Nedostať slovo na mítingu, posielanie pre občerstvenie, či poznámka o vzhľade môžu zatieniť to, čo je dôležité – talent

0
Nedostať slovo na mítingu, posielanie pre občerstvenie, či poznámka o vzhľade môžu zatieniť to, čo je dôležité – talent

Monika Farkašová je zakladateľkou iniciatívy neviditelne.sk. Tá má za úlohu zviditeľniť talentované ženy, ktoré inšpirujú okolie a svojimi zručnosťami vynikajú. Na portáli publikujú vizitky šikovných žien z marketingu, médií, PR, celkovo z kreatívnej sféry. Táto iniciatíva vznikla z pocitu, že by slovenské talentované ženy mali dostať o čosi viac priestoru v konkurenčnom kreatívnom svete.

Prečo vznikla iniciatíva Neviditelne.sk?

Iniciatíva neviditeľné.sk vznikla z pocitu, že sa ženám v kreatívnom odvetví nedostáva dostatočnej pozornosti, a to predovšetkým na seniorných pozíciách. Pri väčšom prieskume sme zistili, že žien v reklame, umení, PR je skutočne mnoho, problém však nastáva, keď sa pozrieme na líderské pozície, poroty kreatívnych súťaží, konferencie – v nich už tých žien až tak veľa nefiguruje. Tak napríklad pomer mužov a žien v ADC (v klube najoceňovanejších kreatívcov na SK) je 67 vs. 14 alebo v klube profesionálnych fotografov je iba každá piata, žena.

Prečo práve názov neviditeľné?

Názov Neviditeľné reflektuje pocit, ktorý väčšina z nás niekedy vo svojej profesii prežila. Zväčša nejde o konštantnú neviditeľnosť, to sa vďakabohu už v našom odvetví nedeje, no skôr o fakt, že počas dňa sa dostávame ako ženy do situácií, ktoré môžu z dlhodobejšieho hľadiska mať dopad na naše sebaprezentovanie a sebadôveru. Nedostať sa k slovu na mítingu, poslanie pre „občerstvenie“, či obyčajná poznámka o vzhľade môžu zatieniť to, čo je v kreatívnom svete dôležité a žiadané – talent.

Čo je cieľom iniciatívy?

Začnem asi tým, čo cieľom iniciatívy nie je. Určite nechceme, aby boli ženy dosádzané do pozícií či porôt kreatívnych súťaží nasilu, nevznikli sme s cieľom pozitívnej diskriminácie. Práve naopak. Cieľom iniciatívy je zviditeľniť mladé talentované ženy z rôznych oblastí kreatívnej práce rovnako ako inkluzivita, teda ich rovnaké šance získať pozíciu, na ktorú ašpirujú či rovnocennosť názorov pri posudzovaní kreatívnych prác.

Kam sa s ňou chcete dlhodobo uberať? Z čoho chcete iniciatívu financovať?

Iniciatíva má pred sebou dlhú cestu, ktorej princípom by malo byť napredovanie za rovnakými možnosťami pre celú kreatívnu brandžu. Okrem častí pracovného života, ktoré riešime momentálne, je táto téma z môjho pohľadu nevyčerpateľná a hlavne dlhodobo zanedbávaná. Kvôli jej pracovnému charakteru (zväčša plnenie na živnosť či s.r.o.) existuje iba minimum dostupných štatistických dát, a to je niečo, do čoho by sme sa radi v budúcnosti viac ponorili – zistiť, v akom stave sa naša kreatívna brandža skutočne nachádza.

Čo sa týka financovania, určite sa v budúcnosti chceme zamerať na rôzne druhy grantov a samozrejme, na spoluprácu so zamestnávateľmi, ktorí sa aktívne zaujímajú o rovnaké príležitosti pre ich zamestnancov.

Čo si myslíte, že by mohlo zmeniť situáciu a ženy by dostali väčší priestor? Aký je podľa vás recept na úspech?

Určite je to zmena perspektívy a vnímania. Nebrať rovnaké možnosti pre ženy ako hrozbu, príp. tento fakt úplne ignorovať, ale ako príležitosť mať na vrcholových pozíciách schopných lídrov či líderky.

Aké sú vaše plány do budúcna?

Plánov je určite momentálne viac ako času, no v bližšej budúcnosti sa chceme zamerať predovšetkým na rozširovanie našej Databázy talentov, ktorá sa nám pekne rozbieha a na novú formu mentoringu, ktorý je na našom trhu práce ešte v plienkach.

Zakladateľku Moniku móžete sledovať aj na jej Linkedine.

žiadne príspevky na zobrazenie