Annamária Kočišová: Ženy podnikateľky zanechávajú v ovzduší vôňu ženy

0
Annamária Kočišová: Ženy podnikateľky zanechávajú v ovzduší vôňu ženy

Chcete podnikať a neviete, kde začať? Ste žena a neveríte si? Prinášame vám rozhovor s Annamáriou Kočišovou (44 r.), s ktorou zdieľajú svoje podnikateľské nápady aj ženy aj muži. Teší sa, keď so svojím podnikateľským príbehom prichádzajú práve ženy. Slovenská sporiteľňa im poskytuje poradenstvo, konzultácie a podáva pomocnú ruku, aby svoje životaschopné nápady dotiahli do zdarného konca.

V rozhovore pre Akčné ženy Annamária prezradila:

  • v čom sa odlišujú ženské podnikateľské nápady od mužských,
  • prečo sa teší, keď sa rozhodnú podnikať ženy,
  • ako konkrétne vníma regionálne rozdiely pri rozbiehaní podnikania,
  • ako Slovenská sporiteľňa podporuje začiatky podnikania.

Slovenská sporiteľňa už sedem rokov realizuje program, ktorým pomáha ľuďom začať podnikať. Prečo sa tak osobitne zameriavate na túto cieľovú skupinu?

V súčasnosti banky podporujú podnikateľov, ktorí majú za sebou nejakú podnikateľskú históriu, štandardne dvojročnú. Ak však práve začínajú a nevedia zdokladovať finančné výsledky svojho podnikania, banky im obvykle podnikateľský úver neposkytnú. Existuje veľa záujemcov o podnikanie s dobrými nápadmi, ktorí nezačnú z dôvodu nedostatku začiatočného kapitálu. Preto som rada, že počas fungovania Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky sa nám podarilo zafinancovať už stovky zaujímavých projektov. Okrem financovania vedia naši záujemcovia získať aj možnosť bezplatne prediskutovať svoj biznis.

Ako pracujete so záujemcami, ktorí vás oslovia so svojím nápadom?

Ľudia musia najprv sami uveriť svojmu nápadu. Nakoľko sme Program pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky, čiže poskytujeme aj poradenstvo, nielen financovanie rozbiehajúceho sa biznisu, stretávam budúcich podnikateľov na samom začiatku, ktorí majú ešte len nápad, avšak nie sú si istí jeho realizáciou alebo hľadajú svoju cestu na správnu realizáciu. Iní sú zas presvedčení, že budú podnikať, avšak ešte nevedia v čom. U takého záujemcu sa snažíme zistiť, aké má skúsenosti, pracovné aj iné, či sa niečomu individuálne venuje, má nejaké hobby, či je nejaká oblasť, ktorá ho bližšie zaujíma a dlhodobo sleduje, ako sa vyvíja. Je to z dôvodu, aby sa zorientoval, sám si dal odpoveď, či je vhodný kandidát na podnikanie, prípadne v ktorej oblasti by mohol začať.

Osobitnú skupinu tvoria ľudia, ktorí už majú vypracovaný biznis plán a im sa snažíme nastaviť zrkadlo, či ide o realisticky nastavený biznis plán, či majú dobre vyrátanú finančnú stránku podnikania. Medzi nimi sa nájdu aj odhodlanejší, ktorých ako sa hovorí, vyhodíte dverami a prídu oknom. Pretože osobnosť budúceho podnikateľa je tiež dôležitým predpokladom úspechu. Dáme im spätnú väzbu, upravia svoj biznis model na jej základe a pokračujú v hľadaní ciest ako si splniť sen o podnikaní.  

Netajíte sa radosťou, keď sa rozhodne podnikať žena. Fandíte jej nápadu, nezávislosti, odvahe ísť svojou vlastnou cestou?

Sama som žena a mama, mám skúsenosti s podnikaním a viem, čo všetko to obnáša. Vieme, že ženy podnikateľky tvoria iba tretinu zo všetkých samostatne zárobkovo činných osôb v Európskej únii. Aj v našom programe prevládajú muži podnikatelia. Ženy – matky sú vyťažené v rodinách, najmä výchovou detí. Opakovane sa mi stáva, že na konzultáciách stretávam aj deti budúcich podnikateliek. Počas našich biznis konzultácií ženy svoje deti kŕmili, dojčili, vymýšľali činnosti na ich zabavenie. V konzultáciách s mužmi prevláda vecná stránka, málokedy komunikujú o svojej rodine, deťoch.

Dieťa však do sveta podnikateľky patrí, preto pri plánovaní budúceho biznisu musia podnikateľky zohľadniť aj túto skutočnosť. Ženy sú starostlivé, majú pocit zodpovednosti aj za druhých, a práve to im mnohokrát bráni začať podnikať. Naopak, mnohé sa rozhodujú pre podnikanie práve z dôvodu časovej flexibility, ktorá im umožní venovať sa aj deťom. Dokážu skĺbiť rodinu a podnikanie, prebrať viac zodpovednosti napríklad za zamestnancov, dodávateľov, odberateľov.

V prípade záujmu o konzultáciu biznis plánu si môžete stiahnuť biznis plán na www.zacinamepodnikat.sk a dohodnúť termín individuálnej konzultácie na kocisova.annamaria@slsp.sk.

V čom vnímate hlavný rozdiel pri podnikateľských zámeroch, ktoré podáva žena a muž?

Jedným z hlavných rozdielov sú oblasti, v ktorých sa ženy rozhodnú podnikať. Ide napríklad o služby, nazvala by som ich rodovo stereotypné, ako kaderníčky, kozmetičky, cukrárky. Ale mali sme aj šikovného cukrára. Mamičky častokrát uvažujú nad otvorením obchodíka či e-shopu s detským tovarom.

Ďalším rozdielom býva aj motivácia v podnikaní. Na prvom mieste pre ne nie je vždy finančná nezávislosť, úspech, ale snaha pomôcť. Podporujeme tak zdravotnícke či iné pomáhajúce profesie – všeobecné lekárky, zubárky, psychologičky. V neposlednom rade ide aj o oblasť vzdelávania, kde sme podporili ambulanciu liečebnej pedagogiky.

Dôvodom býva aj vlastná sebarealizácia, ktorú nenašli vo svojom predchádzajúcom zamestnaní a taktiež už spomínaná časová flexibilita.

Naopak, muži, lepšie chápu dôležitosť cash flow plánu, pripravia podrobnejšiu finančnú bilanciu budúceho podnikania.

Prečítajte si aj rozhovor s Adrianou Rakúsovou: Pri písaní biznis plánu si uvedomíte, či ste na podnikanie pripravení

Čiže môžeme povedať, že tie ženské sú viac kreatívnejšie, ľudskejšie, majú viac šťavy?

Konzultácie so ženami sa mnohokrát nesú v úplne inom duchu ako s mužmi, často v spoločnosti detí. Vedia vyrozprávať celú genézu vývoja svojho podnikateľského nápadu, hovoria viac o svojej motivácii. Do detailov vedia predstaviť realizáciu podnikateľského zámeru. Ak sa už raz rozhodli, nechýba im nadšenie, celý spôsob komunikácie máva expresívny charakter. Vynikajú v multitaskingu, a napriek tomu sa im darí nič nezanedbať. Na našich stretnutiach šíria okolo seba pozitívnu atmosféru. V ovzduší zanechávajú vôňu ženy.

Aké skutočnosti najviac zabúdajú zohľadňovať ľudia pri začiatkoch podnikania?

Pri prvom kontakte prevládajú podnikatelia, ktorí už majú podnikateľský nápad, no až pri písaní biznis plánu si uvedomia, na čo všetko pri plánovaní podnikania vôbec nemysleli. Keď s nimi konzultujem podnikateľské plány, najčastejšie absentuje veľmi jednoduchá kalkulácia očakávaných budúcich príjmov a výdavkov. Vediem ich k tomu, aby si spočítali pravidelné náklady, zistili, čo bude stáť materiál, energie, rekonštrukcia, cena práce, marketing. Zabúdajú si preveriť dodávateľov, definovať svojho zákazníka a podobne. Je to množstvo drobností tvoriacich celok, ktoré si s nimi pri analýze biznis plánu prechádzame.

V banke sa staráte o začínajúcich podnikateľov a podnikateľky zo všetkých regiónov. Vnímate, že podnikanie na východe má svoje špecifiká?

Áno, vidíme regionálne rozdiely. Obracajú sa na nás podnikatelia vo chvíli, keď už využili vlastné zdroje a potrebujú ďalšie financovanie. Možno je to spôsobené väčšou zodpovednosťou alebo opatrnosťou, obvykle najprv využijú všetky svoje úspory, až potom dofinancujú svoj zámer úverom z banky (ak dostanú). Na západnom Slovensku však podnikatelia zvyknú plánovať aj bankový úver na samom začiatku úvah o podnikaní. Na druhej strane v Košickom a Prešovskom kraji evidujeme väčší záujem o menšie úvery v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska.

Spolupracovali ste aj s Karpatskou nadáciou na projektoch finančnej gramotnosti pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Myslíte si, že Slováci sú finančne gramotní alebo máme čo dobiehať?

V tejto oblasti máme určite ešte čo doháňať. Situácia sa však stále zlepšuje. Finančnej gramotnosti sa venujú aj školy vo vzdelávacom procese od útleho veku. Naša nadácia v spolupráci s Nadáciou Národnej banky Slovenska realizujú prostredníctvom FinQ Centra inovatívny vzdelávací program rozvoja finančnej kultúry, ktorý je určený práve pre školy. Chceme, aby sa v problematike financií dokázali lepšie orientovať a prijímať rozumné rozhodnutia. Školám určite odporúčam návštevu Financial Life Parku (FLiP) vo viedenskom Erste Campuse, ktorý sa deťom snaží zábavnou a pútavou formou vysvetliť tému financií.

Je veľmi dôležité, aby sa deti učili narábať s financiami učiť finančnej gramotnosti deti už od detstva. Sama ste mamou troch detí. Vediete ich vedome k finančnej gramotnosti?

Snažím sa ich veku primerane a prirodzene vzdelávať. Žijeme v materiálne založenom svete, pochopiteľne to vnímajú aj deti a nevyhýba sa to ani tým mojim. Vediem ich k tomu, že v skutočnosti potrebujeme veľmi málo z toho, po čom túžime. Radím im, ako svoje skromné prostriedky investovať rozumne a už teraz ich vediem k sporeniu.

Prečítajte si rozhovor s podnikateľom Vladimírom Vlasatým: Káva je všade tam, kde sa tvrdo pracuje

Vojenský konflikt na Ukrajine. Pandémia. Energetická kríza. Vnímate vplyv uvedených skutočností na ochotu začať podnikať?

Boli naozaj dva momenty, kedy sme zaznamenali výrazný pokles záujemcov o rozbeh vlastného podnikania. Boli to prvé mesiace pandémie a vypuknutia vojny na Ukrajine. Keď si však záujemcovia o podnikanie zmapovali situáciu, vyhodnotili riziká, opäť sa nám začali ozývať. Tak, ako sa ľudia prirodzene bránili negatívnym informáciám, dá sa povedať, že už trochu stratili na ostražitosti. My sme tí, ktorí ich dnes musíme upozorňovať na energetickú krízu, aby nezabúdali prehodnotiť svoje náklady na energie, aby rátali s výrazným nárastom cien na vstupoch. Pandémia však určitým typom podnikania aj nahrala. Evidujeme nárast počtu kuriérov – živnostníkov. Pred pandémiou bola výrazne zastúpená skupina podnikateľov v gastro sektore, ubytovacích, rekreačných službách či voľnočasových aktivitách. V súčasnosti sa ozývajú sporadicky. Znamená to, že ľudia sledujú situáciu a vyhodnocujú riziká podnikania. Dnes je záujem o financovanie poskytovania služieb alternatívnych zdrojov energie, fotovoltiky, smart technológií. Začínajúci podnikatelia sledujú trendy a snažia sa odpovedať na dopyt trhu.

Blíži sa obdobie Vianoc, ako i uzatvárania a rekapitulácie. Mal by dobrý podnikateľ (ale aj nepodnikateľ) myslieť aj na tých, čo sú v horšej sociálnej situácii?

Počas pandémie bolo cítiť výraznú vzájomnú solidaritu. A to nielen medzi ľuďmi ako takými, ale aj zo strany spotrebiteľov voči podnikateľom. V minulosti sa Vianoce niesli v duchu iniciatívy Slovenskej sporiteľne Doma nakupujem. Cieľom bola podpora slovenských podnikateľov a ochrana pracovných miest, ktoré vytvárali. Dnes je situácia opäť ťažká, vysokým vstupným cenám čelia nielen podnikatelia, ale so zvyšujúcimi sa životnými nákladmi majú problém vysporiadať sa najmä nízkopríjmové rodiny. Dobrý podnikateľ by sa mal starať o svojich zamestnancov a vzhľadom na infláciu im zvyšovať mzdu, či rozširovať spektrum zamestnaneckých benefitov. Ak mu to situácia dovolí, je chvályhodné, ak svoju pomoc rozšíri aj mimo okruh zamestnancov. 

Ak by ste mali začať budúci rok podnikať, aké veci by boli pre vás prioritou už dnes?

Témou tohto roka, ale najmä budúceho, je otázka energií. Podnikateľ, ktorý plánuje začať v budúcom roku, si najprv musí zodpovedať otázku, či bude jeho prevádzka, jeho podnikanie, energeticky náročné. Ak áno, či má dostatok zdrojov, aby náklady spojené s energiami pokryl. Dobre spočítaný cash flow bude rovnako dôležitý ako doteraz. Musí venovať dostatok pozornosti a dôkladne zmapovať, aké bude mať náklady na vstupoch, ceny energií totiž dnes ovplyvňujú všetky vstupné náklady. Je dôležité zaoberať sa aj otázkou, či bude mať biznis naďalej stabilných a štandardných odberateľov. Či kríza nespôsobila v danom odvetví zmenu spotrebiteľského správania sa a či bude záujem o ich produkty. Urobiť si aktuálny prieskum trhu.

Ďakujem za rozhovor.

Zdroj foto: archív A. K.

žiadne príspevky na zobrazenie