10 krokov k zdravému sebavedomiu

0
10 krokov k zdravému sebavedomiu
sebavedomie

O ženách sa tvrdí, že si v porovnaní s mužmi málo veria. Najmä v mužskom prostredí si nevieme presadiť svoj názor a málokedy sa pochválime tým, čo dokážeme. Keď potláčame svoje potreby a nedokážeme vyjadriť, čo cítime, niekedy sa to dokonca prejaví aj na zdraví.

Ako si budovať sebadôveru?

Existuje príbeh o vtákovi, ktorý sa rozhodol pristáť na tenkom konári. Vetvička bola stabilná a udržala ho. Ale kým vták na nej odpočíval, vietor začal fúkať a strom sa začal kývať. Ako sa vtáčia podpera rozkmitala, vtáka to nevyviedlo z miery, pretože pochopil dve pravdy. Po prvé – vedel, že môže lietať. Bez ohľadu na to, čo sa stalo vetve, vták sa vždy mohol spoliehať na svoje vlastné schopnosti. A po druhé – vták vedel, že existujú aj iné vetvy, na ktorých by sa mohol usadiť, ak by sa konár zlomil.

Tento príbeh odhaľuje niektoré cenné pohľady na zdravé sebavedomie – o schopnostiach, o vyhodnocovaní rizík, ako aj o flexibilite.

Ale čo presne sebavedomie je?

Keď sa zamyslíte nad sebadôverou, jedným zo spôsobov porozumenia je škála, na ktorej si predstavíte minimum a maximum. Na jednej strane sú neistota a nízke sebavedomie (minimum), keď neveríte v seba alebo v svoje schopnosti niečo dosiahnuť. Byť takto neistý môže byť oslabujúce a dokonca zničujúce.

Druhým extrémom je nadmerná sebadôvera, arogancia a narcizmus. Ide o nereálne presvedčenie o sebe samom, keď sa začnete považovať za lepšieho ako iní ľudia. Môžete si dokonca namýšľať, že dokážete robiť veci nad rámec svojich schopností.

Zdravé sebavedomie vytvára rovnováhu medzi týmito extrémami. Ako to povedal Aristoteles, zdravé sebavedomie je priemer medzi neistotou a narcizmom.

Výskumy ukazujú, že keď máte sebadôveru, zlepšíte svoju celkovú pohodu a šťastie. Zdravé sebavedomie zvyšuje vašu motiváciu. Keď ste si sami sebou istí, je pravdepodobnejšie, že budete motivovaní začať riešiť nové úlohy a prevziať väčšie výzvy. Zdravé sebavedomie zlepšuje celkový výkon. Zdravé sebavedomie zvyšuje vašu schopnosť vyrovnať sa so stresom a vedie k lepšiemu celkovému zdraviu.

1. Učte sa nové veci

Keď máte hlboké vedomosti a učíte sa nové veci, budujete informačnú základňu, ktorá vám poskytne sebadôveru. Môžeme byť v pokušení outsourcovať naše učenie sa technológiám, opierajúc sa o smartfóny, ktoré nám poskytnú všetky informácie. Ale práve učenie sa nových vecí zvyšuje vašu dôveru v seba samých. Nielen, že niečo viete, ale že ste pre seba urobili niečo podstatné, čo môžete merať a reálne to použiť.

Keď budete zbehlá v nejakej problematike, postupne vám to pomôže vybudovať vaše sebavedomie. Faktom je, že všetci sa môžeme zlepšiť a stať sa v niečom dobrými. Ak dáme do toho náš čas a úsilie, mnohí z nás sa dokonca môžu stať odborníkmi. Odbornosť v nejakej oblasti nás vedie k väčšiemu sebavedomiu.

2. Dosiahnite nejaký úspech

Keď dosiahneme hoci aj malé úspechy, vytvára to pozitívnu líniu v našom živote. Úspechy nás môžu vyformovať, a dokonca viesť k väčším výzvam. Keď vyhráme, začneme veriť, že môžeme vyhrať, a táto viera v naše schopnosti uspieť prináša väčšiu sebadôveru. Takže si nájdite zopár menších vecí, o ktorých viete, že v nich dokážete uspieť, a spravte ich, aby ste si vybudovali svoje sebavedomie.

cesta
Foto: pixabay.com

3. Obklopte sa ľudmi, ktorí vás pochvália

Výskum dokazuje, že to, čo hovoria iní ľudia – ich spätná väzba o našom výkone – ovplyvňuje našu sebadôveru pozitívne aj negatívne.

Keď je spätná väzba o našom výkone pozitívna, vedie to k vyššiemu hodnoteniu minulých úspechov a priaznivejšiemu sebahodnoteniu. Keď je však negatívna, vedie k nižším očakávaniam, nižším odhadom predchádzajúcich úspechov, ktoré sme mali, a negatívnejším sebahodnoteniam. Negatívna spätná väzba môže tiež viesť k negatívnemu stanoveniu cieľov – niekedy si stanovíme ciele, ktoré sú nereálne, aby sme kompenzovali náš zlý výkon. To samozrejme vedie k väčšiemu zlyhaniu, väčšej negativite a menšiemu sebavedomiu – klesajúcej špirále v našom sebaposudzovaní.

Nie je dobré mať ani príliš veľa pozitívnych ohlasov. Hoci pozitívna spätná väzba vedie k väčšiemu sebavedomiu, keď jej je príliš veľa, môže viesť k nereálnemu vnímaniu. Začneme tomu veriť a rozvíjať nereálne a niekedy dokonca fantastické vnímanie seba samého. Nájdite teda ľudí, ktorí vás povzbudia, ale ktorí sú zároveň realistickí a úprimní.

Prečítajte si aj článok o tom, ako sa zbaviť trémy

4. Použite pozitívny jazyk

Je dôležité, ako o sebe hovoríme, pretože rozprávanie hovorí o našej viere v nás samých. Keď hovoríme negatívne, vytvára to negatívne vnímanie, a nakoniec pôsobí proti našej dôvere. Keď o sebe hovoríme pozitívne, vytvára to štruktúru viery, ktorá pracuje s dôverou a nie proti nej. Nájdite a zapíšte si pozitívne konfirmácie, aby ste sa prihovárali sami sebe pozitívne a vytvorili tak zo seba pozitívnu a sebavedomú osobu.

5. Preskúmajte kritické myšlienky

My všetci máme o sebe aj kritické myšlienky. Čas, kedy sa pozeráme na seba v negatívnom svetle. Tieto kritické myšlienky však často nie sú založené na realite. Je dôležité preskúmať tieto myšlienky, aby ste pochopili, či vôbec majú základ v skutočnosti. Ak kriticky preskúmate svoje negatívne vnímanie, a potom si z nich urobíte realistický pohľad, pravdepodobne zistíte, že mnohé z nich sú nepravdivé.

Keď si uvedomíte, že tieto myšlienky nie sú pravdivé, je to veľký krok k väčšej dôvere. Uvedomte si, že mnohé „negatívne“ myšlienky sa odohrávajú na báze autopilota, vo vašom podvedomí, a neodrážajú realitu. Je možné, že váš nedostatok sebavedomia je spôsobený negatívnym myslením ešte z minulosti, ktoré nemá v skutočnosti žiaden základ. Preskúmajte tieto myšlienky, aby ste videli, čo je skutočné a čo nie.

6. Vylepšite svoj vzhľad

Náš vzhľad je prostriedkom neverbálnej komunikácie, a to nielen s inými ľuďmi, ale aj so sebou samými. To, čo nosíme, naša úroveň fyzickej zdatnosti, a náš osobný vzhľad odrážajú do určitej miery naše vnútorné postoje a vnímanie o sebe samom. Zlepšenie vášho vzhľadu tak môže zmeniť aj vaše myšlienky a vnímanie seba samej.

Pocity prichádzajú po činoch. Takže, treba na sebe pracovať, obliekať sa pekne, jesť zdravo, mať svoj štýl, mať upravené vlasy a pod. Všetky tieto veci komunikujú s vaším vnútorným ja a pomáhajú formovať myslenie do pozitívneho a sebaistého ja. Váš vonkajší vzhľad je neverbálnym posolstvom pre vás a aj pre okolie – urobte z neho prednosť!

Foto: pixabay.com

7. Sledujte svoje postoje a gestá.

Rovnako, spôsob, akým kráčate a ako pohybujete svojím telom, je forma neverbálnej komunikácie – ako stojíte, ako sedíte, čo robíte s rukami, ako hovoríte. Keď sa začnete zamýšľať nad vlastnými pohybmi tela, môžete to použiť na ovplyvnenie vašich vnútorných vnemov a budovanie sebavedomia.

Výskum ukazuje, že môžeme zlepšiť naše sebavedomie prostredníctvom držania tela. Je preto dôležité chodiť vzpriamene a pravidelne si predstavovať, že ste vysoká.

8. Zorganizujte sa

Chaos vyvoláva neistotu, ktorá vedie k pochybnostiam. Keď žijete chaotický a neorganizovaný život, takéto prostredie pravdepodobne nebude viesť k vysokému sebavedomiu. Keď ste organizovaní (keď viete, kde sa všetko nachádza a ako všetko do seba zapadá), dáva vám to pocit bezpečia, ktorý vedie k záveru, že ho máte pod kontrolou. Toto je posilňovanie dôvery.

Keď je všetko mimo kontroly a vo vzduchu, je ťažké mať istotu vo svoje schopnosti, pretože sa zdá, že to stojí na náhode. Organizácia vytvára prostredie, kde môže dôvera prosperovať. Organizujete si svoj život spôsobom, ktorý pre vás funguje. A môžete začať napríklad uprataním svojho pracovného stola alebo šatníka.

Foto: pixabay.com

9. Zariskujte 

Prijať riziko a čeliť neúspechu môže byť príležitosťou na zvýšenie vašej sebadôvery. Platí to najmä vtedy, keď uspejete, ale môže to mať benefity aj vtedy, keď sa vám to nepodarí. Prečo? Pretože fakt, že ste vystúpili z komfortnej zóny a riskli, je úspech sám o sebe. Aj keď sa vám to nepodarilo, podarilo sa vám vystúpiť z komfortnej zóny, a to môže byť oslobodzujúce a vzrušujúce. Premýšľajte o tom. Keď budete mať možnosť podstúpiť reálne zvládnuteľné riziko, existujú tri možnosti:

a) uspejete – všetko dopadlo super, je to iba pozitívne.

b) čiastočne uspejete – je to pozitívne, pretože teraz vidíte, čo musíte urobiť, aby ste boli úspešní, nabrali ste odvahu a riskujete.

c) neuspejete – je to čiastočne negatívne, ale čiastočne pozitívne. Áno, zlyhali ste, ale to, ako sa pozeráte na zlyhanie, je dôležité, a na konci dňa si môžete byť istí, že ste riskovali a urobili niečo, aby ste napredovali.

10. Definujte, v čo veríte a prečo tomu veríte

Budete mať väčšiu sebaistotu, keď máte premyslené svoje perspektívy. Keď viete, čomu veríte a prečo tomu veríte, dáva to obrovský pocit dôvery. S pevne premyslenými hodnotami a stanovenými cieľmi budete mať základ pre váš život a všetko, čo robíte.

Ak je táto podstava slabá a postavená na vode či náchylná na prasknutie, môže podkopať celú štruktúru viery, vrátane toho, čomu veríte. To neznamená, že musíte mať všetky odpovede na život, alebo že už tam nie je miesto pre nezodpovedné otázky a tajomno. A každé presvedčenie sa dá nejako zmerať. Len si uvedomte, odkiaľ ste svoje presvedčenie nabrali, čo vám dáva, aké môžu byť argumenty za a proti. Je potrebné vedieť, prečo v niečo veríte, aj keď to nedokážete úplne dokázať.

Foto na titulke: frasesdelavida.com

žiadne príspevky na zobrazenie