Aký by mal byť úspešný manažér? Google 10 rokov skúmal vlastnosti svojich zamestnancov

0
Aký by mal byť úspešný manažér? Google 10 rokov skúmal vlastnosti svojich zamestnancov

Ak v podniku pôsobia výborní manažéri a teamlídri, prirodzene sa to odrazí na výsledkoch zamestnancov. Aj preto sa Google pred 10 rokmi pustil do dlhodobého výskumu. Jeho cieľom bolo zistiť, akými vlastnosťami možno definovať úspešného manažéra.

Výskum sa realizoval pod názvom Project Oxygen. Vlastnosti, ktoré Google počas neho u svojich zamestnancov odpozoroval, zároveň chcel pestovať u budúcich lídrov. Neskôr sa ukázalo, že sa výskum spoločnosti skutočne vyplatil. Google totiž po aplikácii jeho výsledkov zaznamenal zlepšenie výkonu zamestnancov aj ich celkovú spokojnosť s prácou.

Zaujímavé je, že technické znalosti manažérov zavážili menej, ako by sa dalo predpokladať. Pre osobnosť kvalitného manažéra je dôležitejšia emocionálna inteligencia, teda schopnosť pochopiť a kontrolovať emócie – a to nielen svoje vlastné, ale aj emócie podriadených.

Podľa spoločnosti Google by mal mať dobrý šéf tieto vlastnosti:

1. Je dobrý coach

Výskum ukázal, že viac ako promptné riešenie vzniknutých problémov je prínosnejšie, ak manažér využíva problémy ako lekcie pre svojich podriadených. Vďaka samostatnej snahe získajú zamestnanci hodnotné skúsenosti, čo im umožňuje rásť.

2. Vytvára inkluzívne tímové prostredie

V ďalšom výskumnom projekte Google zistil, že k priaznivým tímovým výsledkom prispieva aj „psychologicky bezpečné“ prostredie. V takomto prostredí sa členovia tímu cítia bezpečne a neboja sa prejaviť ani riskovať. Sú sebaistí, pretože sa nemusia obávať toho, že ich niekto za neúspech, otázky či vyslovenie nového nápadu potrestá alebo poníži.

Inými slovami, úspešný tím je založený na dôvere – a dobrí manažéri pomáhajú túto dôveru budovať.

3. Je produktívny a orientovaný na výsledky

Znie to ako klišé, no dobrý manažér by mal byť príkladom svojich kolegov. To znamená „vyhrnúť rukávy“ a pustiť sa do práce naplno, keď je to potrebné. Množstvo šéfov totiž v horších časoch dianie sleduje len z diaľky a nepomáha pri riešení problémov.

Prečítajte si aj článok o novinkách na Facebooku

Google, manažéri
Foto: www.pexels.som/rawpixel.com

4. Je komunikatívny – načúva a delí sa o poznatky

Tí najlepší manažéri sú dobrými poslucháčmi. To im pomáha lepšie pochopiť členov svojho tímu a prejaviť potrebnú empatiu.

Taktiež si uvedomujú, že od dobrej komunikácie pramení úplne všetko. Preto sú zároveň transparentní a s tímom zdieľajú potrebné informácie. Zamestnanci teda vedia nielen „čo“ je nutné urobiť, ale aj „prečo“ je potrebné danú úlohu splniť.

5. Podporuje kariérny postup

Manažér by mal podľa Google motivovať svojich podriadených úprimnou pochvalou. Absentovať samozrejme nemá ani kritika – avšak taktná a konštruktívna. Nadriadení by tiež mali investovať do svojich ľudí tým, že im napomôžu splniť osobné kariérne ciele, nielen ciele podniku ako celku.

6. Má potrebné technické znalosti a dokáže svojmu tímu poradiť

Aký by to bol schopný manažér, keby nemal potuchy o tom, čo vlastne robia jeho ľudia? Preto by mal poznať aj každodenné úlohy a problémy svojich zamestnancov. Manažér bez potrebných vedomostí sa skôr uchýli k drastickým zmenám na pracovisku, ktoré môžu v zamestnancoch vzbudiť nevôľu a neochotu pracovať.

7. Spolupracuje efektívne

Zlí manažéri vidia svoje tímy ako uzavreté jednotky, ktoré bojujú proti iným tímom v spoločnosti. Dokonca ich často sabotujú. Naopak, dobrý manažér koná pre dobro celej spoločnosti. Túto myšlienku tlmočí aj svojim spolupracovníkom.

Pri vytrénovaní týchto vlastností u nadriadených je vysoko pravdepodobné, že sa firme podarí vybudovať väčšiu dôveru a integritu zamestnancov. Aspoň to tvrdia výskumníci z Google. Práve manažéri sú však hlavným faktorom, ktorý inšpiruje pracovníkov k priaznivému výkonu. Tí ich budú nasledovať nie preto, lebo musia, ale preto, lebo sami chcú.

Zaujíma vás podnikanie? Príďte na našu biznis konferenciu do Popradu!

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu