Historické literárne štýly a ich najznámejšie diela

0
Historické literárne štýly a ich najznámejšie diela

Literárne diela vznikajú už od staroveku. Spisovatelia z jednotlivých období prinášali autentický pohľad na svoju dobu, čím formovali nové literárne štýly. Mnohé z nich sa do histórie zapísali veľkými písmenami aj vďaka vrcholovým dielam z danej éry.

Orientálna literatúra

Do orientálnej literatúry spadá niekoľko štýlov, ktoré sa sformovali v jednotlivých obdobiach a v jednotlivých orientálnych krajinách. Za najstaršie diela sú považované sumerské texty z 3. a 2. tisícročia pred n. l. Len o niečo mladšie sú diela z čias Akkadskej, Chetitskej a Egyptskej ríše. Obrovskú historickú hodnotu majú pre čitateľa aj staroindické texty.

Najznámejšie diela orientálnej literatúry:

Epos o Gilgamešovi – Výpravný príbeh o sumerskom kráľovi je označovaný ako najstaršie dochované literárne dielo na svete. Vzniklo približne okolo roku 2500 pred n. l., neskôr sa v pozmenenej podobe objavilo aj medzi akkadskými a chetitskými textami.

Mahábhárata – Staroindický epos tvorí až 18 kníh. Tie obsahujú okolo 200 000 veršov so 16 slabikami, čo robí z Mahábháraty najdlhšiu báseň na svete.

Biblia – Osobité dielo s náboženským aj historickým rázom je vrcholom hebrejskej literatúry. V súčasnosti sa jedná o najpredávanejšiu a najviac prekladanú knihu na svete.Foto: Pixabay

Antická literatúra

Kým orientálna literatúra sa zameriavala na nadprirodzené javy a budovanie vzťahu s bohom, antické diela boli skôr o posilňovaní rozumu a význame jednotlivca. Ich obsah zohral kľúčovú úlohu pri formovaní gréckej aj rímskej spoločnosti. Prvé významnejšie texty vznikli na území starovekého Grécka v 4.-5. storočí pred n. l. Na ich posolstvo nadväzovali diela od rímskych básnikov a mysliteľov.

Najznámejšie diela antickej literatúry:

Ezopove bájky – Krátke príbehy s náučným charakterom vymyslené otcom bájok Ezopom sa najprv šírili ústnou formou. Do písanej podoby ich v 3. storočí pred n. l. previedol Demetrios Falérsky a neskôr Phaedrus.

Antigona – Najznámejšia antická tragédia rýchlo ovládla starogrécke divadlá. Dramatická hra s 5 dejstvami, ktorej autorom je Sofokles, sa hrá v divadlách od roku 442, kedy si odbila svoju premiéru v Aténach.

Stredoveká literatúra

S rozpadom Rímskej ríše a nástupom stredoveku začala literatúra naberať iný smer. Na scénu sa dostávali hrdinské príbehy o kráľoch a rytieroch. Autori písali aj o svätcoch a mučeníkoch, ktorých život mal slúžiť ako návod k hľadaniu duchovného rozmeru. Nechýbali ani povesti od neznámych autorov.

Najznámejšie diela stredovekej literatúry:

Tristan a Izolda – Ľúbostná povesť patrí k vrcholovým dielam svojho druhu. Príbeh o láske siahajúcej za hranice života má tragický koniec. Dielo opisuje temnú stredovekú atmosféru v keltskom svete.

Proglas – 1. slovanská báseň je úvodom do evanjelia v slovanskom jazyku. Báseň pomáhala rozvíjať písmo aj hovorovú reč Slovanov a zároveň plnila evanjelizačnú funkciu.

Renesancia

Dlhoročná dominancia stredovekej literatúry viedla podľa viacerých spisovateľov k úpadku jednotlivca. Renesancia sa ruka v ruke s humanizmom pokúšala o návrat k antickému ideálu o bystrosti rozumu, o sile jednotlivca a o význame jeho vonkajšej aj vnútornej krásy.

Najznámejšie renesančné diela:

Dekameron – Renesančná klasika v podaní Giovanniho Boccaccia stála pri zrode nového žánru. Prepracované veľdielo tvorené stovkou noviel otvorilo tzv. renesančnej novele brány do literárneho sveta.

Spevník – Francesco Petrarca sa veršovanou formou snaží nájsť životnú a spoločenskú cestu v období nástupu humanizmu. Dielo je výpoveďou o tom, ako zladiť humanistické myšlienky s kresťanskou vierou.Foto: Pixabay

Klasicizmus

Z antických myšlienok čerpal aj klasicizmus, ktorý sa primárne zameriaval na krásu a pravdu. Cieľom klasicistických diel, ktoré sa začali písať v 17. storočí vo Francúzsku, bolo prinášať vznešené ideály o dobre a harmónii.

Najznámejšie klasicistické dielo:

Lakomec – Jean-Baptieste Moliére sa vo svojom vrcholovom diele zameral na vplyv peňazí na človeka. Hlavnú postavu opísal ako starého lakomca, ktorý si kvôli peniazom zničil vzťahy aj charakter. Autor sa tým snaží dostať na piedestál hodnoty ako dobro, rodina a priateľstvo.

Romantizmus

Romantizmus ovládol európsku literatúru 2. polovice 18. storočia. Jeho diela snívali o slobode a dúfali v lepšie zajtrajšky. Výsledkom toho boli knihy o hrdinoch, ktorí prežívali hlboké city a žili vo svete fantázie. Mnohí z nich rebelovali a snažili sa žiť podľa vlastných pravidiel.

Najznámejšie diela romantizmu:

Chrám Matky Božej v Paríži – Láska môže prekvitať aj v chaotických časoch. Victor Hugo tento ideál povýšil v príbehu o vzájomných citoch medzi škaredým Quasimodom a nádhernou Esmeraldou.

Utrpenie mladého Werthera – Láska a city sú hlavným motívom aj v najslávnejšom diele J. W. Goetheho. Tragický príbeh o nenaplnenej láske ovplyvnil niekoľko nemeckých generácií.

Realizmus

Literárny smer z 19. storočia je považovaný za protipól romantizmu. Realisti volali po návrate k skutočnosti a po rozpustení naivných romantických túžob. Nebáli sa dotýkať rozporuplných tém a vykresľovať hlavné postavy a ich okolitý svet aj s chybami a neresťami.

Najznámejšie realistické diela:

Otec Goriot – Jeden z románov, ktorý sa stal súčasťou knižnej kompilácie Ľudská komédia, si zobral na paškál francúzsku spoločnosť po Veľkej francúzskej revolúcii. Množstvo hrdinov spája vplyv peňazí a túžob, ktoré podľa Honoré de Balzaca oberajú ľudí o pokoj v duši.

Oliver Twist – Román Charlesa Dickensa z roku 1838 poukázal na nedostatky vo vtedajšej spoločnosti. Kľúčovou témou diela s 5 kapitolami je problematická výchova detí.Foto: Pixabay

Po odznení najväčšieho boomu realizmu nabral literárny vývoj rýchly spád. Jednotlivé štýly sa menili v priebehu niekoľkých desaťročí, pričom mnohé z nich boli kombináciou viacerých smerov naraz. Príkladom je literárna moderna, ktorá zahŕňala viacero žánrov od dekadencie po symbolizmus. V 20. storočí zohrala významnú úlohu aj medzivojnová literatúra, ktorá sa dotýkala citlivých spoločenských a politických tém rezonujúcich dodnes.

Foto na titulke: Pixabay

Ohodnoťte článok

2.9

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu