Rastislav Medveď: Pri rodokmeňoch sme sa dopátrali najviac do roku 1636

0
Rastislav Medveď: Pri rodokmeňoch sme sa dopátrali najviac do roku 1636

Rozmýšľali ste niekedy o svojom rodokmeni? Kam až siaha? Viete, aký máte rodinný erb? Je možné dopátrať sa k predkom z 1.svetovej vojny?  Rastislav Medveď má len 32 rokov a už osem rokov úspešne podniká v netradičnom biznise. Rodokmene. Je zakladateľom a majiteľom spoločnosti DYNASTIC. Zároveň otec dvojročnej dcéry. V rozhovore nám povie, ako sa takýto rodokmeň tvorí. Dozviete sa aj to, že nie je vôbec jednoduché čítať a preložiť archívne záznamy. Prezradí nám, čo je náplňou práce heraldika.

Prečo je naša minulosť dôležitá? Prečo by sme mali chcieť poznať naše korene?

muž sedí na stoličkeRadi hovoríme, že poznanie histórie človeka zušľachťuje a dáva nám iný pohľad na dobu, v ktorej žijeme. Dnes sa bez mobilu nepohneme ani na krok. Všetko si vyhľadáme na internete a prejdeme tisíc kilometrov za pár hodín. V minulosti to tak ale vôbec nebolo. Naši predkovia celé dni pracovali manuálne, či už na poliach alebo pri ich remeslách. Nežili tak komfortne ako my. V jednej izbe bývalo aj desať ľudí, v maštali mali hospodárske zvieratá, o ktoré sa starali. Každý deň sa museli snažiť o svoju obživu.

No a práve odhalením minulosti rodov našich klientov im ukazujeme ten kontrast. Chceme v nich vzbudiť hrdosť na svojich predkov, lebo len vďaka ich vytrvalej práci a schopnosti zvládnuť, čo im život priniesol, sme tu dnes my, ich potomkovia.

Ako dlho priemerne trvá spracovanie rodokmeňu?

Záleží to hlavne od stavu, v akom dostaneme podklady pre výskum rodokmeňa a do akej miery musíme osloviť štátne matriky. Taktiež od termínu, kedy nás pustia pátrať do archívov. Spracovanie jedného rodu (napríklad rodu, ktorého priezvisko nesieme – v mojom prípade Medveď) môže trvať od jedného do dvoch mesiacov.

Dĺžka vyhotovenia rodokmeňa sa tiež odráža od klientovej chuti vedieť o svojich predkoch viac. Závisí, koľko rodov budeme skúmať. Teda či pôjde o výskum dvoch rodov, kde sa odrážame od rodičov alebo štyroch rodov, kde sú rozhodujúci starí rodičia.

Aký najstarší rodokmeň ste zatiaľ vypracovali?  Do akého najstaršieho dátumu ste sa dostali?

kronika roduNa Slovensku je úspechom dopátrať sa do roku 1750, pokiaľ sa pohybujeme v rímskokatolíckych a evanjelických matrikách. Gréckokatolícke matriky na východnom Slovensku sa žiaľ zachovali slabšie. Tam je úspechom dosiahnuť rok 1820. Našim rekordným rokom, do ktorého sme sa v minulosti dopátrali je rok 1636! Pri tomto výskume išlo o roľnícky rod, žijúci viacgeneračne v jednej rímskokatolíckej farnosti na severozápade našej krajiny.

Podnikateľ Milan Paprčka: Kríza je nebezpečenstvo, ale aj veľká príležitosť!

Koľko ľudí je v tíme DYNASTIC-u a čo majú na starosti?

V našom internom tíme je šesť ľudí. Odbornú zložku tvoria traja vyštudovaní genealógovia, ktorí vedú genealogické výskumy. Tvoria kroniky rodu, teda dejiny rodu v príbehovej podobe. Potom máme kolegyňu v office ako našu stálu podporu pre plynulý chod firmy. Ja s kolegom Robom máme na starosti klientov a komunikáciu s nimi, obchod a reprezentáciu firmy. V externom tíme máme heraldika, to znamená odborníka na tvorbu erbov. Spolupracujeme s tlačiarňami a špecialistami na ručnú väzbu kníh. Máme mnoho spojok po celom Slovensku, ktorí nám pomáhajú s výskumami a tiež kreatívnych ľudí na grafické a umelecké práce.

Čo všetko obnáša v praxi vyhotovenie takéhoto rodokmeňa?

Hodiny a hodiny odbornej práce. Naši genealógovia denno denne študujú historické záznamy písané v dnes už nepoužívaných jazykoch, ako napríklad latinčina, stará maďarčina, stará nemčina, ktorá bola písaná tzv. novogotickým kurentom. Pri svojej práci používajú analytické myslenie, aby pochopili súvislosti v rodinných vzťahoch a dokázali preložiť historické záznamy do dnešnej podoby spisovného jazyka.

Ak nemáme zdigitalizované záznamy, v ktorých vyhľadávame predkov, tak kolegovia musia cestovať do štátnych archívov. Archívy sa dnešnej dobe plnej opatrení a limitov návštevnosti dokázali prispôsobiť a v niektorých nám vedia podklady zdigitalizovať a doručiť elektronicky. Sme im zato veľmi vďační, pretože vďaka tomuto skvelému prístupu sme schopní našim klientom priniesť výsledky našej práce.

Čo konkrétne potrebujete počuť v požiadavkách od vášho klienta? Napríklad do akej generácie máte ísť? Alebo tam máte neobmedzené pole pôsobnosti? Limituje vás klient aj časom alebo čas si určujete vy?

kronika, rodokmeňS klientmi si ešte pred spustením výskumu prejdeme ich predstavy o rodokmeni a jeho vyhotovení. Vieme sa veľmi dobre prispôsobiť predstavám, napríklad, vieme, že chce klient obraz s rodokmeňom zavesiť na stenu. Vtedy zrealizujeme základný výskum predkov a grafické spracovanie rodostromu. Ak chce klient špeciálny dar pre svoju rodinu alebo obchodného partnera, pôjde o spracovanie kompletných dejín rodu v príbehovej podobe, ktorú následne graficky spracujeme, necháme vytlačiť na špeciálny papier, ručne zviazať do kože a knihu vložíme do krásnej drevenej krabice. Tým pádom klienti presne vedia, čo dostanú a nelimitujú nás, pretože ich vedie hlavne chuť spoznať predkov a odkryť rúško tajomstva z minulosti ich rodov.

S akým najbizarnejším prípadom ste sa doposiaľ stretli?

Úsmevných príhod máme mnoho. Ja rád spomínam na klienta, ktorý od nás chcel, aby sme vypátrali jeho predka, ktorý podľa rodinných spomienok hrýzol kone do uší :) Až takéto detailné a v podstate intímne poznatky sa o ľuďoch v matričných záznamoch nezapisovali. Je to aj na škodu, lebo verím, že ak by to tam bolo zapísané, dozvedeli by sme sa o rodinách ešte viac zákulisných informácií.

Dostala som úlohu, ako pomôcť ľuďom v tejto situácii. A tak som vymyslela Záchranku.

Čo vnímate ako najťažšie v tejto oblasti podnikania?

Dostupnosť zdrojov v termínoch, kedy ich potrebujeme. V dnešnej dobe sa mení generácia pracovníkov v štátnych matrikách. Odchádza nám generácia, ktorá vedela čítať staré záznamy z matričných kníh (okolo roku 1900 častokrát písaných v maďarčine). Nastupuje mladá generácia, ktorá v podstate ani nemá dôvod vedieť tieto záznamy preložiť. My sa však neradi vzdávame a tak aj s novou generáciou vieme vyladiť spôsob doručenia informácií tak, aby dodržiavali všetky prísne predpisy, aby nám vo výskume pomohli. Chceme klientovi doručiť to, po čom túži, a teda poznanie minulosti jeho rodu.

Našu prácu sťažuje aj fakt, že historické záznamy sa postupne skartujú. Chápeme, že archívy majú tiež obmedzené skladovacie miesta a neustále prichádzajú nové zložky, ktoré treba skladovať ďalších sto rokov. No mrzí nás, keď vidíme ako postupne ubúdajú napríklad zložky vojenských kmeňových listov vojakov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Častokrát ide o prastarých rodičov našich klientov, o ktorých im z tohto dôvodu nemôžeme povedať až takéto detaily.

Aké sú vaše najbližšie ciele a ambície?

kronika, archívTým, že sa s výskumami pohybujeme aj v okolitých krajinách a naše znalosti historických aj súčasných jazykov nám to dovoľujú, tak sa chceme viac etablovať aj u našich susedov v Česku a v Rakúsku. V minulosti išlo o jednu krajinu s naozaj kvalitným zaznamenávaním údajov a výskum v nich je informačne veľmi obsiahly. Používali svoj krasopis vo forme novogotického kurentu, no každý jeden výskum zdokonaľuje znalosti našich kolegov. Postupne sa tak zaraďujú medzi jedných z mála genealógov, ktorý tieto záznamy vedia čítať.

Na univerzite ste vyštudovali ekonomiku a marketing. Čo bolo motívom, že ste sa rozhodli podnikať práve týmto smerom?

Prvým impulzom bola vlastná zvedavosť spoznať svojich predkov. Spolu s kolegom Robom sme hľadali niekoho, kto by nám vedel vyskúmať rodokmeň. Potom sme zistili, že sa dá vytvoriť aj rodový erb. Ten nám však rovnaká osoba nevedela vytvoriť. Tiež sme zistili, že sú aj rôzne ďalšie zdroje, v ktorých sa dá pátrať po predkoch, no opäť to nevedela spraviť jedna osoba.

Tak sme si povedali, že by sme to mohli spojiť my. Dali sme dokopy úžasný tím odborníkov. Začiatky neboli ľahké a prvé tri roky sme len testovali, či nájdeme správnych parťákov do tímu a či je o spoznanie rodinnej histórie záujem. Keď sme vyladili procesy práce, naše služby a komunikáciu s klientmi, prešli sme rebrandom a vznikol DYNASTIC.

Pod značkou DYNASTIC pôsobíme už piaty rok a dá sa povedať, že sme historická agentúra. To znamená, že keď k nám príde človek so záujmom o svoju históriu, vieme mu vypátrať predkov a zostaviť Kroniku rodu. Vieme mu vytvoriť erb a pomôcť s jeho zápisom do registra erbov. Taktiež mu vieme zachovať modernejšie spomienky a prepísať staré rodinné filmové záznamy. Takto teda vieme zachovať komplexnú históriu rodiny.

Nestretávate sa s predsudkami, že ide o „módny výstrelok“ bohatých alebo pre tých, čo nevedia, čo s peniazmi?

rodokmeňNaši klienti sú prevažne v životnej situácii, kedy vedú usporiadaný život a svoju rodinu si vážia. To ich motivuje spoznať minulosť svojich predkov z vlastnej zvedavosti. Naše služby často využívajú aj ako dar. Vedia tak potešiť členov rodiny pri narodeninách, svadbe alebo jej výročí, či inej dôležitej životnej udalosti. Stalo sa nám, že výskum rodokmeňa daroval podnikateľ svojmu obchodnému partnerovi. Ukázal mu tak veľký rešpekt a vyzdvihol jeho kvality.

Rodokmeň by som nehodnotil ako módny výstrelok bohatých. Je pravda, že naši klienti neplatia za rodokmeň z peňazí bežnej spotreby. K myšlienke rodokmeňa ich vedie skôr zvedavosť spoznať svojich predkov. Na začiatku sme mali pár klientov, ktorý chceli potvrdenie, že majú „modrú krv„, ale brali to s nadhľadom a ľahkým vtipom. Nešlo o nejaký boj s okolím, kedy by sa museli odlíšiť od ostatných tým, že majú rodokmeň. Teší ma, že naši klienti sú srdeční ľudia, ktorým ide o hodnotu poznania minulosti a že si na ňu si vyčlenia prostriedky.

Vaše motto, ktoré vás drží aj v ťažkých časoch?

Veľmi rád čítam knihy a vzdelávam sa. Človek, ktorý sa nevzdeláva, stagnuje. A dnes je tak rýchla doba, že si nemôžeme dovoliť stagnovať:).

Obhliadnuc sa späť, čím sme si už  prešli, mi napadá jedna myšlienka, ktorá ma inšpiruje každý deň od začiatku nášho podnikania: „Jeden krok správnym smerom sa vyrovná sto rokom premýšľania o tom.“

Zdroj foto: archív R. M.

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu