Začnite písať ak chcete vyhľadať článok

BLOG MAGAZÍN OSOBNÝ ROZVOJ PSYCHOLÓGIA

Myslíte si, že atraktívni ľudia sú úspešnejší? Volá sa to haló efekt

Zdieľať

Haló efekt (niekedy nazývaný aj haló chyba) je keď pozitívne dojmy z osoby, spoločnosti, značky alebo produktu v jednej oblasti pozitívne ovplyvnujú názor alebo pocity v iných oblastiach.

Halo efekt je „názov daný fenoménu, pri ktorom hodnotitelia majú tendenciu byť ovplyvnení svojimi predchádzajúcimi úsudkami o výkone alebo osobnosti.“

Halo efekt, ktorý je kognitívnou zaujatosťou, môže niekomu brániť v akceptovaní osoby, produktu alebo značka založená na myšlienke nepodloženej viery v to, čo je dobré alebo zlé.

Termín haló efekt vytvoril americký psychológ Edward Thorndike. Zjednodušeným príkladom haló efektu je, keď jednotlivec, ktorý si všimne, že osoba na fotografii je atraktívna, dobre upravená a správne oblečená, predpokladá, že táto osoba je dobrá na základe pravidiel sociálneho konceptu tohto jednotlivca. Táto neustála chyba v úsudku je odrazom individuálnych preferencií, predsudkov, ideológie a sociálneho vnímania.

Edward Lee Thorndike (August 31, 1874 – August 9, 1949)

Haló efekt je skreslenie vnímania (alebo kognitívna zaujatosť), ktoré ovplyvňuje spôsob, akým ľudia interpretujú informácie o niekom, o kom si vytvorili pozitívny gestalt. Gestalt je spôsob, akým si vytvárame dojem o iných.

Príkladom haló efektu je, keď človek zistí, že niekto, o kom si vytvoril pozitívny gestalt, podvádzal na daniach. Kvôli pozitívnemu gestaltu môže osoba odmietnuť skutočnosť tohto správania.

Môžu si dokonca myslieť, že ten človek jednoducho urobil chybu. Osoba by ospravedlnila svoje správanie a spojili by ste si ju s vaším pozitívnym gestaltom.

Prečítajte si: Kritické myslenie alebo ako sa vyhnúť manipulácii

Nesprávny úsudok a zaujatosť

Haló efekt sa vzťahuje na tendenciu hodnotiť jednotlivca vysoko v mnohých črtách kvôli spoločnej viere. Ide o typ bezprostredného nesúladu úsudku alebo kognitívnej zaujatosti, keď osoba, ktorá prvotne hodnotí inú osobu, miesto alebo vec, predpokladá nejednoznačné informácie na základe konkrétnych informácií. Haló efekt je hodnotenie jednotlivca a môže ovplyvniť vnímanie rozhodnutia, akcie, nápadu, podnikania, osoby, skupiny, entity alebo inźch vecí. Deje sa to kedykoľvek, keď sa konkrétne údaje zovšeobecňujú alebo keď nás ovplyvňujú nejednoznačné informácie.

Haló efekt možno vysvetliť aj ako správanie (zvyčajne nevedomé) pri používaní hodnotení a utváraní úsudku o niečom alebo niekom na základe vecí, ktoré s ním nesúvisia. Haló efekt sa môže prejaviť v pozitívnom zmysle, ako napríklad, že predpokladáme, že niekto, kto je atraktívny, bude pravdepodobne aj úspešný a populárny. Keď má tento rozsudok negatívny výsledok, tak to znamená, že napríklad niekto neatraktívny je ľahšie obviňovaný zo zločinu ako niekto atraktívny. To sa zase označuje sa to ako efekt rohu.

Marketing

Pojem haló efekt sa používa v marketingu na vysvetlenie zaujatosti zákazníkov voči určitým produktom z dôvodu priaznivých skúseností s inými produktmi vyrobenými tou istou spoločnosťou. Používa sa v časti marketingu značky, ktorá sa nazýva „rozšírenia o rad“. Jedným z bežných halo efektov je, keď sa vnímané pozitívne vlastnosti konkrétnej položky rozšíria na širšiu značku.

Pozoruhodným príkladom je spôsob, akým popularita iPodu od Apple vyvolala nadšenie pre ostatné produkty spoločnosti. Reklama často využíva televízne programy, filmy a tých, ktorí v nich hrajú, na propagáciu produktov prostredníctvom haló efektu.

pixabay.com

V automobilovom priemysle sa exotické luxusné modely s limitovanou produkciou alebo maloobjemové športové autá vyrábané pretekárskymi, motoristickými alebo internými modifikačnými tímami výrobcu niekedy označujú ako „haló autá“ pre efekt, ktorý majú vyrábať na predaj iných vozidiel v rámci značky.

Ukázalo sa, že reklama na jednom kanáli má efekt na inom kanáli.

Haló efekt v súvislosti so zdravím, nazývaný „zdravé haló“, sa používa v potravinovom marketingu na zvýšenie predaja produktu; môže to mať za následok zvýšenú spotrebu produktu v haló efekte, čo môže byť nezdravé.

Pojem „haló efekt“ sa používa aj pre organizácie na ochranu ľudských práv, ktoré využili svoj status na odklon od svojich stanovených cieľov. Politológ Gerald Steinberg vyhlásil, že mimovládne organizácie (MVO) využívajú haló efekt a vlády a spravodajské médiá im „prisudzujú štatút nestranných morálnych strážcov“.

Prečítajte si: Aká je psychológia tvarov v dizajne loga a ako môže pomôcť vašej značke?

Úspech McDonaldu

Ronald McDonald House, široko známa mimovládna organizácia, otvorene oslavuje pozitívne výsledky, ktoré prináša haló efekt. Webová stránka domu Ronalda McDonalda v Durhame v Severnej Karolíne uvádza, že 95 % účastníkov prieskumu vedelo o charitatívnych organizáciách Ronald McDonald House.

Toto povedomie sa pripisuje haló efektu, keďže zamestnanci, zákazníci a zainteresované strany sú s väčšou pravdepodobnosťou zapojení do charitatívnej organizácie, ktorú uznávajú a ktorej dôverujú, s názvom a logom, ktoré sú im známe.

Halo efekt značky dokáže ochrániť jej reputáciu v prípade krízy. Udalosť, ktorá škodí značke, ktorá je vnímaná priaznivo, by nebola taká ohrozujúca alebo škodlivá pre značku, ktorú spotrebitelia vnímajú nepriaznivo.

Zdroj: en.wikipedia.org, pixabay.com

REDAKCIA

Sme akčné ženy a prinášame ti príbehy a články spoločne s ďalšími akčnými ženami, ktoré robia, čo milujú a rady o tom aj píšu. Podporujeme sa navzájom v našich snoch. V tom, čo nás napĺňa a robí nám radosť. Pridaj sa k nám: https://akcnezeny.sk/registracia/ Spoločne vytvárame magazín, stretávame sa online a rovnako offline na vzdelávacich a motivačných podujatiach, ktoré organizujeme. IG: #zenyktorerobiacomiluju #akcnezeny #akcnemamy #vzdelavanie #biznis #kariera

  • 1

Zanechaj nám svoj komentár