Najstaršie staroveké mestá, ktoré prežili dodnes

0
Najstaršie staroveké mestá, ktoré prežili dodnes

Kedysi boli pýchou svojich civilizácií a patrili medzi najbohatšie mestá planéty. Niektoré sú centrami kultúrneho a hospodárskeho života aj po rokoch od čias ich najväčšej slávy. Iné sa stali vyhľadávanou turistickou lokalitou, ktorej návšteva nás vtiahne do obdobia staroveku.

Jericho (Izrael)

Archeologické výskumy potvrdili, že Jericho bolo osídlené už okolo roku 9000 pred n. l. Na rozdiel od iných lokalít z obdobia neolitu je obývané kontinuálne, čo ho radí medzi najstaršie mestá na svete. Podľa niektorých historikov dokonca drží celosvetový primát. V súčasnosti je malým izraelským mestom s 20-tisícovou populáciou, do ktorého prichádzajú za starobylými skalnými a kamennými obydliami najmä turisti, filmári a historici. V dobe bronzovej patrilo k najvýznamnejším sídlam na Blízkom východe.Foto: Pixabay

Arbíl (Iracký Kurdistan)

Dejiny hlavného mesta autonómnej oblasti Iracký Kurdistan na severovýchode Iraku siahajú minimálne do 6. tisícročia pred n. l., odkedy je nepretržite osídlené. V období Mezopotámie patrilo medzi významné spoločenské a hospodárske centrá. V časoch Perzskej a Rímskej ríše plnilo úlohu kľúčového dopravného uzla. Významným strediskom bolo do 13. storočia, kedy Mongoli dobyli miestnu citadelu a Arbíl premenili na bezvýznamné mestečko. Väčší význam znovu nadobudlo v roku 1974, kedy sa stalo metropolou spomínanej autonómnej oblasti.Foto: Pixabay

Byblos (Libanon)

Sídliská starovekého typu sa v Byblose formovali zhruba v 5. tisícročí pred n. l. Ku koncu 4. tisícročia sa prístavný mestský štát menil na jedno z najvýznamnejších centier starovekej ríše Feničanov. Mesto, v ktorom vzniklo fenické písmo, rozkvitalo vďaka obchodu so starovekým Egyptom. Export papyrusu mu udržal významné postavenie aj v dobe nadvlády Babylonskej a neskôr Perzskej ríše. Z tohto obdobia sa v dnešnom 40-tisícovom meste zachovali iba malé archeologické nálezy. Turisti môžu obdivovať križiacky hrad a ďalšie stredoveké pamiatky.Foto: Pixabay

Váránasí (India)

V dávnom staroveku rozkvitali aj indické mestá. Medzi najstaršími nechýba Váránasí. Podľa historikov je najstarším nepretržite obývaným mestom na území dnešnej Indie. Lokalita na brehu Gangy je od čias rozkvetu hinduizmu duchovným centrom označovaným ako „sväté mesto Indie“. Z jeho pestrej histórie v ňom veľa neostalo. Väčšina tamojších budov nemá viac ako 200-300 rokov.Foto: Pixabay

Aleppo (Sýria)

Najväčšie mesto Sýrie sa dodnes nespamätalo z občianskej vojny, počas ktorej bolo značne zničené napriek zápisu do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Vojnový konflikt nie je prvou tragédiou, ktorej Aleppo vo svojej vyše 6-tisícročnej histórii čelilo. Mesto s bohatými zásobami soli prežilo v 12. storočí jedno z najničivejších zemetrasení v dejinách. V zozname najstarších miest sveta je spolu so sýrskou metropolou Damask, ktorá je nepretržite osídlená od 5. tisícročia pred n. l.Foto: Pixabay

Atény (Grécko)

V čase, keď v Ázii prekvitali najstaršie staroveké mestá, sa na území Európy žilo v osadách a na hradiskách. Prvé mestá slúžiace ako centrá kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského života sa zakladali až s nástupom éry starovekého Grécka. Medzi najvýznamnejšie a zároveň najstaršie grécke lokality patria Atény. Prvý väčší rozmach zažili v dobe Mykénskej kultúry, s ktorej koncom ich význam na nejaký čas upadol. Ďalšia slávna epocha nastala v priebehu 1. tisícročia pred. n. l. V Aténach sa zrodila grécka demokracia, sformovali filozofické smery a položili základy gréckej kolonizácie.Foto: Pixabay

Z najstarších gréckych miest sa dodnes zachovala aj Olympia, ktorá sa preslávila ako dejisko antických olympijských hier. Bohatou históriou, ktorá siaha až za hranice slávy Rímskej ríše, oplýva aj Rím. K najstarším európskym lokalitám sa zaraďuje aj Plovdiv. Na území druhého najväčšieho bulharského mesta sa nachádzal súbor tráckych osád už v ére starovekých Atén.

Foto na titulke: Pixabay

žiadne príspevky na zobrazenie