Na Slovensku je vo vedení firiem len 14% žien

0
Na Slovensku je vo vedení firiem len 14% žien
pixabay.com

Na Slovensku tvoria ženy približne tri pätiny absolventov vysokých škôl. Na manažérskych pozíciách predstavujú len približne jednu tretinu (34 %), v najvyššom vedení firiem je ich ešte menej, len 14 percent.

V prieskume, ktorý uskutočnila spoločnosť McKinsey medzi tromi tisíckami zamestnancov veľkých firiem v regióne (mužmi aj ženami) až 57 % žien (a 56 % mužov) uviedlo, že majú záujem o povýšenie. O najvyššiu pozíciu by stálo 30 % žien (a 36 % mužov). Viac ako štvrtina žien (27 %) by však mala problém zladiť svoj pracovný a osobný život (v porovnaní s pätinou mužov).

Pandémia zhoršila situáciu žien

Pandémia koronavírusu situáciu ešte viac skomplikovala. V prieskume až 40 % žien uviedlo, že zvažujú zníženie úväzku, menej náročnú pozíciu, prípadne odchod z pracovného trhu. Podobne sa vyjadrilo až 54 % matiek s malými deťmi do 10 rokov. Naopak obmedziť prácu pre pandémiu zvažovalo len 34 % mužov (resp. 25 % otcov malých detí).

Dan Svoboda, vedúci partner spoločnosti McKinsey za Českú republiku a Slovensko: „Ženy predstavujú veľmi významnú skupinu talentovaných zamestnancov. Medzi absolventmi vysokoškolských oborov tvoria tri pätiny, majú záujem o vyššie pozície a manažérske tímy obohacujú o nové spôsoby riadenia. Keby sme sa v zapojení žien do pracovného trhu alebo do vyšších či produktívnejších pozícií priblížili napríklad škandinávskym krajinám, prínos do ekonomiky by bol až okolo 8 percent nad očakávanou mierou rastu HDP. V širšom vedení veľkých slovenských firiem je bohužiaľ len asi 14 percent žien.

Návod pre ženy ako si vypýtať vyšší plat

Naviac dopadla pandémia koronavírusu na ženy, priemerne viac ako na mužov, predovšetkým na ženy-matky. Je preto potrebné nastaviť systém tak, aby ženy pri uvažovaní o svojej kariére nemuseli čeliť toľkým prekážkam ako v súčasnej dobe. Zároveň firmy, vrátane tej našej, by sa mali viac usilovať, aby bolo viac žien na vedúcich pozíciách viac ako dnes. Bolo by to prospešné pre všetky strany.“

Väčší podiel žien v produktívnejších odvetviach má potenciál navýšiť HDP Slovenska

Slovenský hrubý domáci produkt by sa do roku 2030 mohol navýšiť až o 11 miliárd eur, ak by sa zapojili do ekonomickej aktivity krajiny viac ženy. Ak by mali väčší podiel v produktívnejších odvetviach a vo vedúcich pozíciách, mohol by sa ročný nárast HDP navýšiť približne o 8,6 % oproti očakávanému vývoju. To sú hlavné závery novej štúdie spoločnosti McKinsey & Company s názvom Nový potenciál ekonomického rastu: viac žien na pracovnom trhu a vo vedúcich pozíciách.

Ekonomický potenciál žien

Štúdia analyzovala ekonomický potenciál, ktorý predstavujú ženy v siedmich krajinách strednej a východnej Európy (CEE: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko a Ukrajina). Významnejšie zapojenie žien by mohlo celému regiónu priniesť až 146 miliárd eur ročne, resp. zvýšenie HDP tohto regiónu o 8,3 percenta nad očakávanou hodnotou. Ide o ekonomický potenciál, ktorý zodpovedá súčtu slovenského a chorvátskeho HDP za rok 2019.

porada
Foto: pixabay.com

Najväčší prínos by v celom regióne CEE mala vyššia zamestnanosť žien, zamestnanie v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou a vyšší počet hodín platenej práce vykonávanej ženami. Podľa scenára, v ktorom by sa všetky skúmané krajiny na jednotlivých úrovniach priblížili tej najlepšej v regióne, by sa zvýšila celková zamestnanosť žien z očakávaných 48 percent v roku 2030 na 52 percent. Vďaka tomu by bolo v regióne o 2,5 milióna pracujúcich žien viac. Na úrovni jednotlivých krajín by najvyšší percentuálny nárast HDP takto
zaznamenalo Poľsko (9,2 %), Rumunsko (8,7 %) a Slovensko (8,6 %).

Prečítajte si: Drvivú väčšinu zamestnancov nemotivuje k vyšším v´konom iba plat

Ženy vo vedení firiem zvyšujú profitabilitu firiem

Výskum spoločnosti McKinsey za posledných desať rokov už niekoľkokrát poukázal na koreláciu medzi vyšším zastúpením žien v najvyššom vedení firiem a ich finančnými výsledkami. Nová štúdia tiež s prihliadnutím na dáta o najväčších firmách strednej a východnej Európy túto koreláciu potvrdzuje: firmy, ktoré majú najviac žien v najvyššom vedení sú o 26 percent častejšie nadpriemerne profitabilné, než firmy, ktoré majú málo žien
(prípadne žiadnu ženu) v najvyššom vedení.

„Naviac dopadla pandémia koronavírusu na ženy, priemerne viac ako na mužov, predovšetkým na ženy-matky“

Helena Šarkanová, partnerka spoločnosti McKinsey: „Lepšie využitie potenciálu žien si vyžiada celú sadu holistických mechanizmov a zmien. Oproti západnej či severnej Európe je u nás výrazne nižšia ponuka skrátených úväzkov a zároveň veľmi malá dostupnosť rôznych predškolských zariadení ako sú napríklad jasle. Na skrátený úväzok pracuje len 7 percent slovenských žien, zatiaľ čo v severských krajinách je to trikrát toľko. Firmy by preto mali mať väčšiu vôľu ponúkať flexibilné či skrátené úväzky, a zároveň by k tomu mali byť aj
motivované štátom z legislatívneho či daňového hľadiska. Nakoniec ide aj o celospoločenskú zmenu, o vôľu usilovať o rovnomernejšie rozdelenie starostlivosti o domácnosť či deti medzi partnermi.“

Existuje mnoho možných krokov, ktoré by mohli zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti žien a ich zastúpenia vo vedení. Štúdia uvádza niekoľko príkladov pre samotné firmy (napríklad systematické programy mentoringu žien na manažérskych pozíciách), ale aj pre zákonodarcov (napríklad daňové zvýhodnenia) a spoločnosť všeobecne (napríklad odstraňovanie predsudkov a stereotypov).

Celá štúdia bude od 22.9.2021 dostupná tu: www.mckinsey.com/cz

O SPOLOČNOSTI McKINSEY & COMPANY

McKinsey je medzinárodná poradenská spoločnosť, ktorá pomáha organizáciám uskutočňovať významné zmeny. Svoje zastúpenie má vo viac než 65 krajinách na svete a svoje služby poskytuje klientom pôsobiacim súkromnom aj verejnom sektore. V Česku a na Slovensku ide predovšetkým o klientov zo sektoru finančných služieb, telekomunikácií, energetiky, priemyslu a ďalších. Okrem strategického poradenstva podporuje McKinsey klientov pri implementácii stratégií, budovaní zručností alebo pri zavádzaní nových technológií v klientskych organizáciách. Spoločnosť pravidelne publikuje pro-bono štúdie zamerané kľúčové výzvy regiónu, v poslednom čase napríklad na tému dekarbonizácie, digitalizácie alebo diverzity.

Foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu