Renáta Taligová: Reč tela je hlasnejšia ako slová

0
Renáta Taligová: Reč tela je hlasnejšia ako slová

Renáta Taligová vyštudovala psychológiu a dnes sa venuje sprevádzaniu klientov, aby po svojej ceste kráčali, podľa jej slov, samostatne, sebaisto, s úsmevom a bez obáv. V rozhovore nám prezradila:

  • akým témam sa venuje
  • kedy je vhodné vyhľadať kouča
  • s čím sa ňou klienti najčastejšie prichádzajú
  • o čom bude jej webinár Reč tela

Si skúsená lektorka, koučka a kariérna poradkyňa. Kedy si sa začala venovať koučingu?

Odjakživa som rada komunikovala a trávila čas s ľuďmi, a dlhé roky som netušila, k čomu vlastne tieto moje preferencie vedú. A potom som to na jednom vzdelávaní pochopila. Zrazu mi všetko do seba zapadlo a mala som v tom jasno. Bolo to pred piatimi rokmi a odvtedy sa intenzívne venujem lektorskej a poradenskej činnosti. S termínom koučing som opatrná, pretože nemám aktuálny certifikát, ale bol súčasťou môjho vysokoškolského štúdia psychológie. Práca psychológa v tradičnom zariadení bola pre mňa príliš formálna a obmedzujúca, preto som sa vydala vlastnou cestou. Umenie klásť otázky a sprevádzať klienta pri hľadaní jeho cesty bolo a je súčasťou mojej práce. Úžasnej práce…

Akým témam sa venuješ?

Výber tém pre lektorskú prácu bol pre mňa veľmi jednoduchý, spontánny a intuitívny. Sú to oblasti, ktorým sa roky venujem, ktoré ma fascinujú a chcem o nich vedieť stále viac a viac, aby som z toho čo najviac mohla sprostredkovať všetkým tým, ktorí to potrebujú spoznať, prijať alebo pochopiť.

Sú to oblasti osobného aj kariérneho rastu: Emočná odolnosť, Odbúravanie vnútorných bariér, Prezentačné a komunikačné zručnosti, Efektívne riešenie konfliktov, Sila prvého dojmu, Ako sa zbaviť trémy a neistoty, Ako sa stať prirodzeným lídrom, Budovanie vlastnej značky, Spoločenská a biznis etiketa…a iné softskills, ktoré nám pomáhajú napredovať a žiť spokojný, vyrovnaný život. V oblasti pedagogiky sú to napr. Sociálno-afektívný prístup v školskej praxi, Čítaním k budovaniu emočnej inteligencie detí, Ako horieť a nevyhorieť…

Pre akých ľudí sú tvoje služby určené?

Pre všetkých, ktorí chcú rásť, napredovať, motivovať a zostať motivovaní. Rada sa venujem jednotlivcom aj pracovným kolektívom, no a výzvou sú vždy náhodne utvorené skupiny na otvorených workshopoch. Ale…mojou srdcovkou sú vždy ženy. Dokonca vediem jeden ženský spolok (úsmev). Milujem to prirodzené ženské zdieľanie a sieťovanie! Ich snahu pochopiť a precítiť. Ich schopnosť vidieť do hĺbky. Ich zraniteľnosť aj silu, o ktorej často ani netušia. Ich spolupatričnosť, zomknutosť a generačné zrkadlenie. Keď odchádzam z takejto skupiny, mám pocit, že som viac dostala, ako odovzdala… A o tom sú aj Akčné ženy!

Pri akých situáciách je podľa teba vhodné vyhľadať kouča?

Osobné vedenie (koučing) je pre každého, kto chce na sebe pracovať; kto chce hlbšie pochopiť svoje pocity, prežívanie a správanie; kto zastal namieste a akoby sa nevedel pohnúť ďalej; kto hľadá cestu, po ktorej potrebuje vykročiť – skrátka, kto chce lepšie porozumieť sám sebe i svetu. Adresne a citlivo vybrané otázky umožnia otvoriť témy, ktoré sú kľúčové, a ktoré prinesú potrebné pochopenie a následne zmenu. Mojou úlohou je sprevádzať klienta chvíľu tou jeho cestou, aby po nej ďalej kráčal samostatne, sebaisto, s úsmevom a bez obáv…

S čím za tebou chodia ľudia najčastejšie? Je nejaká vec, ktorá je charakteristická zvlášť pre ženy, s ktorou sa na teba obracajú?

Veľa ľudí prichádza s konkrétnym problémom v pracovnej alebo vzťahovej oblasti, pretože nevedia, ako ďalej. Už to, že vyhľadajú pomoc, je veľkým krokom vpred a signálom, že to naozaj chcú vyriešiť, že ich to trápi alebo brzdí. Pri hľadaní podstaty a spúšťačov ich problému často nájdeme zdroje v ich dávnych zraneniach, ktoré s ich súčasnou situáciou navonok vôbec nesúvisia. Zrazu sa na svoje prežívanie, reakcie alebo vzťahy začnú pozerať úplne inak, a vtedy
to prichádza: pochopenie, prijatie a potrebná zmena v myšlienkových vzorcoch a schémach správania. To sú vzácne momenty.

Ďalší prichádzajú s potrebou porozprávať sa s niekým nezaujatým, usporiadať si myšlienka a vyjasniť si svoje priority. Skrátka upratať si v hlave a tým aj v živote. Ženy často prichádzajú s neistotou, trémou a hlboko zakorenenými bariérami. Tieto strachy im bránia budovať plnohodnotný partnerský vzťah, tešiť sa zo všedného dňa alebo kariérne rásť. Vôbec nevidia svoje silné stránky, to, aké sú úžasné a jedinečné. Chýba im sebaláska a viera v samu seba. Keď si ale postupne začnú odpúšťať svoje chyby, začnú samy seba chváliť, začnú byť k sebe láskavé a zamerajú sa na svoje silné stránky, začnú vyžarovať úplne inú energiu. To ich tak okolie automaticky vníma a začne sa k nim úplne inak správať. Začína to malými zmenami, ale postupom času je výsledok ohromujúci!

V dnešnej dobe sa mnohí ľudia vyhlasujú za koučov. Ako odlíšiť spoľahlivého kouča od šarlatána?

Necítim sa kompetentná to posúdiť. Je to veľmi individuálne. Základom je jednoznačne vzdelanie v oblasti psychológie, psychiatrie alebo odborného koučingu, žiadne rýchlokurzy. Nedá mi však nepoznamenať, že papier nestačí ;)

Čo považuješ za svoj doteraz najväčší úspech?

Odvahu vyjsť z bezpečnej komfortnej zóny a ísť za tým, čo ma napĺňa. S tým súvisí aj práca s vnútorným kritikom, ktorý ma odhováral. A aj s niekoľkými kritikmi zvonka ;)

Je nejaká vec, ktorú si musela ty vo svojom živote zvládnuť a prekonať?

Pred dvomi rokmi som dostala uprostred noci telefonát, ktorý nechce dostať žiadna matka. Doslova ma zrazil z nôh a trvalo veľmi dlho, kým som znovu postavila. Pomohla mi rodina, priatelia aj moja práca. Ale hlavne môj syn, ktorý je pre mňa po tom všetkom veľkým vzorom.

Popri koučingu je asi dôležitý aj mentálny oddych. Ako zvykneš oddychovať?

Pohybom. Akýmkoľvek. Posledné roky je to beh. Sama v lese. Úžasné…

Aké máš ďalšie plány do budúcnosti?

Byť spokojná, vyrovnaná a šťastná. Je to v podstate moje rozhodnutie, postoj, poslanie, ktoré chcem prenášať na ľudí okolo seba práve prostredníctvom mojej práce.

V spolupráci s Akčnými ženami pripravuješ webinár Reč tela, čo sa na ňom dozvieme?

Reč tela je hlasnejšia ako slová – to znamená, že primárne komunikujeme práve neverbálne a vedome či nevedome vysielame okoliu týmto spôsobom najviac informácií. Ako, čo, kde a kedy povedať, to nás učili odmalička rodičia, neskôr učitelia a aj dnes o tom intenzívne uvažujeme.

Ale ako správne vysielať, prijímať a interpretovať signály, to nás nikto nikdy neučil a robíme tak väčšinou nevedome a nepremyslene. Na tomto webinári si na praktických príkladoch ukážeme, že reč nášho tela je užitočným nástrojom v pracovnom aj osobnom živote a ovládať ho je veľkým benefitom. Povieme si napríklad, ako odhadnúť toho druhého za pár sekúnd, ako nás vlastne vnímajú ostatní, ktorým gestám a pohybom sa máme rozhodne vyhnúť a prečo niekedy ženy a muži chápu rovnakú situáciu tak rozdielne. Teším sa na to!

žiadne príspevky na zobrazenie