Môžeme ovplyvniť to, ako vidíme?

0
Môžeme ovplyvniť to, ako vidíme?
pixabay.com

Už sa vám stalo, že ste v jednu chvíľu videli lepšie a za okamih horšie? Viete, že je to úplne prirodzené? Aj ľudia so slabým zrakom môžu zažiť záblesky jasného videnia, samozrejme za predpokladu, že nemajú na očiach okuliare. 

Kolísanie zrakového vnímania je prirodzeným javom tak zdravého ako aj oslabeného zraku. Len u toho zdravého kolíše o čosi viac.

Pred viac než sto rokmi sa sledovaniu tohto javu venoval americký očný lekár William Horatio Bates, ktorý pomocou retinoskopu (malého ručného nástroja) sledoval, ako sa mení refrakčný stav oka (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus…) v závislosti od rôznych faktorov. Všimol si, že u ľudí, ktorí boli spokojní, šťastní, ktorým sa darilo, mal zrak tendenciu zlepšiť sa. Naopak u ľudí, ktorí boli utrápení, smutní, nešťastní, nahnevaní či dokonca znudení, sa zrak zhoršil. Zistil, že psychoemocionálny stav človeka hrá dôležitú úlohu v tom, ako vidíme. 

Okrem nášho vnútorného stavu majú na kvalitu zraku vplyv aj vonkajšie faktory, ako napríklad svetlo (pri nedostatočnom svetle vidíme horšie) alebo užívanie niektorých liekov (aj antibiotiká môžu dočasne znížiť kvalitu zraku). Určite mi dáte za pravdu, že keď vás bolí hlava, ani vaše videnie nebude stopercentné.

Aký máme spôsob života?

Väčšinu času trávime v uzavretých priestoroch, ktorých veľkosť je v mnohých prípadoch značne obmedzená. Náš zrak je pritom uspôsobený na pozeranie do diaľky, vtedy pozeráme uvoľnene. Pri pozeraní na blízko sa zrak namáha, aj v prípade zdravých očí. Za blízku vzdialenosť považujeme už 6 metrov, čo je v podstate testovacia vzdialenosť, v ktorej očný lekár zisťuje, ako dobre vidíme do diaľky. V tejto vzdialenosti určuje mínusové dioptrie u krátkozrakých pacientov.

A teraz sa zamyslite, koľko času denne venujete pozeraniu na blízko – televízor (asi 3 m), počítač (pol metra), kniha/mobil (20 – 40 cm). Aj dĺžka našich obytných miestností zriedka prekračuje spomínaných 6 metrov.

Foto: pixabay.com

Potreba slnečného svetla

Naše oči potrebujú dostatok prirodzeného slnečného svetla. Koľko času denne trávite vonku? Tým, že väčšinu dňa prežijeme pri nedostatočnom prirodzenom svetle alebo umelom osvetlení, oči nemajú potrebnú svetelnú stimuláciu a postupne sa u nás vytvára aj citlivosť na svetlo. Potom vyjdeme vonku na slniečko a jeho silné svetlo nás “oslepí”, čo však vyriešime veľmi jednoducho – slnečnými okuliarmi. Tie však náš problém len ďalej prehlbujú. A pritom naše oči majú vlastnú prirodzenú ochranu – v prípade silnejšieho svetla sa zreničky zúžia a do vnútra oka pustia len nevyhnutné množstvo svetla. Okrem toho máme aj vlastné “vnútorné slnečné okuliare” v podobe pigmentových buniek na sietnici, ktoré sú schopné absorbovať nadbytok slnečného svitu. Ak však na oči založíme slnečné okuliare, tieto bunky pracovať “nemusia” a postupne zlenivejú. A my sa stávame citlivými na svetlo.

Dnes si už na google môžete vyhľadať množstvo štúdií o tom, ako nedostatok slnečného svitu vplýva na nárast krátkozrakosti, najmä u detí v školskom veku.

Ako správne pozerať

Pre dobrý zrak je charakteristický rýchly a krátky pohľad s neustálym “preostrovaním” na rôzne vzdialenosti. Pri niekoľkohodinovom pozeraní na obrazovku počítača, udržiavaní strnulého pohľadu v jednej vzdialenosti, s minimálnym žmurkaním, asi len ťažko môžeme hovoriť o zdravom spôsobe pozerania. Veď skúste hoci len po hodine pozerania na monitor zrazu pozrieť von oknom na nejaký predmet v diaľke. Ste schopní vidieť ho ostro okamžite? Alebo vám chvíľu trvá, kým zaostríte? Zrejme zistíte, že váš zrak nie až taký pružný.

Ako vidíme s okuliarmi

A teraz si predstavte, že na očiach máte takmer celý deň dioptrické okuliare s fixnou korekciou, napríklad -2 dioptrie. Už viete, že zrak je variabilný a kolíše v závislosti od rôznych vnútorných i vonkajších podmienok. Ak by boli podmienky dostatočne priaznivé na to, aby sa zrak mohol zlepšiť, vaše okuliare to jednoducho nedovolia. „Donútia“ oči produkovať rovnakú refrakčnú chybu, aby ste cez ne videli ostro. Vytvára sa tým však napätie, ktoré ďalej oslabuje váš zrak.

okuliare, notebook
Foto: pixabay.com

Batesova metóda

Faktorov, ktoré ovplyvňujú náš zrak je skutočne veľa. Dr. Bates ich zhrnul a vyhlásil, že za väčšinu zrakových porúch môže napätie a stres. To, čo naopak zraku pomáha, je uvoľnenie, relaxácia.

Techniky a aktivity Batesovej metódy majú za cieľ dosiahnuť uvoľnenie napätia v zrakovom aparáte a zvýšiť mobilitu (pohyblivosť) oka. Zrakový aparát sa následne regeneruje sám.

Batesova metóda prirodzeného zlepšenia zraku je vhodná pri akomkoľvek zrakovom probléme (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, presbyopia – syndróm krátkych rúk, strabizmus, tupozrakosť…). Aj ľudia s ochoreniami ako makulárna degenerácia, sivý alebo zelený zákal, ap. zaznamenali pri jej praktizovaní zlepšenie. Vek pritom nehrá žiadnu rolu.

Daniela Maťuchová
Daniela Maťuchová, foto: Gabriela Teplická

Viac o možnosti prirodzeného zlepšenia zraku sa môžete dozvedieť prostredníctvom prednášok, seminárov, osobných konzultácií organizovaných centrom ProVitalis alebo v knihe „Lepší zrak prirodzene – praktický sprievodca na ceste za lepším zrakom“.

Daniela Maťuchová

www.provitalis.sk

žiadne príspevky na zobrazenie