Claudia Procula – žena, ktorá sa u Piláta prihovorila za Ježiša

0
Claudia Procula – žena, ktorá sa u Piláta prihovorila za Ježiša

 každom pôstnom a veľkonočnom období sa na povrch vynorí žena, ktorá sa po zvyšok roka stratí v tme: manželka Pontského Piláta. Vždy, keď počúvam evanjelium, fascinuje ma Pilátova úloha v Ježišovom ukrižovaní. Podobne ako Judáš mal v prelomových chvíľach v rukách osud Ježiša Krista.

Zakaždým ma prekvapí, ako Pilát Ježiša v nejakom kútiku svojho svedomia nechcel dať ukrižovať, ale zároveň nechcel zasahovať do vôľe ľudu a zákonníkov, a tak sa zbavuje zodpovednosti a umýva si ruky. V týchto momentoch sa však objavuje žena, ktorá je možno ešte fascinujúcejšia ako samotný Pilát.

Claudia Procula bol údajne manželka Pontského Piláta, ktorá sa v Evanjeliu podľa Matúša objavuje iba raz, keď sa u Piláta prihovára za Ježiša, pretože mala zlý sen – predtuchu. Nie je isté, či bol Pilát skutočne ženatý, aj keď je to dosť pravdepodobné. V neskoršej tradícii sa stala známou ako Procula a hrá úlohu v rôznych apokryfoch Nového zákona.

Neskôr v západnej tradícii získala meno Claudia Procula, ako aj iné mená a varianty týchto mien. Východná ortodoxná cirkev, koptská cirkev a etiópska cirkev ju uctievajú ako svätú. Často sa objavuje aj v literatúre a filme.

Evajelium podľa Matúša, kapitola 27 – spomína sa vo verši č. 19:

15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. 16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. 17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ 18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. 19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho.“

Socha Claudie Proculy, pinterest.com

Je takmer isté, že Pilátova manželka už o Ježišovi počula, keďže bol slávnou postavou v Jeruzaleme, ale nie je pravdepodobné, že by ho niekedy stretla. Jej svedectvo o Jeho nevine a dobrote bolo založené výlučne na zjavení a sne. Viera vo svoj sen jej umožnila urobiť to, čo mnohí z Kristových apoštolov a najbližších učeníkov neurobili – postaviť sa za Neho a vydať svedectvo o Jeho dobrote v čase Jeho núdze.

Prečítajte si: Hrdinka Jana z Arku, ktorá porazila anglickú armádu

Evanjelium pokračuje:

20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. 21 Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ 22 Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ 23 On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“ 24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec!“

Najprv je bez mena

Pilátova manželka zostala vo svojej jedinej zmienke, Evanjeliu podľa Matúša, uvedená bez mena. Je jednou z niekoľkých žien identifikovaných v Biblii iba podľa vzťahu k manželovi.

Pomenovanie Procula (v latinčine) alebo Prokla (v gréčtine) pre Pilátovu manželku sa prvýkrát objavuje v Nikodémovom evanjeliu (5. stor.) a kronike Jána Malalasa (6. stor.). Toto meno jej ostalo vo východnom aj západnom kresťanstve.

Nemecký teológ Ernst von Dobschütz razil teóriu, že meno mohlo pochádzať od Fasti consulares z roku 37 n. l., kde v tom istom roku zaznamenali smrť Gnaeusa Acerronia Procula, spolukonzula Gaia Petronia Pontia Nigrina.

Hroby žien s rovnakým menom

Claudia Procula nebolo v staroveku nezvyčajným menom: boli odkryté hroby niekoľkých žien menom Claudia Procula z Bejrútu (Sýria), Cyréna (Líbya) a Patara (dnešné Turecko). Je to aj hodnoverné meno pre dcéru istého Claudia Procula pomenovanú v liste cisára Hadriána.

Sýrsky teológ z 12. storočia Dionysius Bar-Salibi jej dal meno Longina. V stredovekej dráme Pilátova manželka často dostáva mená ako Lívia alebo Pilatessa.

Je pravdepodobné, že Pilát Pontský bol ženatý

Je možné, že jeho manželka ho sprevádzala na miesto guvernéra Judey (26 – 36/37 nl). Zatiaľ čo guvernéri mali zakázané priviesť svoje manželky na svoje miesta za Republiky a cisára Augusta, zákon bol neskôr senátom zrušený. Jean-Pierre Lémonon hovorí, že sa to s najväčšou pravdepodobnosťou stalo za vlády Tiberia.

Claudia v Pavlovom druhom liste Timotejovi

Na začiatku šestnásteho storočia François de Bivar na základe mena Pilátovej manželky v neskoršej tradícii navrhol, že Claudia, o ktorej sa zmienil Pavol v Druhom liste Timotejovi (2. Timoteovi 4:21), mohla byť Pilátovou manželkou.

21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, Línus, Klaudia a všetci bratia.

Sen Pilátovej ženy (cca. 1879), od Alphonse François, Gustave Doré, wikimedia.org

Dokonca aj Pilát je uctievaný

Neskoršia kresťanská tradícia Postoj k Pilátovi a jeho manželke sa líšil podľa regiónu. Vo všeobecnosti Piláta vo východných cirkvách uctievali a v západných cirkvách ním opovrhovali. Pilátovu manželku, ako svätú Proclu, uctieva Orientálna pravoslávna cirkev a Východná pravoslávna cirkev.

Východná pravoslávna cirkev slávi Proclu 27. októbra, zatiaľ čo východná pravoslávna cirkev oslavuje ju aj jej manžela ako svätých 25. júna.

Kedy Procla konvertovala na kresťanstvo?

Najstaršie zmienky o Proclinej konverzii na kresťanstvo pochádzajú od kresťanského apologéta Origena z 2. storočia. V západnej cirkvi nebola Pilátova manželka nikdy kanonizovaná. Jej sen bol často interpretovaný ako pochádzajúci od diabla, ktorý chcel zabrániť spáse. Tento výklad možno nájsť u stredovekého teológa Rabanusa Maurusa alebo protestantského reformátora Martin Luther.

Iní západní kresťania, ako svätý Augustín, svätý Hieronym a protestantský reformátor Ján Kalvín, verili v božský pôvod sna, ale bez toho, aby Pilátovu manželku považovali za svätú.

Apokryfy Nového zákona

Najdôležitejším textom, ktorý sa zmieňuje o Procle, je Nikodémovo evanjelium, nazývané aj Skutky Pilátove, ktoré rozširuje jej zmienku v Matúšovi 27:19.

V Nikodémovom evanjeliu Pilátova žena radšej posiela k Pilátovi posla, než aby mu sama povedala o svojom sne. Pilát opisuje Proclu ako zbožnú ženu vyznávajúcu židovské náboženstvo. V niektorých verziách textu Piláta aj Prokulu vyobrazujú, že boli prítomní na ukrižovaní Ježiša a takí zarmútení Jeho smrťou, že nemohli jesť ani piť.

Ďalšie texty, ktoré sa zmieňujú o Procle a Pilátovi ako u mučeníkoch, sú napríklad Paradosis Pilati (5. stor.), grécky text, ktorý sa niekedy pripája k Nikodémovmu evanjeliu, ktorý má mimoriadne veľkú úctu k Pilátovi a Procle. Potom sú to  apokryfné Pavlové Skutky (okolo roku 160 nl), Martyrium Pilati a Kniha kohúta. Táto posledná kniha má dodnes medzi etiópskymi kresťanmi „kvázi kánonický status“ a stále sa číta popri kanonických evanjeliách počas Veľkého týždňa.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilate%27s_wife, www.mojabiblia.sk

Foto: Hristo Shopov ako Pontius Pilát a Claudia Gerini ako jeho manželka Claudia Procla vo filme Mela Gibsona Umučenie Krista (2004)

Ohodnoťte článok

5

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu