Aké mám povinnosti pri handmade?

10
Aké mám povinnosti pri handmade?

Už sme sa rozprávali o tom, ako robiť hand made bez živnosti. V každom prípade však treba rátať s tým, že určité povinnosti vznikajú aj v súvislosti s takýmto podnikaním.

Aké mám povinnosti?

 • Viesť si evidenciu. Máte na výber medzi daňovou evidenciou, jednoduchým alebo podvojným účtovníctvom.
 • Podať daňové priznanie k dani z príjmov. Táto povinnosť vzniká v prípade, ak všetky vaše príjmy za rok presiahnu hranicu 1907 €. Do tejto sumy sa zahŕňajú všetky zdaniteľné príjmy, teda aj napr. príjem zo zamestnania. Ako slobodné povolanie – podnikateľ podávate Daňové priznanie k dani z príjmu – typ B.
 • Ak pri svojom hand made podnikaní používate bankový účet, daňovému úradu treba oznámiť číslo bankového účtu do 30 dní. Oznámenie sa robí prostredníctvom tlačiva.
 • Môžete si vybrať medzi paušálnymi a preukázateľnými výdavkami. Paušálne výdavky sú vo výške 60 %, maximálne 20 000 € za rok. Preukázateľné výdavky sú skutočné, ktoré dosiahnete. Vyberiete si to, čo je pre vás výhodnejšie. Spôsob sledovania výdavkov si zvolíte vždy pre jeden rok.
 • Uplatňujete si nezdaniteľnú časť. Pri týchto príjmoch vám vzniká nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorú si uplatňujete na seba pri podaní daňového priznania. Pozor však, ak si manžel/manželka uplatňuje nezdaniteľnú čiastku na vás! V takomto prípade je potrebné príjmy odpočítať.
 • Sledovať obrat za 12 po sebe idúcich mesiacov. V prípade, ak by ste prekročili obrat 49970 € za niektorých 12 po sebe idúcich mesiacov, stávate sa platiteľom dane z pridanej hodnoty. Je potrebné sa na túto daň registrovať, následne mesačne podávať daňové priznanie a aj daň platiť.
Zdroj: Pexels

Predaj prostredníctvom slobodného povolania má v prípade platenia odvodov rovnaké postavenie ako živnostník.

Sociálna poisťovňa

Voči Sociálnej poisťovni nemáte v prvom roku žiadnu povinnosť. Nie je povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, nie je ani povinnosť prihlásiť sa a ani nič oznamovať.

Po skončení prvého roka podnikania podáte daňové priznanie a na základe neho Sociálna poisťovňa vypočíta výšku odvodov na sociálne poistenie. Takže, nemusíte robiť nič, iba čakáte, čo vám Sociálna poisťovňa oznámi.

Povinnosť platiť tieto odvody vzniká po prekročení určitej hranice príjmov (pozor PRÍJEM!!!, nie zisk). Pre rok 2018 je hranica 5472 €. Takže, ak v roku 2017 prekročí váš príjem túto hranicu, vznikne vám už povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ak túto hranicu neprekročíte, povinnosť vám nevznikne.

Nové odvody na sociálne poistenie sa platia vždy od 1.7. (príp. 1.10. pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania). Sú splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca, teda za január sa platia do 8.2.

Zdravotná poisťovňa

Pri zdravotnom poistení už nejaké povinnosti sú. Rovnako ako živnostník ste od začiatku podnikania povinný platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie, a to do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Výhodu máte, ak ste poistenec štátu (teda matka/otec na MD/RD, študent, dôchodca) alebo máte zároveň iné zamestnanie, plateniu minimálnych preddavkov sa vyhnete, výšku preddavkov si stanovíte samy. Môžu byť aj nulové. Na výške preddavkov je však potrebné dohodnúť sa so svojou zdravotnou poisťovňou.

Po skončení roka na základe daňového priznania vám zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie. Teda stanoví skutočné zdravotné poistenie, od ktorého odpočíta zaplatené preddavky. Skutočné zdravotné poistenie vychádza zo zisku uvedeného v daňovom priznaní.

Výsledkom ročného zúčtovania je preplatok alebo nedoplatok. Ak ste si stanovili nulové preddavky a niečo ste aj zarobili, treba očakávať nedoplatok :).

Znova, nemusíte robiť nič, iba čakáte, čo vám poisťovňa doručí. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sú poisťovne povinné doručiť do septembra (pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do októbra).

V ročnom zúčtovaní stanovuje zdravotná poisťovňa aj výšku nových preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré sa začínajú platiť od januára nasledujúceho roka.

Ako môžem predávať?

 • Nie je povinnosť mať registračnú pokladňu. Takže na trhu budete vystavovať pokladničné doklady, paragóny prípadne iné doklady podľa svojich predstáv.
 • Pozor však na to, aby ste predávali iba výrobky, ktoré ste vyrobili vy. Ak budete predávať výrobky niekoho iného, nejedná sa už o umelca, ale je to klasická živnosť – predaj tovaru.
 • Pri predaji napríklad cez internet, môžete vystaviť faktúru, ktorú vám zákazník uhradí na účet.

Táto problematika je veľmi široká, ak máte otázky, ktoré vás k tejto téme zaujímajú, tak nás kontaktujte. Budeme sa im venovať v ďalších článkoch.

Prečítajte si aj Živnosť alebo sro? Čo je pre mňa najvhodnejšie?

žiadne príspevky na zobrazenie

10 KOMENTÁRE

 1. Dobrý deň,
  chcem sa opýtať, ak nepredám výrobky v hodnote do 500€ ročne nemusím sa ani registrovať ako slobodný umelec? Iba v prípade ,ak hodnota vystavených faktúr a príjmových pokladničných dokladov presiahne túto sumu musím sa zaregistrovať?

  Za odpoveď vopred ďakujem.