sa do vlastného podnikania – založenia vlastnej praxe?
  • Čo všetko obnášal celý proces rozbehu podnikania? Kto jej pomohol a akým spôsobom?
  • Ako sa stará o svoje zuby a chrup svojej dcérky?

Anna, dnes máte vlastnú ambulanciu, splácate „podnikateľský“ úver, manažujete si pacientov a chod celej ambulancie. Čo z tejto zubárskej reality učia aj v škole?

Vyučovací predmet týkajúci sa chodu a manažmentu lekárskej praxe sa na VŠ bohužiaľ nevyučoval. Čo je naozaj veľká škoda, nakoľko je to základ, na ktorom každý zubný lekár pri otváraní či preberaní praxe stavia. Dnes už existujú rôzne prednášky, na ktoré majú možnosť prihlásiť sa aj študenti a tieto informácie získať. Tejto tematike sa venuje najmä Peter Džupa. Je to naozaj veľmi prínosné nakoľko najviac času a energie v začiatkoch investujeme práve do celého manažmentu.  

Po ukončení štúdia ste pôsobili ako VŠ pedagóg a zároveň pracovali v štátnom zariadení. Čo vám osobne dalo toto prepojenie teórie a praxe?

Na to je jedno dobré príslovie – bez vetra sa ani lístok nepohne. Skrátka nič sa nedeje v ľudskom tele len tak bez príčiny a všetko má svoj dôvod. A kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Lekár sa musí vzdelávať celý život, nakoľko veda ide míľovými krokmi dopredu. Dobrý študent vždy hľadá odpoveď na otázku – a prečo?. To ma nielen ako učiteľa, ale aj ako človeka v živote posúvalo ďalej, lebo som nerobila veci automaticky. Vždy som hľadala dôvody a odpovede. Pomáha mi aj to aj teraz, v súkromnej praxi – pacienti sú už v dnešnej dobe zvedaví, pýtajú sa, chcú vedieť, čo sa bude diať. To je úžasné, pretože s pacientom, ktorý má záujem o zdravie svojho chrupu, sa výborne komunikuje. Všetko sa dá vysvetliť a odôvodniť a následne úspešne dodržať doporučený liečebný plán. Šťastný pacient = šťastný lekár.

Stomatológia je plná rôznych zdravotných výkonov. Ktorý je pre Vás „malinou“ a ktorý je pre Vás osobne najnáročnejší?

Osobne sa najradšej venujem estetike a endodocii (ošetrenie systému koreňových kanálikov) ALE malinou pre mňa nie je popravde žiaden výkon (úsmev). Aj jednoducho vyzerajúci úkon ako malý zubný kaz sa môže zmeniť na thriller – náročnejšie pracovné podmienky, hypersalivácia, obmedzené otváranie úst, zvýšený dávivý reflex a podobne. Samozrejme, na všetko existujú prostriedky ako čo najviac spríjemniť zubné ošetrenie pre pacienta aj pre zubného lekára. Za najnáročnejšie, no zároveň najkrajšie považujem ošetrovanie detských pacientov. Ošetrovanie detí má mnoho špecifík. Dieťa nie je len „malý dospelý“. K detičkám treba pristupovať inak než k dospelým, byť trpezlivý, empatický. To si samozrejme vyžaduje čas. Trpezlivosť ruže prináša a úspešné ošetrenie každého dieťaťa prinesie pocit zadosťučinenia, mnohokrát aj väčší než úspešné náročné endodontické ošetrenie.  

ANNA BUDE AJ HOSŤOM NA EVENTE V KOŠICIACH. VSTUPENKY SI MÔŽETE ZAKÚPIŤ TU.

Začiatky praxe bývajú náročné, niekedy spojené s úsmevnými príhodami. Na čo radi spomínate Vy?

Doteraz som nezabudla ako sa ma raz jeden pán pri preventívnej prehliadke opýtal, či už mám vôbec diplom (smiech). Bolo to v čase, keď som bola zamestnaná v súkromnej praxi. Teraz by som to už brala ako každá žena – ako kompliment. Top zážitok však pre mňa bol so šesťročným chlapčekom. Ošetrovali sme mu malý zubný kaz na dolnej stoličke. Úkon prebiehal hladko, bez komplikácií, ako výplň sme použili skloionomér. Skrátka celý výkon prebiehal naozaj bez problémov.

Keď som mala všetko hotové, chlapčeka som posadila, aby si mohol vypláchnuť ústa a on sa na mňa len bez najmenšej mimiky pozrel a hovorí mi: „Ty jedna škaredá protivná zubárka!“ Vypláchol si pusu a odišiel von z kresla. Ja som popravde ostala v takom šoku, že som zabudla, aj ktorý zub som robila (smiech). Myslím, že tento zážitok vo mne ostane navždy. A zobrala som si z toho veľa. Lekár nikdy nevie, čo môže pacient prežívať. Preto je najdôležitejšia komunikácia. To je základ.  

Máte skúsenosti aj s prácou v súkromnej klinike. Nemáte pocit, že zubárstvo ako také prechádza skôr do súkromného sektora?

V štátnom sektore – v  nemocniciach pracujú zubní lekári v špecializovaných odvetviach ako je parodontologické oddelenie, maxilofaciálna chirurgia, implantológia, pedostomatologické oddelenie atď. Tieto oddelenia slúžia najmä pre prípady, ktoré si vyžadujú ošetrenie v nemocnici pre prípadné komplikácie, alebo sú to pacienti, ktorí si vyžadujú špecifický prístup. Taktiež v nemocniciach, ktoré sú zároveň aj výučbovým pracoviskom, tak ako u nás v Košiciach, ošetrujú pacientov aj študenti pod dohľadom asistentov. Zubní lekári sú prakticky už len súkromní, fungujúci formou s.r.o. alebo ako živnostníci.  

Kedy ste sa cítili dostatočná silná na založenie vlastnej praxe? Bol to dostatok skúseností, finančných prostriedkov, túžba osamostatniť sa?

Áno, bola to tá túžba pohnúť sa v živote ďalej a hnací motor jednoznačne moja dcéra. Ako mama, hoci som ňou krátko, som pochopila, že nič nie je nemožné a všetko je len o tom, ako veľmi človek chce a čo je ochotný pre to urobiť.

Čo hodnotíte ako najnáročnejšie pri otváraní vlastnej praxe? Urobili by ste dnes niečo inak?

Jednoznačne nekonečné „papierovačky“ a byrokracia a mätúce informácie. Vždy tu bolo niečo, čo ešte chýbalo. Každá inštitúcia ma svoje postupy a svoje predlohy. Dnes by som urobila veľa vecí inak, pretože už som videla, ako sa robiť majú. Na toto ma nikto pred tým nepripravil.  

Pri rozbehu vám pomohla aj Slovenská sporiteľňa poskytnutím úveru pre začínajúcich podnikateľov. Nebáli ste sa, že čo, ak to „nepôjde“, čo potom?

Áno, bála ?. Veľmi nápomocný bol cashflow a konzultácie s pani Annamáriou Kočišovou, ktorá mi nielen pomohla s vybavením úveru, ale následne aj s leasingom. Komunikácia bola vždy perfektná, rýchla a efektívna.  

Prečítajte si rozhovor s Annamáriou Košišovou: Ženy podnikateľky zanechávajú v ovzduší vôňu ženy 

Na základe predpokladaného cashflowu som vedela približne, akú finančnú rezervu musím mať, aby som pokryla náklady v prípade, ak by som nemala dostatok klientov, resp. v prípade úrazu a podobne.   

Mala som samozrejme vypracovaný biznis plán už dlhšiu dobu, nakoľko to bol vždy môj sen. Vedela som, že raz chcem ísť do vlastnej praxe, resp. do kúpy zdravotného obvodu. Samozrejme s COVIDOM, resp. podobnými situáciami som rátala. Ako každý začínajúci podnikateľ som mala finančnú rezervu na pokrytie nákladov spojených s ušlým ziskom v prípade ďalšej vlny pandémie, choroby, PN a podobne.  

Bežnému človeku sa návšteva u zubára sa zdá byť temer vždy veľmi drahá. Aký je ten pohľad zo strany zubára? Čo sú pre neho najväčšie náklady?

Súhlasím, že návšteva zubnej ambulancie nie je v dnešnej dobe lacná záležitosť. Preto sa snažíme my – zubní lekári, Slovenská komora zubných lekárov a už aj niektoré firmy s reklamami na produkty ústnej hygieny zvyšovať a poukazovať na význam primárnej prevencie. Na to slúži preventívna prehliadka plne hradená zo zdravotného poistenia. Klienti – pacienti ale nevidia aj druhú stránku a to sú náklady na ošetrenie. Už len v momente, keď vkročí pacient do zubnej ambulancie a sadne si do kresla potrebujeme k ošetreniu sterilné vyšetrovacie inštrumenty, pohár, odsávačku, podbradník. A to sme ešte neurobili žiaden výkon, len sme pacienta usadili do kresla. Poisťovňa pacientovi hradí len určité výkony v zubnej ambulancii aj to len určitú časť. Preto sú v ambulanciách, ktoré sú zazmluvnené so zdravotnými poisťovňami vopred určené doplatky. Každá zubná ambulancia má vlastný cenník odvíjajúci sa od materiálneho a personálneho zabezpečenia ambulancie 

Najdrahšou súčasťou je samotné zubné kreslo, RTG prístroj, počítače, intraorálny skener, endodontické príslušenstvo, optika – mikroskop, zväčšovacie lupy, laser, ozón atď. Všetko sa pohybuje v cene niekoľko desiatok tisíc eur. Tým sa samozrejme priamoúmerne zvyšuje kvalita zubného ošetrenia. Dnes je už neporovnateľná s minulosťou. Samotné výplňové materiály sú taktiež drahá záležitosť, plus musím podotknúť, že ich ceny sú veľmi podobné pre zubného lekára u nás, v Rakúsku či v Nemecku, Švajčiarsku, no naša životná úroveň je úplne inde.  

Netreba tiež zabúdať na samotný personál v zubnej ambulancii – zubná asistentka, recepčná, dentálna hygienička, upratovačka.  

Získaním vlastnej ambulancie sa Váš profesijný rozmer zubnej lekárky rozšíril zároveň aj o podnikateľský. Ktorá oblasť z toho podnikateľského hľadiska je pre Vás doteraz výzvou?

Jednoznačne ekonomika. Na vysokej škole sme sa  v rámci výučbového procesu ekonomike nevenovali a počas nej mimo vyučovacích predmetov som nemala šancu vzhľadom na objem učiva to stíhať. Všetko, čo sa týka ekonomického chodu ambulancie a právnych záležitostí sa učím postupne práve teraz od otvorenia vlastnej praxe.  

Stomatológia, tak ako aj iné odbory idú veľkým krokom vpred. Aký pokrok za posledné obdobie vnímate Vy?

Digitalizácia v zubnej ambulancii a optika. V dnešnej dobe je možné odovzdať pacientovi zirkónové korunky do 24 hodín. Pár rokov dozadu to bola nepredstaviteľná vec. Rýchlosť a presnosť fréz je dnes neuveriteľná. Frézovaním v rôznych osiach dokážu vyrobiť protetické práce na počkanie na základe digitálnych odtlačkov. To všetko posúva zubné ošetrenie na úplne inú úroveň než kedysi.  

Ste zároveň matkou malej dcérky. Ako často a ako dlho si musí dieťa zubárky umývať zuby?:)

Ako každé iné dieťa ju odprevádzam do kúpeľne ráno a večer a tiež to nie je zadarmo – stále je to sprevádzané divadlom hodným Shakespearovho vystúpenia ?. Jej nechuť k umývaniu zúbkov sa nám postupne podarilo odstrániť presným postupom pri čistení, ktorý jej stále dookola odriekam – zúbky si umyjeme hore, dole, vzadu, vpredu, zvnútra. Tieto slovíčka jej opakujem aj pri samotnom čistení a ona už vie, že už je to skoro hotové. Už to aj sama so mnou odrieka. To považujem za veľký pokrok, nakoľko u nej došlo k akceptovaniu faktu, že hoci dole hlavou, ale zúbky si umyť musíme aj keby nám to trvalo dve hodinky presviedčania. Za odmenu samozrejme potom vyčistí zuby ona mne a následne približne desiatim plyšákom a bábikám. Čo Vám poviem, máme doma veľa kefiek, ale to predpokladám, že každá mamka pozná ?. Náročnejšie to býva keď je chorá, unavená, keď ju niečo bolí. Vtedy sa snažím urobiť to rýchlo, efektívne, netrápiť ju, pretože aj dieťa je človek ako my so svojimi citmi a emóciami a my sami dospelí, keď sme v nejakom smere oslabení, to máme ťažké.  

A ako sa stará o svoje zuby priamo zubár? Máte nejaké tajné tipy/triky? 

Každodenná starostlivosť u mňa samej je rovnaká ako doporučujem svojim pacientom. Správna technika čistenia a čistenie medzizubných priestorov každý deň je základ. Ja mám ale výhodu, že to občas môžem dohnať aj v ambulancii ?. Zdravý úsmev podporuje zdravé sebavedomie u človeka a jeho súčasťou je dobrý pocit a sloboda usmievať sa. Veľa pacientov mi hovorí, že sa bojí a hanbí usmievať. To je často aj stimul, ktorý ich privedie k nám do zubnej ambulancie. Ja sa riadim heslom – Vždy sa môžeš rozhodnúť. Môžeme sa stále rozhodnúť začať sa lepšie starať o chrup, začať sa smiať. Hovorí sa, že keď je človek smutný a začne sa hoci aj nasilu usmievať, po chvíli sa bude usmievať prirodzene. Dnešná doba je celkovo veľmi rýchla a náročná. Udržiavať si nielen fyzické, ale aj psychické zdravie je mimoriadne dôležité. Urobme prosím pre to maximum, čo môžeme.  

 

 

žiadne príspevky na zobrazenie