Finportal s najvyšším rastom v roku 2023 na trhu. V roku 2024 plánuje útok na Top 1 pozíciu

0
Finportal s najvyšším rastom v roku 2023 na trhu. V roku 2024 plánuje útok na Top 1 pozíciu

8.7.2024 (SITA.sk) – Trh finančného sprostredkovania v roku 2023 čelil prvýkrát od roku 2010 poklesu. Príčinou bol najmä rast úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie, čo sa následne prejavilo v zníženej dostupnosti tejto formy financovania. Napriek tomu, že trh v dôsledku prepadu v oblasti predaja hypoték zaznamel pokles, broker pool Finportal si polepšil a v tabuľke najväčších finančných sprostredkovateľov z hľadiska obratu sa posunul z tretej na druhú priečku v retailovom sprostredkovaní. Spoločnosť medziročne zaznamenala nárast vo väčšine oblastí, od jednotlivých produktových kategórií, cez počet podriadených finančných agentov až po obrat. Aj to je dôkazom neustáleho zlepšovania a rozširovania širokej škály poskytovaných produktov a služieb.

Pozíciu jedného z lídrov na trhu si spoločnosť svojim kontinuálnym rastom postupne upevňuje už niekoľko rokov po sebe. Podľa vedenia spoločnosti je Finportal len krok k tomu, aby ovládol prvú priečku a dostal sa tak na vrchol rebríčka.

Sprostredkovateľský trh v roku 2023 čelil viacerým výzvam

Broker poolu Finportal sa v roku 2023 aj napriek nepriaznivej situácii na trhu podarilo zvýšiť obrat medziročne o 14,6 % na úroveň 43,9 milióna eur. V oblasti sprostredkovania úverov Finportal zaznamenal pokles na úrovni 42 %, čo je však o takmer 10 % menej ako bola úroveň poklesu celého trhu. Podľa slov Rudolfa Adama, generálneho riaditeľa Finportal, “sprostredkovatelia, ktorí sa doteraz zameriavali primárne na úverové produkty, sa v roku 2023 kvôli poklesu záujmu o hypotéky začali venovať aj poistným produktom. To sa odzrkadlilo aj na 66 % náraste v produkcii životného poistenia. Tento rast a objem produkcie vo výške 10,9 mil. eur bol z časti podporený presunom internej siete NN, ale majoritu produkcie tvoril organický rast spoločnosti,” hovorí. Nárast podľa slov Rudolfa Adama Finportal zaznamenal rovnako aj v oblasti neživotného poistenia. “V rámci tohto sektora sa nám podarilo navýšiť produkciu na 17,9 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast až 36 %,” pokračuje.

Prvý polrok 2024 sprevádza rastúci trend vo všetkých oblastiach

Aj keď v prvom polroku roku 2024 môžeme na hypotekárnom trhu badať mierne oživenie, medziročný vývoj produkcie spoločnosti v tomto sektore je na úrovni rastu o 7 %. Svoju pozornosť bude Finportal v tomto roku naďalej sústreďovať najmä na investičné a poistné produkty, kde stále vidí potenciál rastu. “Napriek tomu, že sa nám podarilo zvýšiť podiel nami spravovaných aktív na úroveň 215 miliónov eur, ešte stále veľká časť hotovosti klientov leží na bežných účtoch, čím pre infláciu strácajú tieto prostriedky na hodnote a v tejto oblasti vidíme stále veľký obchodný potenciál,” vysvetľuje Katarína Faktorová, obchodná riaditeľka Finportal. V rastúcom trende aj v aktuálnom roku pokračujú oblasti životného a neživotného poistenia. U životného poistenia eviduje Finportal až 68 % zvýšenie produkcie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pri neživotnom poistení je to 36 % navýšenie.

Kľúčový je komfort klienta ako aj sprostredkovateľa

Cieľom Finportal v roku 2024 je pokračovať v tom, ako čo najviac zefektívniť komfort pre sprostredkovateľa a klienta. “Prostredníctvom web servisov sa chceme napojiť na ďalšie finančné inštitúcie. Okrem certifikovaného podpisu formou SMS správ spúšťame aj novú verziu podpisovania predzmluvnej dokumentácie klienta pomocou vektorového podpisu. Spustili sme tiež spoluprácu s odborovým zväzom ECHOZ. Okrem toho sa prostedníctvom vzdelávania našich partnerov chceme ďalej podieľať na zvyšovaní finančnej gramotnosti našich klientov,” zhrnula ciele Finportal Katarína Faktorová, obchodná riaditeľka Finportal.

Finportal nedávno spustil aj novú webovú stránku. Tá už nebude zameraná iba na obchodných partnerov, ale venovať sa bude aj samotnému klientovi. Ako ďalej hovorí Katarína Faktorová, “pribudla tu možnosť porovnať a uzatvoriť si online zmluvu u vybraných typov produktov. U tých kategórií produktov, kde to nie je možné, bude klient, na základe jeho súhlasu, prepojený s odborníkom, ktorý mu pomôže s riešením jeho požiadavky.”

Napriek aktuálnym výzvam, ktorým trh čelí, sa broker poolu Finportal darí obhájiť pozíciu lídra. Svojim finančným sprostredkovateľom, ale aj klientom tak dáva jasný odkaz, že je spoločnosť postavená na pevných základoch, pripravená byť silným partnerom. Cieľom spoločnosti na rok 2024 zabojovať o pozíciu jednotky na slovenskom sprostredkovateľskom trhu.

Informačný servis

Viac k témam: broker pool, Finportal, PR
Zdroj: SITA.sk – Finportal s najvyšším rastom v roku 2023 na trhu. V roku 2024 plánuje útok na Top 1 pozíciu © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie