Odlet na dovolenku môžu zmariť aj rôzne formality, pozor aj na chýbajúce povolenia s vycestovaním detí

0
Odlet na dovolenku môžu zmariť aj rôzne formality, pozor aj na chýbajúce povolenia s vycestovaním detí

Odlet na letnú dovolenku môžu skomplikovať či prekaziť aj rôzne formality a nepozornosť. Popri rôznych podmienkach pre cestovné pasy v jednotlivých krajinách, napríklad rozdielne priezviská ženy pred svadbou a po nej.

Letné mesiace sú pritom vyhľadávaným obdobím svadieb a svadobných ciest. Podľa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ide o jednu z trinástich najčastejších chýb slovenských cestujúcich do zahraničia.

Ženy si musia dať pozor na to, že ich priezvisko musí byť rovnaké na letenke ako na cestovnom doklade – občianskom preukaze či pase,“ upozornila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Rozdielne priezviská

V prípade, že priezviská jednej osoby na cestovnom doklade a letenke sú rôzne, stráca nárok na odlet.

Ak teda žena odchádza na dovolenku ihneď po svadbe a nemá ešte vybavený občiansky preukaz či pas na nové priezvisko, treba v cestovnej kancelárii či pri kúpe letenky nahlásiť svoje dievčenské priezvisko,“ radí hovorkyňa.

Ak mala cestujúca zakúpenú letenku na svoje pôvodné priezvisko a na letisku sa identifikuje cestovným dokladom s novým priezviskom po svadbe aj iným číslom dokladu, sobáš môže preukázať personálu sobášnym listom, ak to podmienky leteckého dopravcu umožňujú.

V tom prípade letiskový personál zmení meno cestujúcej na nové meno a vystaví novú palubnú vstupenku. Rovnako je vhodné pre zmenu priezviska a vydokladovanie sobášneho listu kontaktovať ešte pred odletom dopravcu, napríklad cez online chat,“ vysvetlila Veronika Demovičová.

Povolenia s vycestovaním detí

Problémom pri odlete môžu byť aj chýbajúce povolenia s vycestovaním detí či rodné listy. Aj keď to nie je povinné, ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že je vhodné overiť si na zastupiteľskom úrade štátu návštevy či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný aj písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu).

A ak áno, v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo postačuje len jednoduchý súhlas rodiča. „Ak sa priezviská rodičov a ich detí rôznia, je vhodné mať pri sebe rodný list detí pre prípad kontroly totožnosti osôb na hraničnej/pasovej kontrole,“ uviedla hovorkyňa najväčšieho slovenského letiska.

Cestujúci si mýlia linky a časy odletu

Slováci si pred cestou tiež často mýlia linku a čas odletu, prídu neskoro k nástupnej bráne alebo na letisko. Na bratislavskom letisku je denne neraz niekoľko odletov do tureckej Antalye, na grécky ostrov Rodos, či do bulharského Burgasu.

Cestujúci tak musí sledovať nie len destináciu, do ktorej letí, ale aj číslo linky, číslo nástupnej brány a presný čas odletu. Zaznamenali sme už prípady, keď cestujúci svoj let zmeškali z dôvodu, že stáli v nesprávnom rade na nástup do lietadla,“ vymenovala Veronika Demovičová.

Príchod na letisko a boarding

Pokiaľ ide o nástup na odlet, tzv. boarding, začína sa približne 45 až 50 minút pred odletom lietadla. Na nástup do lietadla sú cestujúci vyzvaní letiskovým rozhlasom a informácia je zverejnená aj na informačných tabuliach.

Nástupná brána sa však uzatvára spravidla 30 či 20 minút pred odletom a nie až v čase samotného odletu lietadla. Ak sa cestujúci dostaví na nástup neskoro, stráca nárok na odlet a nemá nárok na vrátenie ceny letenky,“ upozornila hovorkyňa.

Cestujúci by mali prísť na letisko dve hodiny pred odletom. Vybavenie na check-in pulte, prechod bezpečnostnou kontrolou a pri odletoch do krajín mimo schengenskej zóny aj hraničnou a pasovou kontrolou trvá určitý čas.

Ak príde cestujúci na letisko neskôr, nemusí mať dostatok času na absolvovanie všetkých nevyhnutných úkonov,“ dodala Veronika Demovičová.

Zdroj: SITA.sk – Odlet na dovolenku môžu zmariť aj rôzne formality, pozor aj na chýbajúce povolenia s vycestovaním detí © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie