Klimatická neutralita už do roku 2035 – sci-fi alebo realita?

0
Klimatická neutralita už do roku 2035 – sci-fi alebo realita?
 • Tesco ide aj naďalej pozitívnym príkladom v oblasti trvalej udržateľnosti
 • Reťazec si stanovil ešte ambicióznejší cieľ a do roku 2035 chce dosiahnuť nielen uhlíkovú, ale aj klimatickú neutralitu vo svojich prevádzkach
 • Zároveň zverejnil najnovšie vydanie správy Plán malých pomocí, ktorá sumarizuje pokrok reťazca v oblastiach spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti

Tesco získalo už v minulosti prvenstvo v stanovení si cieľa byť uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050. Reťazec teraz prichádza s ešte ambicióznejším záväzkom – zaviazal sa dosiahnuť nielen uhlíkovú, ale aj klimatickú neutralitu vo všetkých svojich prevádzkach, a to už do roku 2035.

Dôležité aktivity k naplneniu svojich cieľov – tak v oblasti trvalej udržateľnosti, ako aj spoločenskej zodpovednosti – Tesco už tretí rok po sebe zverejnilo v rámci správy Plán malých pomocí.

Konkrétne dosahy klimatických zmien sa už začínajú prejavovať na celom svete vrátane Európy. Výkyvy počasia, ako sú napríklad suchá, silné dažde, záplavy a zosuvy pôdy, sú čoraz častejšie. Zmeny podnebia majú za následok aj zvyšovanie hladín morí a oceánov, ich prekysľovanie a stratu biodiverzity. Tesco si uvedomuje naliehavú potrebu prinášať pozitívnu zmenu v oblasti trvalej udržateľnosti a v boji s klimatickou zmenou ide príkladom.

Boj proti klimatickej zmene

„V tomto kritickom roku boja proti klimatickej zmene potrebujeme rovnako záväzky i aktivity, ako naplniť naše ciele. Som nesmierne hrdý na to, čo sme v strednej Európe už dokázali – vrátane prechodu na využívanie certifikovanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých našich obchodoch a zníženia uhlíkových emisií v regióne od roku 2015 o 67 %.

Naším zámerom je pomôcť aj zákazníkom prejsť na udržateľnejšie stravovanie, čo je aj cieľom nášho nového partnerstva s WWF na Slovensku (Svetový fond na ochranu prírody). Naše nové záväzky prinesú bezprecedentnú úroveň transparentnosti z pohľadu našej emisnej stopy. Zároveň nám umožnia identifikovať a riešiť tie oblasti, v ktorých sú potrebné naliehavé zmeny,“ hovorí Matt Simister, CEO pre Tesco v strednej Európe.

Nový cieľ Tesca dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2035 sa týka všetkých prevádzok reťazca nielen na Slovensku, ale aj v Spojenom kráľovstve, Írsku a v ostatných krajinách strednej Európy, kde spoločnosť pôsobí.

Zároveň sa reťazec zameria aj na produkty vlastnej značky a dodávateľský reťazec, v ktorom chce zabezpečiť klimatickú neutralitu do roku 2050, a to v súlade s cieľom OSN udržať globálne otepľovanie pod 1,5 stupňa Celzia.

Záväzok sa týka produkcie všetkých skleníkových plynov, ktoré vznikajú v rámci dodávateľského reťazca – od získavania surovín a výroby potravín, kde emisie produkuje najmä poľnohospodárska a potravinárska výroba, až po používanie produktov vlastnej značky reťazca v domácnosti vrátane plytvania potravinami či podpory udržateľnejších stravovacích návykov zákazníkov.

V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov Tesco zverejní jasný plán na dosiahnutie svojich nových cieľov vrátane podrobných plánov dekarbonizácie pre niektoré z jeho kľúčových oblastí produkcie emisií.

Klimatická neutralita:

Všetky vyprodukované skleníkové plyny vypustené do atmosféry sú vybalansované ich odstránením z atmosféry rôznymi spôsobmi.

Uhlíková neutralita:

Akýkoľvek CO 2 vypustený do atmosféry je vybalansovaný množstvom CO 2 odstráneným z atmosféry.

Skleníkové plyny (emisie):

CO 2 (oxid uhličitý), CH 4 (metán), CFC (chlórfluórovaný uhľovodík), N 2 O (oxid dusný).

Plán malých pomocí prináša nové výzvy

Už tretí rok vydáva Tesco na Slovensku správu s názvom Plán malých pomocí, ktorá prináša detailné čísla a konkrétne záväzky reťazca. Popri témach ako ochrana životného prostredia či klimatická zmena sa venuje správa Tesca aj každodennému životu zákazníkov.

Udržateľnejšia a zelenšia budúcnosť si žiada ucelený prístup s konkrétnou stratégiou. Nový Plán malých pomocí preto opisuje prístup reťazca k environmentálnym a sociálnym výzvam, ktoré vie reťazec najvýraznejšie pozitívne ovplyvniť. Obsahuje konkrétne dáta o pokroku Tesca v boji proti plytvaniu potravinami, aktivitách zameraných na znižovanie odpadu, ponuke udržateľných a zdravých potravín a podpore kolegov a komunít na celom Slovensku.

Tesco si uvedomuje, že pokrok v trvalej udržateľnosti sa dá zrealizovať len spoločne – s pomocou kolegov, zákazníkov, dodávateľov a ďalších partnerov. Plán malých pomocí je nielen príležitosťou, ako sa podeliť o úspechy a aktuálne ciele, ale zároveň prináša inšpiráciu aj pre ďalšie firmy.

Dôležité míľniky Tesca dosiahnuté v boji proti klimatickej zmene:

 • Vo všetkých prevádzkach reťazca vrátane 154 obchodov a troch distribučných centier na Slovensku Tesco využíva elektrickú energiu iba z certifikovaných obnoviteľných zdrojov.
 • Tescu na Slovensku sa podarilo za ostatné štyri roky ušetriť až 20 574 ton emisií vďaka efektívnemu darovaniu nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu.
 • Súčasťou stratégie Tesca je záväzok, aby žiadne potraviny, ktoré sa dajú skonzumovať, neboli zbytočne vyhodené. Tesco minulý rok už zabezpečilo, že 90 % nepredaných potravín, vhodných na ľudskú konzumáciu, bolo distribuovaných ľuďom v núdzi alebo ako krmivo pre zvieratá.
 • Potraviny, ktoré sa nikdy nedostanú na náš tanier, sú zodpovedné vo svete až za 8 % globálnych emisií skleníkových plynov. V aktívnom boji proti potravinovému odpadu – z farmy až na tanier – sa Tesco angažuje už od finančného roku 2016/17, keď po prvýkrát a zároveň ako prvý reťazec v strednej Európe zverejnilo svoje dáta o potravinovom odpade. Cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 „znížiť do roku 2030 množstvo potravinového odpadu o polovicu“ dosiahlo Tesco na Slovensku už v roku 2019, teda s predstihom 11 rokov. Najnovšie dáta ukazujú, že Tesco pokračuje v prekračovaní cieľa OSN a do dnešného dátumu sa mu podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu na Slovensku o 69 %.
 • V celej distribučnej sieti reťazec využíva vlastné logistické služby a minimalizuje tak počet prázdnych vozidiel na cestách. Produkty sú vyzdvihnuté priamo u dodávateľov a Tesco im takto ušetrí časť nákladov na dopravu tovaru do distribučných centier. Vlani dokázal reťazec týmto spôsobom ušetriť až 2,1 milióna kilometrov, ktoré by boli inak najazdené bez nákladu. Ako ilustruje Plán malých pomocí Tesca, toto číslo predstavuje úsporu 1,6 milióna kg emisií CO 2 .
 • Tesco spojilo sily s WWF, aby spoločne priniesli zmenu  stravovacích návykov, podporili zdravie spotrebiteľov a zmiernili environmentálny dosah produkcie a spotreby potravín.

Partnerstvo Tesco a WWF CEE sa zameria na tri kľúčové oblasti:

 • Zvyšovanie povedomia kolegov Tesca o úlohe, ktorú môžu zohrať pri znižovaní vplyvu aktivít biznisu na životné prostredie a prírodu;
 • Povzbudzovanie záujmu a povedomia zákazníkov o udržateľných voľbách pri výbere potravín;
 • Spolupráca s dodávateľmi a partnermi s cieľom zvyšovať povedomie o „best practice“, teda najlepších riešeniach v oblasti udržateľnej produkcie zdravých a cenovo dostupných potravín pre zákazníkov.

žiadne príspevky na zobrazenie