Osobná značka na Instagrame

0
Osobná značka na Instagrame

Osobná značka je asociácia, ktorá u ľudí vznikne, keď počujú vaše meno. Každý ju má, bez ohľadu na pracovné zaradenie. Nie každý si vnímanie osobnej značky ostatnými vedome reguluje.

Osobná značka vás odlišuje od tých ostatných na trhu, váš príbeh je jedinečný, vaše poslanie tiež. O to viac, ak ste kouč, expert, bloger, lektor, konzultant, tréner, autor, spisovateľ, podnikateľ, líder, atď., potrebujete vedome pracovať na svojom „selfbrande“.

  • Vašu osobnú značku podporujú všetky aktivity, hodnoty, štýl vyjadrovania sa, príspevky na sociálnych sieťach či iných médiách. Je dôležité si pred vedomým budovaním osobnej značky urobiť reálny audit toho, kto ste, čím ste užitoční a ako ste vnímaní ostatnými. Osobná značka sa efektívne buduje okolo určitej odbornosti osobnosti a vzťahov s ostatnými.
  • Medzi skutočnými vami (mnohohrannou osobnosťou) a vonkajším svetom je priestor – volajme ho vaše balenie.
    Toto „balenie“ je osobná značka. Je to prienik vás a vašej dominantnej expertnosti, ktorý sa hodnotne zabalí na priamu komunikáciu obsahu/odkazu do sveta vonku.
  • Osobná značka  dvíha vašu cenu/cenu vašich výrobkov/služieb a ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu.
  • Cez osobnú značku dokážete jednoduchšie zaujať, vytvárať vzťahy, vynikať, zvyšovať povedomie o výrobku/službe, ovplyvňovať, zvyšovať dôveryhodnosť, networkingovať, vytvárať nové obchodné príležitosti a rozširovať či udržiavať sieť kontaktov. A to pokojne aj na sociálnych sieťach.

Práve cez osobnú značku dokážete krásne rozvíjať nielen sociálne siete, ale vlastný vplyv. Kto by si nechcel odhryznúť kúsok… no iba tí na diéte…

Ak sa chcete dozvedieť o selfbrandingu viac, čítajte tu.

selfbrand, instaranajky, instagram
Po pravdivom audite Vašej osobnosti a odbornosti (aj vďaka práci kouča/psychológa) vás čakajú 3 kroky k vybudovaniu osobnej značky.

1. Základňa – vytvorenie základov selfbrandu. Práca s vnútornými kvalitami, ktorá ešte nie je viditeľná. Utrieďuje si hodnoty, chápe, aké profesionálne kompetencie poskytuje svetu, určuje si cieľové publikum, zvedomuje si silné a slabé stránky, nachádza svoju „výnimočnosť“ a ako ju zdôrazniť. Kľúčovou je autentickosť. Osobná značka bude platná po celý život a treba vytvoriť pohodlný „pravdivý“ autentický brand.

2. Zaobalenie – vonkajšie vybudovanie brandu, imidž, obsahová stratégia, pozicionovanie, vonkajší dojem. Publikum musí pochopiť, že tovar/služby a poradenstvo chce práve od Vás.

3. Promo – získanie populárnosti. Referencie, odporúčania, vysoké hodnotenie, landing page, webka, využívanie SEO, affiliate, PR od iných, konkurencia, expertnosť ako možnosť promo – všetko preto, aby ste boli populárnejší (viac likes, shares, virálnosť).

selfbrand, instaranajky, instagram
Problém je, ak chcete promo a PR, ale nemáte spracované dva predchádzajúce body. Vopred si musíte ujasniť, čo je Vašim personálnym brandom, čo je jeho osnovou, Vaše videnie sveta, hodnoty, osobnosť, kompetencia, zaobalenie pre vonkajší svet, a až potom promo a PR pre získanie popularity a väčšieho toku fanúšikov/followerov/klientov.

Po splnení všetkých 3 podmienok bude vstup do online podnikateľského sveta efektívny, organický, autentický a úspešný.
Zamyslite sa nad vizitkou, ktorú máte na sociálnych sieťach.

Ako vyzerajú vaše profilovky, sú profesionálne, aké údaje sú dostupné?

Dokáže cudzí človek do 5 sekúnd pochopiť, čo robíte a aký úžitok prinášate?

Ďakujem, že odmeníte tento článok LIKE a pridáte sa k projektu na instagrame INSTARANAJKY

TAMI

žiadne príspevky na zobrazenie