Michal Sura: Generácia Z (Zoomers ) vníma auto len ako spotrebič, dopravný prostriedok, a nemá potrebu ho vlastniť

0
Michal Sura: Generácia Z (Zoomers ) vníma auto len ako spotrebič, dopravný prostriedok, a nemá potrebu ho vlastniť

“Generácia Z – ich snahou bude čo najviac obmedzovať uhlíkovú stopu produkovanú dopravou, budú sa snažiť jednoznačne presadzovať riešenia v prospech životného prostredia, takže budú veľmi naklonení k využívaniu služieb mobility ako oveľa ekologickejšieho spôsobu dopravy. Vyrastali vo svete, v ktorom sa veľmi zblížili hranice medzi ich digitálnym a fyzickým prostredím.”

Ak vás zaujíma kto je generácia Z a prečo je dôležité sa ňou zaoberať, tak Vás pozývam k čítaniu nasledujúcich riadkov rozhovoru s expertom na SMART MOBILITU, pánom Michalom Surom.

1: Je čas predstaviť vyššie spomínanú generáciu Z a rozanalyzovať jej správanie, potreby, očakávania, ciele, atď. v oblasti mobility. Kto je vlastne generácia Z a prečo je spomínaná vo veci zdieľanej mobility ako kľúčový užívateľ zdieľaných služieb?

Generácia Z (Zoomers) je generácia ľudí, ktorí sa narodili v období rokov 1995 – 2010. Podľa údajov OSN a agentúry Bloomberg tvorili v roku 2019 až 32% populácie, čo je väčší počet ako je milenialov alebo ostatných populačných generácii. Generácia Z vyrastala spolu s internetom, mobilnými telefónmi a tabletmi a zoomovať, scrollovať a prstom potvrdzovať voľby na dotykovej obrazovke mobilných zariadení sa u nich vyvinula ako tá najprirodzenejšia zručnosť, ktorá je im všetkým vlastne aj spoločná. Všetci vedia veľmi dobre narábať s mobilnými zariadeniami a na základe týchto schopnosti dostali svoje meno, generácia zoomerov – Generácia Z.

Málokedy sú bez mobilného telefónu alebo tabletu v rukách a majú tendenciu komunikovať prostredníctvom okamžitých správ, internetového chatu alebo sociálnych médií namiesto priameho kontaktu ľudí. Internet umožnil generácii Z komunikáciu s celým svetom a tak nie je ničím neobvyklým, že členovia generácie Z majú priateľov po celom svete, pre niektorých z nich môže byť dokonca komunikácia s niekým, kto sa nachádza na druhom konci sveta, oveľa jednoduchšia ako priama komunikácia so staršími príbuznými pri sviatočnom stole. Vyrastali vo svete, v ktorom sa veľmi zblížili hranice medzi ich digitálnym a fyzickým prostredím.

Máme tu generáciu, ktorá si zvykne porovnávať digitálne online a reálne offline informácie, pri snahe o výber tej najoptimálnejšej voľby. Vyrastali vo veku predplatných služieb typu Netflix alebo Spotify, kde je všetko zdieľané a nič vlastnené. Tieto trendy sa určite odrazili aj v ich postoji k doprave, kde v ich myslení nastáva posun od vlastníctva mobility k jej užívaniu. Kým my sme vlastnili gramofónové platne, magnetofónové kazety, CD nosiče, bicykle, motorky, autá, atď., pre nich vlastníctvo týchto vecí by už bolo nemysliteľné, lebo to pokladajú za zbytočné, skoro všetky tieto veci a služby sú dostupné prostredníctvom mobilných aplikácii v telefóne.

2: Výsledky prieskumu agentúry Allison + Partners priniesli zaujímavé zistenie a to že u generácie Z dochádza k posunu od kultúry automobilov ku kultúre mobility. Čím to je spôsobné podľa Vás? Prečo sa deje táto zmena?

Generácia Z si vybudovala svoju kolektívnu identitu a uvažujú štýlom “my” a nie “ja”, so svojimi informáciami alebo problémami sa radi podelia alebo poradia medzi sebou na sociálnych sieťach. Z hľadiska budovania služieb mobility pre nás vyplývajú tri dôsledky, ktoré by sme mali rešpektovať v súvislosti s generáciou Z:

  1. spotreba ako služba/prístup k službe má prednosť pred vlastníctvom
  2. spotreba ako vyjadrenie individuálnej identity
  3. spotreba ako otázka etického záujmu

Čiže tu vidíme, že generácia Z má záujem o zodpovedný prístup mobilite, lebo sú si vedomí, aká uhlíková stopa je spojená s výrobou dopravného prostriedku a že vlastníctvo je veľké plytvanie zdrojmi. Zároveň si budú chcieť vyberať takého poskytovateľa služieb mobility, ktorého služby budú najviac vyhovovať ich potrebám. Ich etickým záujmom je spotrebovávať čo najzodpovednejšie, lebo sú dostatočne informovaní o tom čo priniesla naša nadspotreba a plytvanie zdrojmi.

pixabay.com

Koľko ľudí nepotrebuje automobily?

Výsledky prieskumu medzi americkými spotrebiteľmi, ktorý uskutočnila marketingová agentúra Allison + Partners v januári 2019, naznačujú, že u generácie Z dochádza k posunu od kultúry automobilov ku kultúre mobility. Medzi kľúčové zistenia, ktoré zdôrazňujú tento posun, napríklad patria: Automobily naďalej zostávajú hlavným dopravným prostriedkom, ale mení sa vzťah k ich používaniu. Okolo 70% Američanov s vodičským oprávnením jazdí na svojom automobile každý deň. 38% z tých, ktorí nemajú vodičské opravenie, tvrdia, že ho vôbec nepotrebujú.

U generácie Z, aj keď sú mnohí ešte príliš mladí na to, aby vlastnili alebo dokonca jazdili automobilom, je tento rozdiel ešte významnejší, takmer 70% respondentov generácie Z nemá vodičské oprávnenie a 30% z nich ho nemá v úmysle v budúcnosti získať. Pre generáciu Z sa stáva automobil menej aspiračným. Generácia Z vníma automobil skôr ako spotrebič, pričom 56% respondentov generácie Z uviedlo, že pre nich v podstate automobil nepredstavuje nič viac ako dopravný prostriedok.

3: Čo sa vlastne deje v hlavách generácie Z? Skúste to podrobnejšie vysvetliť.

Vo svete dopravy, ktorá je založená na kultúre automobilov, dochádza k posunu od “ja” k “my”. Generácia Z sa oveľa viac zaujíma o možnosti riešenia služieb mobility pre spoločenstvo ľudí (napríklad v mestách, priemyselných parkoch, atď.), ako o riešenia, ktoré sa týkajú individuálnej osobnej automobilovej dopravy. V ďalšom prieskume agentúry Deloitte sa až 64% respondentov generácie Z vyjadrilo, že vlastníctvo motorového vozidla pre nich nebude potrebné, ak budú mať k dispozícii služby dopravy na požiadanie (ride-hailing).

Z toho vidíme, že generácia Z je veľmi naklonená k využívaniu nových spôsobov dopravy, je tu príležitosť viesť túto generáciu k intenzívnejšiemu využívaniu služieb zdieľanej mobility. Aby sa využil tento pozitívny vzťah, je na jednej strane potrebné generácii Z vysvetľovať, ako funguje zdieľaná mobilita, aké sú jej výhody a prínosy. Na druhej strane poskytovatelia služieb zdieľanej mobility by mali poskytovať také služby, ktoré splnia nároky kladené na tieto služby generáciou Z, napríklad integrované služby zahrňujúce verejnú dopravu, zdieľanie áut, požičanie bicyklov, všetko v rámci jednej digitálnej platformy.

pixabay.com

4: Dá sa to klasifikovať aj tak, že generácia Z je ako keby ostražitejšia a viac myslí na dôsledky?

Generácia Z vyrástla zaplavená informáciami o zvyšovaní životných nákladov, zvyšovaní úrovne dlhu a neustálej inflácii. Zdá sa, že generácia Z nechce opakovať chyby, ktoré urobili predchádzajúce generácie a nechce uviaznuť v dlhovej pasci. 23% respondentov generácie Z si myslí, že osobnému dlhu je potrebné sa vyhnúť za každú cenu. Môže to byť spôsobené aj tým, že veľa z nich vyrastalo v rodinnom prostredí, kde rodičia stále spomínali a riešili svoje dlhy. O tieto skúsenosti sa podelili so svojimi rovesníkmi a spoločne si vybudovali svoj odmietavý postoj k zadlžovaniu sa.

Na základe toho sa dá konštatovať, že generácia Z nemá veľkú chuť zadlžovať sa, čiže je predpoklad, že si bude vyberať len prínosné riešenia z finančného hľadiska. To bude znamenať aj odklon mnohých z nich smerom od kultúry automobilizmu ku kultúre zdieľanej mobility, lebo kúpiť auto na splátky znamená veľkú finančnú záťaž pre mladých ľudí. Ako sme už spomínali, tým, že generácia Z neustále komunikuje skoro všetky záležitosti medzi sebou, tak sa z nej stáva veľmi cenovo citlivá generácia, ktorá si veľmi rýchlo vymení informácie za účelom dosiahnutia čo najoptimálnejšieho riešenia za svoje peniaze aj v tejto oblasti.

5: Pri tejto generácii sa podľa toho, čo hovoríte, vytráca potreba vlastniť automobil a takto “ sa ukázať“ kto som. Čim sa bude teda „vystatovať“ táto generácia? Bude to o tom, kto je viac green, lebo zdieľa a nevlastní? Bude pre nich „myslieť na zeleno“ prioritou číslo 1?

V tradičnom svete automobilovej kultúry, automobil v prevažnej miere odráža spoločenský status majiteľa. Iné automobily vlastnia veľmi bohatí ľudia, iné bohatí ľudia, iné stredná trieda a iné nižšie spoločenské triedy. Ak chceme u tejto generácie znížiť túžbu po vlastníctve automobilov, treba im poskytnúť iný, alternatívny model, ktorý bude odrážať a vyjadrovať ich individualitu a tou je napríklad spoločenská zodpovednosť pri riešení dopravných a tým aj ekologických problémov.

Práve nevlastnením automobilu môžu vyjadriť svoju vlastnú identitu, že sú slobodní ľudia, ktorí sú odbremenení od vlastníctva symbolu dekadentnej automobilovej kultúry. Budovaním silného vzťahu k zdieľanej mobilite, môže pomôcť generácii Z stotožniť sa tým, kto sú a kým chcú byť. Ich lojalita a stotožnenie sa so spoločnosťami poskytujúcimi služby zdieľanej mobility vyžaduje neustále zlepšovanie služieb alebo produktov na základe názorov, pripomienok a pochopení ich potrieb. Generácia Z je zvyknutá na online služby Netflix, Spotify, Amazon,.. donáškové služby Wolt, Bolt Food, atď., ktoré rešpektujú ich individualitu a potreby, takže očakávajú, že aj zdieľanej mobility budú rešpektovať ich nároky podobným spôsobom.

Okamžitý online prístup k týmto službám a okamžité online informácie

Generácia Z chce mať k dispozícii okamžitý online prístup k týmto službám a okamžité online informácie. Nie je to generácia, ktorá by si ešte niečo vybavovala zavolaním na určité telefónne číslo cez telefón, pravdepodobne by na to číslo väčšina z nich ani nezavolala, lebo takéto niečo je informačne a komunikačne nekompatiblné s ich svetom. Táto generácia očakáva prehľadné, rýchle, nekomplikované a intuitívne samoobslužné riešenia pri objednávke služieb zdieľanej mobility. Na služby mobility sa budú pozerať aj z pohľadu etického záujmu.

Príklad Grety Thunberg dokazuje, že generácia Z už pomaly prichádza so svojimi myšlienkami, ako si predstavujú svoj svet budúcnosti a aké riešenia očakávajú od nás. Greta Thunberg sa stala ich neformálnym lídrom, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje ich myslenie. Ich snahou bude jednoznačne čo najviac redukovať emisie skleníkových plynov produkovaných ľudskou činnosťou. V oblasti dopravy sa budú sa snažiť hľadať dopravné riešenia zamerané na redukciu uhlíkovej stopy, takže určite budú veľmi naklonení k intenzívnejšiemu využívaniu služieb zdieľanej mobility ako oveľa ekologickejšieho spôsobu dopravy. Samozrejme sa budú snažiť čo najviac znížiť svoju osobnú spotrebu a budú veľmi citlivo zvažovať, pri výbere produktov alebo služieb, ich vplyv na životné prostredie.

6: Váš odkaz na záver nášho dnešného rozhovoru?

Pre generáciu Z je online komunikácie prostredníctvom mobilných telefónov úplná samozrejmosť. Internet umožnil generácii Z komunikáciu s celým svetom a tak nie je ničím neobvyklým, že členovia generácie Z majú priateľov po celom svete. Celosvetová dostupnosť a možnosť komunikácie s kýmkoľvek a kedykoľvek je pre nich samozrejmosťou. Nevidia veľký zmysel niečo vlastniť, radšej uprednostňujú zdieľané služby alebo veci, ktoré ich zbytočne nezaťažujú. Usilujú sa čo najviac vecí vybaviť cez digitálne platformy prostredníctvom svojho mobilného telefónu.

Generácia Z môže priniesť pomerne zaujímavé zníženie objemu vlastnenia vecí, pretože sa budú hlavne zameriavať na služby. Keď niečo budú potrebovať, tak uprednostnia službu pred vlastníctvom. Táto zmena v nastavení myslenia bude vplývať aj na objem osobnej spotreby a teda aj na znížený objem zapĺňania zberných dvorov. Myslím, že dôjde k veľkému rozvoju zdieľanej ekonomiky, ktorá je veľkým prínosom z hľadiska životného prostredia a emisii skleníkových plynov, lebo dnes už s výrobou čohokoľvek sú spojené emisie skleníkových plynov. Je lepšie preto vyrobiť menej veci, ktoré sú zdieľané, ako veľa vecí, ktoré sú nezdieľané.

Ekonomika zdieľania funguje od začiatku existencie ľudskej civilizácie, ľudia zdieľali vzduch, ktorý dýchali, spoločnú cestu, vodu v rieke. Dnes takisto zdieľame veľmi veľa vecí, napríklad spomínaný vzduch, spoločné slnko, ideme nakupovať po zdieľanom chodníku do obchodu, ktorý zdieľa jeho majiteľ nám. Keď ideme do kina, tak si so sebou neberieme vlastnú stoličku z domu, ale sadneme na zdieľanú stoličku, na ktorej pred nami sedelo x ľudí.

Rastislav Sopko, Green Thinking Integrator

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu