Ivana Molnárová: Keď som začala pracovať na svojom sebarozvoji, muži ma začali prijímať

0
Ivana Molnárová: Keď som začala pracovať na svojom sebarozvoji, muži ma začali prijímať

Zlepšenie postavenia žien v spoločnosti a ich zastúpenie vo verejnom a politickom živote zostáva veľkou výzvou. Rovnako v prípade uplatnenia sa na trhu práce, platov, starostlivosti o rodinu či zakladaní si vlastného biznisu, majú ženy na Slovensku horšie postavenie ako ostatné Európanky. Je potrebné to zmeniť. A začať so zmenou môžeme už dnes.

Ivana Molnárová, bývalá výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia, pracovala vo firme 22 rokov, z toho 12 rokov na pozícii riaditeľky. V roku 2022 mal pracovný portál Profesia z hľadiska finančných výsledkov najlepší rok vo svojej histórii a v tom istom roku Ivana Molnárová odišla z vedúcej pozície a zároveň získala ocenenie Manažér roka 2022, ktorý udeľuje časopis TREND. V súčasnosti sa venuje poradenstvu, koučingu a mentoringu lídrov a firiem

V rozhovore nám prezradila:

  • ako vníma rodovú rovnosť,
  • či je dôležité pracovať na vlastnom sebarozvoji,
  • ako na ženy vplýva podceňovanie v profesijnej oblasti,
  • prečo by sa ženy nemali stavať do role obete.

O rodovej rovnosti s ambasádorkou Equal Pay Day

Ivana Molnárová sa stala ambasádorkou Equal Pay Day Slovensko. Konferencie, ktorá sa bude konať na jeseň v Bratislave a jej cieľom je, upozorniť na rozdielne postavenie žien a mužov. Budeme sa teda zhovárať najmä o rodovej rovnosti.

Ako rodovú rovnosť vnímate?

Pre mňa je rodová rovnosť vtedy, keď sú tie podmienky absolútne rovnoprávne. Na rovnakej pozícii s rovnakou praxou by mal človek dostať rovnaké podmienky. Je dôležité, aby dostal každý rovnaké šance na tú danú pracovnú pozíciu.

Aj keď sa aktuálne venujete poradenstvu, koučingu a mentoringu lídrov a firiem, dlhé roky ste pracovali na vedúcej pozícii veľkej spoločnosti. Ako ste sa v tejto pozícii z hľadiska rodovej rovnosti cítili? Nepociťovali ste práve preto, že ste žena, nepríjemné ataky?

Niektoré rokovania boli čisto mužské, na ktorých som ja bola jediná žena. Niekedy som to musela ustáť, ale skôr to bolo o mojom nastavení. Ja som sa musela postaviť do vlastnej sebahodnoty a vnímať ju. Dôverujem tomu, že nám ľudia nastavujú zrkadlo a aj som to videla. Keď som začala na sebe pracovať, na svojom sebarozvoji, na tom kým som, muži ma začali prijímať. Mnohé ženy som registrovala v určitých pozíciách, ako len predstierali svoje sebavedomie. Okolie, a to nielen muži, ale aj ženy, ich odmietalo. Preto vnímam, aké je dôležité, pracovať sama so sebou.

Prečítajte si: Dana Miňová: Som hrdá na balans, ktorý ako ženy v TOP pozíciách hľadáme a postupne, zrením, nachádzame

Mohli a chceli ste zasahovať do toho, či bude aj v Profesii rodovo vyvážená pracovná atmosféra? Či dostanú rovnaké príležitosti ženy aj muži, a či sa to odrazí aj na platoch?

Určite. Na niektoré pozície sme vyslovene ženy potrebovali. Ako obchodníčky boli ženy oveľa lepšie, aj šikovnejšie. Tiež mamy po materskej dovolenke, alebo celkovo mamy, si svoju prácu vykonávali rýchlejšie. Zbytočne nestrácali čas, boli efektívnejšie. No a odmeňovanie bolo tiež veľmi spravodlivé. Nerobili sme rozdiel, dôležité boli osobnostné predpoklady na konkrétnu pozíciu.

Venujete sa poradenstvu, koučingu… Využívajú vaše služby viac ženy alebo muži?

Je to pol na pol. Ja to teraz rozbieham a venujem sa biznis poradenstvu. Snažím sa využívať mentoring a koučing silných stránok, pretože som vyškolený gallup kouč. Vždy teda vnímam ľudí cez ich talenty, pretože každý sme jedinečnou osobnosťou a jedinečný v tom čo robíme.  Vnímam absolútnu jedinečnosť tých ľudských darov a talentov. Vďaka nim človek vie, aké ma predpoklady, na ktorú pozíciu môže reflektovať, kde má talent v tieni. Alebo aj akým spôsobom pracovať s lídrami a rešpektovať inakosť tímu. Veľa pracujem s partnerom tiež s tímovými talentami. Aby sme definovali, aké sú talenty v skupine a o čo sa môžu vzájomne oprieť. Sú to také krásne veci.

Viete z vlastných dlhoročných skúseností, prečo sú ženy zaškatuľkované do nižších pozícií a prečo sú aj nižšie hodnotené?

Sú asi viaceré dôvody. Jeden je určite stereotypná predstava a kolektívne vedomie, že žena patrí do kuchyne, na materskú dovolenku k deťom. A keď sa niekto náhodou vymyká tomuto stereotypu, je čudný. Ale myslím, že je to stále lepšie.  Mladá generácia búra predsudky, no ešte vždy sa to medzi nami objavuje. Zaujímavé bolo, že keď sme robili prieskum medzi deťmi, aby sme zistili, aké povolania by si vybrali, dievčatá si vyberali menej platené pozície. Chlapci chceli byť manažérmi, chceli byť „bossovia“ a dievčatá učiteľky. Teraz sa to ale mení. Všetky deti chcú byť youtubermi a influencermi a natáčať videá. (Smiech.)

Prečítajte si: Barbara Jagušák: Rodová rovnosť podporuje hospodársky rast, znižuje chudobu a zlepšuje zdravie

Ako na ženu vplýva podceňovanie v pracovnej oblasti? Čo jej spôsobuje rodová nerovnosť?

Je veľmi potrebné so ženami pracovať, aby si dôverovali. Pretože, keď je žena podceňovaná na nižšej pozícii, ak ide na vyššiu, v mnohom si nedôveruje. Nevie, či splní, čo sa od nej žiada. Muž taký problém nemá. A tak je v tomto postavení žena ochotná isť v na rovnakej pozícii aj na nižšiu mzdu a bude robiť dvoj až trojnásobne viac, len aby dokázala, že si tú pozíciu zaslúži. V niektorých firmách je ešte vždy žena považovaná za nič a iba muž niečo znamená. Rodová nerovnosť tak veľmi zle vplýva na ženskú psychiku.

Stretli ste sa konkrétne so ženou, ktorá sa snaží presadiť v mužskom svete? 

Nedávno som komunikovala s jedným mladým dievčaťom, ktoré sa chce stať pilotkou. Pohybuje sa v čisto mužskom svete, kde existujú aj silné sexistické narážky. Je pre ňu veľmi náročné, ustáť ten tlak, udržať si energiu, nadhľad a nebrať to osobne.

Žena teda musí začať hlavne od seba, no zaužívaný hierarchizmus sa ťažko prekonáva. Čo by ste poradili ženám? Ako získať väčšie sebavedomie? Ako si viac veriť?

To je už práca ženy samej na sebe. Je to práca so vzorcami, a tiež hlboká terapeutická práca, aby sa ženy nestávali obeťami. A je potrebné zistiť, kde to vzniklo. Veľmi pravdepodobne v detstve, kde mal otec úplne iné nároky ako mama a už pri výchove boli viditeľné rozdiely v rodovej nerovnosti. Zaužívané správanie sa otca k matke. Teraz je už ale veľa nástrojov na to, aby sa ženy z toho dostali. Pomôcť môže terapia, systematické konštelácie, možnosť pozrieť sa na svoje dary a pracovať s nimi. Žena nemusí byť len mamou. Má na to, aby sa uplatnila aj v iných sférach.

Pexels_Autor_Tima Miroshnichenko

Ako ženy obstáli vo výskumoch? V čom sú lepšie ako muži? A ako dostať do povedomia ľudí väčší záujem o tému rodovej nerovnosti? 

Existuje množstvo dát o tom, kto je lepší líder. V mnohých atribútoch žena vyhráva. Je viac fokusovaná, viac smeruje dopredu. Asi len v dvoch prípadoch, akými sú logika a stratégia, je muž na tom lepšie. V tímovosti, nastavení hodnôt a cieľov, v dosahovaní cieľov, pýtania si spätnej väzby a následnej práce s ňou, žena absolútne dominuje. Treba teda o rodovej nerovnosti len viac hovoriť a dostávať do povedomia ľudí, že ženy skutočne dokážu všetko tak ako muži. Len to ženy musia mať správne usporiadané v hlave a dôverovať si.

Na záver ani nie tak otázka, ale akási úvaha. Hoci bola Profesia vašou srdcovkou, odchod z vedúcej pozície je určite pre vás posun vpred. Môžete byť príkladom toho, že pomáhať sa dá ľuďom aj inak, že pracovné naplnenie môžete nájsť aj na inom poli, a že aj keď sa vám čiastočne zrútil svet, vydolovali ste zo seba to najlepšie a kráčali ďalej. Ste silná žena a takých naša spoločnosť potrebuje viac. Cítite to rovnako?   

Je to tak, ako ste povedali. Keď máte jasnú víziu a jasný smer a máte zodpovedané v sebe to, čo vlastne chcete v živote dokázať a máte tiež zodpovedané prečo by ste to mali robiť, napredujete. A plníte si svoje sny. Pri snívaní je však nevyhnutné, robiť zároveň tie dôležité kroky vpred. Stretla som sa s mnohými ženami, ktoré hovorili ako sa to nedá, a že všetci sú na ne zlí a stavali sa do role obete. Nepozerali sa na seba do zrkadla, aby sa postavila do vlastnej sily. Určite je prirodzené, cítiť sa na čas obeťou a poľutovať sa, ale nesmieme v tejto opozícii zostať pridlho. Len my sme tvorcovia vlastného života, a keď ho tvoríme, vieme oveľa lepšie nasmerovať svoju cestu. Všetky limity máme iba v hlave. V skutočnosti žiadne limity neexistujú.

Slovensko potrebuje viac sebavedomých žien v ženskej energii

Cieľom podujatia Equal Pay Day je informovať verejnosť a vyvolať odbornú diskusiu o príčinách vysokej platovej nerovnosti medzi ženami a mužmi. Podporiť rovnaké zastúpenie žien v spoločnosti. Presadiť zmenu, transformovať hodnotu firiem. Zamerať sa viac na ľudskosť, dôveru a otvorenú komunikáciu. Konferencia Equal Pay Day o ženách, po prvýkrát na Slovensku, už v novembri.

Zdroj foto: archív Ivana Molnárová, Pexels_Autor_Tima Miroshnichenko

žiadne príspevky na zobrazenie