Plán, ktorý má podporiť manželské páry zasiahnuté koronakrízou

S príchodom nového kalendárneho roka sa opäť začali hľadať rôzne tituly a prívlastky, v ktorých duchu sa majú niesť nasledujúce mesiace. Katolícka cirkev na čele s pápežom Františkom v tom má úplne jasno. Rok 2021 má patriť rodine. 

Rodina ako základný stavebný kameň spoločnosti podlieha neustálym výzvam na posilnenie svojej úlohy. Uvedomujú si to aj poprední svetoví lídri, medzi ktorými nechýba ani súčasný pápež František. Ten sa okrem iného dlhodobo venuje snahe posilniť štatút rodiny, a to nielen medzi veriacimi s katolíckym vierovyznaním. Jeho ďalším krokom je vyhlásenie Roka rodiny, ktorý začne 19. marca.

Foto: www.pixabay.com

Verdikt padol v nedeľu Svätej rodiny

Konečné rozhodnutie  o vyhlásení Roka rodiny prišlo ešte 27. decembra. Práve na tento deň pripadla tzv. nedeľa Svätej rodiny, ktorú Vatikán považuje za jeden z kľúčových dní celého liturgického kalendára. Počas neho pápež už tradične prednáša modlitbu sprevádzanú krátkym príhovorom, ktorý sa venuje úlohe rodiny v spoločnosti. Tentoraz sa tak udialo vo vatikánskej knižnici nachádzajúcej sa v Apoštolskom paláci, odkiaľ František vyzval (nielen) kresťanský svet na vnášanie väčšej spolupatričnosti do medziľudských vzťahov s najbližšími.

Špeciálne obdobie začne na Jozefa

Zahájenie takéhoto obdobia nie je viazané na žiadny konkrétny dátum. Aj preto sa môže začať kedykoľvek v roku. V tomto prípade pápež František stanovil jeho začiatok na spomínaný 19. marec. Jedná sa o symbolický dátum, ktorý sa spája s dňom sv. Jozefa. Práve ten je patrónom rodiny, čo by malo priniesť špeciálne zasvätenému roku požehnanie. Oficiálny štart udalosti, ktorá potrvá niekoľko mesiacov, je naplánovaný na slávnosť sv. Jozefa, počas ktorej by mal pápež Rok rodiny verejne zahájiť. Zároveň pôjde o 5. výročie od vydania „Amoris laetitia“, čo je apoštolská exhortácia odvolávajúca sa na podporu a pozdvihnutie štatútu manželstva.

Rok rodiny nadviaže na exhortáciu

Práve odkaz exhortácie Amoris laetitia zohral hlavnú úlohu pri príprave nadchádzajúcej doby. Tá nadviaže na posolstvo celého dokumentu, ktorého vydaniu predchádzali udalosti z rokov 2014 a 2015, kedy prebehli dve fázy biskupskej Synody o rodine. Na nej bola riešená otázka manželstva, podpory veriacich na ceste k manželstvu či možnosť prijímania eucharistie tými, ktorí sa rozviedli alebo neabsolvovali cirkevný sobáš. Na základe výsledkov tejto synody bol v roku 2016 zriadený cirkevný úrad známy ako Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Ten má počas celého Roka rodiny zohrávať významnú úlohu pri krokoch, ktorými sa bude cirkev snažiť podporovať úlohu rodiny v spoločnosti.

7 pilierov na budovanie vzťahu

Pápež chce podporiť manželstvá

Manželstvo ako hlavný pilier rodiny má byť ústredným bodom pozornosti cirkvi počas celého roka. Pápež ale nechce o jeho význame iba hovoriť. V rámci niekoľkých iniciatív avizoval, že cirkev má rodiny podporovať. Na stôl tak príde plán, ktorý má podporiť napríklad manželské páry zasiahnuté koronakrízou. Cirkev má takisto pôsobiť ako koordinátor medzi prúdmi, ktoré majú na štatút rodiny iný pohľad. Pápež zároveň avizoval potrebu uvažovať nad manželskou a rodinnou láskou a jej význame v spoločnosti, od čoho by sa mali odvíjať ďalšie koordinačné aktivity jednotlivých vatikánskych úradov, najmä spomínaného Dikastéria pre laikov, rodiny a život.

Foto: www.pixabay.com

Téma manželstva, rodiny a rodinnej lásky bude v cirkvi dominovať niekoľko mesiacov. Tento špeciálny rok totiž potrvá až do júna 2022. Ukončiť sa má na 10. svetovom stretnutí rodín, ktoré má prebehnúť v Ríme v júni daného roka. Celý rok tak vyvrcholí veľkolepým spôsobom a tým ešte viac posilní úlohu rodiny v spoločnosti.

Prečítajte si aj: Z vlastnej skúsenosti o láske a vzťahoch