Je vášnivá láska pocitom, ktorý vyprchá?

0
Je vášnivá láska pocitom, ktorý vyprchá?
Foto: pixabay

Podľa jedného spisovateľa vášnivá láska po uplynutí jedného alebo dvoch rokov vyprchá, len aby bola nahradená pokojnejšou, a možno aj silnejšou vzájomnou väzbou. Možno je to tak dobre, pretože ak by sme trávili naše dni len v ošiali lásky, nikdy by sme nič nedosiahli.

Štúdie, ktoré sa zameriavajú na manželské páry v priebehu času, ukazujú, že vášeň odchádza po prvých dvoch rokoch, a ďalších 15 rokov ostáva na veľmi nízkej úrovni. Ale keď deti opustia domov, opäť sa vráti.

Takéto štúdie sú, samozrejme, chybné, a to zo zrejmého dôvodu – ľudia, ktorí zostávajú v manželstve, sú v podstate šťastní, inak by sa už rozviedli. Podľa vyššie spomenutých štúdií by páry, ktoré napriek tomu, že je level ich zamilovanosti nízky, ostávali dlhé roky spolu, až kým by ich deti neodišli z domu. Čo by bolo nelogické. Musíme byť preto veľmi opatrní pri vykladaní záverov prírodovedných štúdií o manželskej spokojnosti.

Čo hovoria experti na lásku?

Expertka na vzťahy Elaine Hatfield a jej spolupracovníci napísali článok, v ktorom rozobrali vášnivú lásku. Dospeli k záveru, že sociálna veda dosahuje pokrok v definovaní tohto nepopísateľného stavu. Zaoberali sa otázkami, čo je vášnivá láska a ako ju meriame.

Psychológovia vo vášnivej láske pozorujú aj rôzne druhy kvalít. Vášnivá láska sa teraz „meria“ spôsobom, ktorý je spoľahlivejší ako kedykoľvek predtým. Elaine Hatfield a jej spolupracovníčka Susan Sprecher vytvorili škálu vášnivej lásky (Passionate love scale). Lásku popisujú ako zložitý, integračný súbor vlastností s tromi zložkami. Pozrite si tieto charakteristiky a porozmýšľajte, ako by ste váš vzťah zhodnotili:

Zložky poznania

 • Premýšľanie o svojom partnerovi alebo zaujímanie sa o neho
 • Idealizovanie partnera alebo vzťahu     
 • Túžiť spoznať svojho partnera a chcieť, aby aj on vás aj on spoznal

Emocionálne zložky     

 • Byť sexuálne priťahovaný svojím partnerom     
 • Cítiť sa dobre, keď sa vzťah vyvíja dobre     
 • Mať zlý pocit, keď sa veci vo vzťahu zhoršujú     
 • Milovať a chcieť byť milovaný
 • Chcieť úplné a trvalé spojenie

Zložky správania sa

 • Snažiť sa zistiť, ako sa partner cíti     
 • Poskytovať svojmu partnerovi drobné služby
 • Byť fyzicky blízko k partnerovi

Prečítajte si aj rozhovor so psychologičkou Marcelou Korčekovou

laska par
Foto: pixabay.com

Test pocitov

Vášnivá láska je jednoznačne viac ako sexuálnu príťažlivosť. Kognitívne, emocionálne a behaviorálne zložky vyvažujú túžbu fyzicky byť s milovanou osobou. Samozrejme, testovanie pocitov voči cieľu vašich vášní je len polovicou príbehu. Ak chcete urobiť niečo pre budovanie vzťahu, skúste odpovedať na otázky, ako keby ste boli vaším partnerom. Skúste vyzvať partnera, aby urobil to isté. Potom môžete porovnávať poznámky a uvidíte, ako presne ste predpovedali odpovede svojho partnera.

Rovnica lásky

Vášnivá láska môže mať mnoho kvalít, ale podľa viacerých psychológov vášeň tvorí len jednu tretinu rovnice pri charakterizovaní dlhodobého vzťahu. Psychológ Robert Sternberg navrhol „trojuholníkovú“ teóriu lásky, ktorá zahŕňa 3 základné zložky. Vášeň je iba jednou z troch. Ďalšie dve sú intimita (dôvernosť) a záväzok. Intimita je pocit blízkosti, dôvernosti, spojitosti. Záväzok sa týka rozhodnutia udržiavať trvalý vzťah.

Triangulárna teória nám dáva možnosť na vyhodnotenie stavu akéhokoľvek vzťahu v danom časovom úseku. Vzťahy založené na všetkých troch kritériách spĺňajú podmienky pre „dokonalú lásku„, kde milujete svojho partnera a máte pevný a naplnený vzťah. Záväzok bez vášne alebo intimity je „prázdna láska“. Samotná vášeň je „pobláznenie“. Intimita bez vášne alebo záväzku je „sympatia“ či „kamarátstvo“. Medzi týmito extrémami vznikajú na troch stranách trojuholníka rôzne kombinácie.

Vzorec lásky – preklad

Trojuholníková teória lásky
Trojuholníková teória lásky – preklad z psychologytoday.com

Čo ak vášeň vo vzťahu slabne?

Hatfieldovej vášnivá milostná škála zachytáva zložitosť romantickej lásky, ale predovšetkým hovorí o jednej strane príbehu. Váš vzťah s tou istou osobou môže byť vášnivý v jednej fáze, intímny v druhej a vytvorenie záväzku môže nastať v tretej fáze. V ideálnom prípade však nakoniec vo vašom vzťahu dospejete k bodu, v ktorom je trochu zo všetkých troch kvalít.

Nemusíte ľutovať, ak sa stane, že vášeň trocha opadne, pretože bude vyvážená inými, rovnako (alebo viac) kvalitnými zložkami, ktoré zahŕňajú priateľstvo a spoločné hodnoty. A práve vďaka nim zostanete na dlhší čas spolu. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by ste sa vo svojom vzťahu museli strachovať o to, že vášeň zmizne. Nemusíte sa obávať dlhodobého vzťahu a myslieť si, že ostane bez vášne len preto, že ste už niekoľko rokov spolu.

Zdroj: psychologytoday.com

Zdroj foto: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie