Začnite písať ak chcete vyhľadať článok

MAGAZÍN ONLINE NÁSTROJE TECHNOLÓGIE ZDRAVIE

Liečba po telefóne alebo čo je telemedicína a aké má (ne)výhody?

Zdieľať

Podobne ako iné odvetvia, aj medicína prechádza neustálou transformáciou, ktorá má viesť k jej efektívnejšiemu fungovaniu. Podľa niektorých odborníkov z tejto oblasti by odpoveď, ako v budúcnosti zlepšiť liečbu pacientov, mohla priniesť telemedicína. Tá si však nachádza aj kritikov, ktorí upozorňujú na jej mínusy.

Čo je telemedicína a ako funguje?

Podstatu telemedicíny ako liečebného odboru odkrýva už samotný názov. Vo všeobecnosti sa jedná o nové medicínske metódy, ktorých základom je liečba pacientov na diaľku pomocou moderných technológií a najnovších digitálnych zariadení. Pacient nemusí navštevovať lekára osobne, čo ale zatiaľ platí iba v prípadoch bez potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.  Konzultácie o zdravotnom stave a o možnostiach liečby vybaví z domu alebo z práce. Takéto spojenie sa zároveň dá využiť v podobe ďalších telemedicínskych služieb, ktoré už pár rokov uľahčujú prácu nielen lekárom, ale aj manažérom a riaditeľom nemocníc.

Najčastejšie telemedicínske služby:

Telekonzultácia – Pacient preberá zdravotný stav a možnosti liečby s lekárom na diaľku.

Telediagnostika – Lekár na základe zistení určí diagnózu a stanoví spôsob liečby na diaľku.

Telemonitoring – Lekár pomocou aplikácií a videohovorov sleduje pacientov zdravotný stav.

Televzdelávanie – Profesor vedie tzv. distančnú výučbu so študentmi medicíny na diaľku.

Telekonzílium – Lekári, manažéri a riaditelia nemocníc absolvujú porady a komisie online.

Vznik telemedicíny a jej vývoj

V čase svojho vzniku slúžila telemedicína len na monitorovanie zdravotného stavu na diaľku. Prvé vážnejšie zmienky o jej využívaní v praxi sa spájajú s operáciami NASA prebiehajúcimi v 60. rokoch 20. storočia, pri ktorých sa sledoval zdravotný stav astronautov vo vesmíre. Do Európy sa dostala o pár rokov neskôr. Slúžiť mala ako nástroj spojenia medzi pracovníkmi na ropných plošinách a lekármi v britských nemocniciach. Väčší úspech začala zaznamenávať až s príchodom moderných technológií v 90. rokoch 20. storočia, kedy sa vo veľkom zakladali telemedicínske ústavy a liečba na diaľku bola odobrená aj legislatívou jednotlivých štátov.

Praktizovanie liečenia na diaľku:

– prostredníctvom telefonického rozhovoru s lekárom

– prostredníctvom živých telefonických videohovorov

– pomocou telemostu alebo inej online formy spojenia

– pomocou aplikácií merajúcich tlak, tep a cukor v krvi

 

Pandémia podporila jej expanziu

Doteraz najväčší boom tohto medicínskeho odboru nastal v posledných mesiacoch. Expanziu telemedicíny urýchlila pandémia, v priebehu ktorej bola osobná lekárska starostlivosť na istý čas obmedzená len na akútne prípady. V mnohých krajinách sveta sa začalo liečiť cez telefón, prípadne prostredníctvom iných foriem spojenia na diaľku. Do online priestoru sa presunuli aj školenia, lekárske porady či vzdelávanie študentov. Práve toto krízové obdobie odhalilo, aký má telemedicína potenciál a kde sú jej najväčšie nedostatky brániace jej rýchlejšiemu rozvoju.

Výhody digitálnej formy liečby:

– nižšie náklady na liečenie pacientov

– odľahčenie nemocničných zariadení

– viac priestoru na akútnu starostlivosť

– pacient je chránený pred infekciami

Hlavné nevýhody telemedicíny:

– k mnohým úkonom je potrebný priamy osobný kontakt

– lekár nevidí pacienta, ťažšie sa posudzuje zdravotný stav

– vyššie riziko zanedbania niektorých úkonov a vyšetrení

– nie každý pacient disponuje technologickým vybavením

Rýchly technologický pokrok telemedicíne a jej ďalšiemu rozvoju praje. Stále sa rozvíjajúci odbor však potrebuje prejsť dlhým vývojom, aby dokázal nahrádzať viaceré klasické lekárske úkony. Dovtedy môže slúžiť ako pomôcka na odľahčenie práce lekárov a preplnených kapacít nemocníc dostupná pre pacientov, ktorých liečba nevyžaduje osobnú lekársku starostlivosť.

Prečítajte si aj: Hippokrates a jeho práca – čo ste možno o otcovi medicíny nevedeli

Foto: pixabay.com

Zanechaj nám svoj komentár