Environmentálne problémy, ktoré sa týkajú aj Slovákov – a môžeme im zabrániť

0
Environmentálne problémy, ktoré sa týkajú aj Slovákov – a môžeme im zabrániť

V priebehu rokov sa naše životné prostredie začalo meniť – nanešťastie k horšiemu. Na druhú stranu, Slovensko nebojuje s tak intenzívnymi problémami ako iné krajiny sveta.

K zhoršovaniu environmentálnych podmienok však prispievame aj my, či sa nám to páči alebo nie.

Strata zelene a rozširovanie miest

Nekontrolovaná urbanizácia a rozširovanie „betónových džunglí“ je aktuálnym problémom, ktorý negatívne vplýva na životné prostredie. Nové budovy v mestách developeri stavajú v rekordnom čase. Nie je teda žiadnym prekvapením, keď vám pred nosom za niekoľko mesiacov vyrastie nové nákupné centrum. Prírodné oblasti bez ľudského zásahu sa dnes už stávajú vzácnosťou.

Odlesňovanie a rapídne zásahy do prírody ovplyvňujú prirodzený cyklus vody a bránia jej absorbovaniu do pôdy. Dôsledkom sú časté záplavy, dokonca aj v mestách, ktoré by mali byť zabezpečené dobrou kanalizáciou. Iste tento problém občas pozorujete aj vo svojej obci.

Čím menej prírody sa v krajine nachádza, tým väčšiu ranu životné prostredie dostáva. Nutné je teda dávať záujmy človeka do úzadia a na prvé miesto klásť životné prostredie.

Hromadenie odpadu

Je jednoduché vyhodiť odpad len tak do koša. Bežne sa človek nezamýšľa nad tým, kde jeho odpadky končia. Teda až pokiaľ sa náhodou neocitne zoči voči skládke miestneho odpadu, ktorú je cítiť na kilometre. Priemerný človek vraj vyprodukuje za deň 2 kilogramy odpadu.

Tento odpad najčastejšie končí na dvoch miestach. Buď je to skládka alebo príroda. Hromadenie odpadu neškodí len životnému prostrediu, ale aj človeku. Spaľovaný odpad do ovzdušia vylučuje nebezpečné toxíny a chemické látky.

Najlepší odpad je teda taký, ktorý vôbec nevznikne. Vyberajte si recyklovateľné produkty a rovnako recyklujte aj obaly výrobkov. Slovensko totiž v tomto značne zaostáva – ročne sa u nás zrecykluje len okolo 23 % celkového odpadu.

Deforestácia – úbytok lesov

Až 15 % skleníkových plynov nepochádza z áut či priemyslu – ale z deforestácie, čiže odstraňovania lesov. Predpokladá sa, že do roku 2030 nám zostane už len 10 % dažďových pralesov. Zvyšok má byť vyrúbaný kvôli drevu alebo budovaniu priemyslu. Dodávame, že viac ako 70 % zvierat a živočíšnych druhov žije práve v týchto pralesoch. Tie prirodzene strácajú svoje prostredie na život a ekosystémy vymierajú. Nehovoriac o tom, že nedostatok stromov vedie k zníženiu produkcie kyslíka.

Vráťme sa však na Slovensko. Aj u nás sa stretávame s týmto problémom – k výrubu lesov dochádza nielen mimo chránených oblastí, ale aj v národných parkoch. Dôvodom sú, prirodzene, ekonomické záujmy. Negatívne následky to má na celkový vývoj ekosystému aj na zvieratá, ktoré sa čoraz viac približujú k ľudským domovom.

Riešenie tohto problému je zdanlivo jednoduché – je nutné zabrániť výrubu lesov. Prípadne nahradiť každý vyťažený strom zasadením nového stromčeka.

Znečistenie rôzneho druhu

Znečistenie prichádza v rôznych formách. Vzduch, pôda aj voda sú v súčasnej ekonomike výrazne ohrozované chemickými látkami z odpadu. Znečistenie predstavuje hrozbu pre súčasné aj budúce generácie. Kontaminovaná voda sa stáva nevhodnou na pitie, ovzdušie je poškodené oslabenou ozónovou vrstvou a spôsobuje zdravotné problémy.

Ľudské telo môže byť výrazne ovplyvnené vodou, ktorú pijeme, aj vzduchom, ktorý dýchame. Sme to však práve my, ľudia, ktorí túto situáciu dokážu zvrátiť.

Mnohí ľudia si myslia, že je ťažké začať žiť ekologickejším životom. Nejde však o nič iné, len o vykonávanie zodpovedných rozhodnutí a zavedenie malých, no významných zmien. Planéte pomôžete aj podporou ľudí a projektov, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné. S ich pomocou tak môžete šíriť posolstvo eco-friendly života a inšpirovať aj svoje okolie. 

Zdroj titulnej fotografie: pexels.com

Foto v článku: pexels.com

žiadne príspevky na zobrazenie