Ste nezamestnaná? Vzdelávajte sa zadarmo!

0
Ste nezamestnaná? Vzdelávajte sa zadarmo!

Ocitli ste sa na úrade práce a ste z toho rozladené? Viem si dobre predstaviť, čo prežívate – nedávno som sa dostala do podobnej situácie. Pravidelné posielanie životopisov, hľadanie pracovných príležitostí a návštevy úradu práce mi veľa optimizmu nepriniesli.

Zdroj: https://www.repas-kurzy.sk/

Dozvedela som však o možnosti, ako z tejto  nepríjemnej skúsenosti vyťažiť čo najviac. Pochybujete? Prečítajte si nasledujúce riadky o projekte RE-PAS (rekvalifikácia ako príležitosť) a ja vám opíšem, ako získať finančný príspevok z úradu práce na ľubovoľný, vami vybraný vzdelávací kurz.

  1. Zaevidujete sa na úrade práce a pravidelne chodíte k pracovníčke, ku ktorej patríte.
  2. Vyberiete si niektorý z ponúkaných kurzov. Môže to byť jazykový kurz, počítačový kurz, opatrovateľský alebo kadernícky kurz, je úplne na vás, čo si zvolíte. Na internete nájdete naozaj širokú ponuku, napríklad na stránkach http://www.repasrekvalifikacia.sk/ alebo https://www.kurzy.sk/ či https://www.vavakademy.sk/repas-urad-prace.

Dôležité je, aby bol kurz akreditovaný príslušnými ministerstvami. Väčšinou to kurzy majú napísané v popise, či je možné na ne použiť práve RE-PAS.

Vyberiete si konkrétny termín a kontaktujete organizátora kurzu, či sú voľné miesta a či sa môžete prihlásiť. Kurz by sa nemal začať skôr ako dva týždne po podaní prihlášky na RE-PAS. UPSVaR potrebuje minimálne 10 pracovných dní na spracovanie vašej požiadavky. Taktiež musíte byť celú dobu trvania kurzu evidované na úrade práce. Kurz sa však nesmie začínať neskôr ako 60 dní od vystavenia potvrdenia rekvalifikácie poskytovateľom kurzu.

Podstatné je dodržať aj cenový limit. Napríklad na jazykové kurzy je to 3,26 EUR/hodinu, t.j. ak má kurz trvať 100 hodín, celková cena kurzu nesmie presiahnuť 326 EUR, lebo vám ho neschvália.

  1. Na webstránke úradu práce stiahnete potrebné tlačivá. Nájdete tam aj cenové limity za jedntlivé kurzy.
  2. Niektoré formuláre si vypíšete sami a zo zvyšnými papiermi pôjdete za organizátorom kurzu a on vám ich vyplní.
  3. Podáte si žiadosť do podateľne a čakáte na rozhodnutie, ktoré by ste mali obdržať za cca 2 týždne od podania.
  4. Ak vám kurz schvália, musíte sa minimálne 1 deň pred začiatkom rekvalifikácie dostaviť na úrad práce (oddelenie poradenstva a vzdelávania) a podpísať potrebné dokumenty – Dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu. Dostanete pritom ešte ďalšie formuláre, ktoré na úrad prinesiete po skončení kurzu.
  5. Po nástupe na kurz musíte do 3 dní poslať (stačí e-mailom) na oddelenie poradenstva a vzdelávania UPSVaR-u doklad o nástupe na rekvalifikačný kurz. Zároveň nezabudnite informovať o nástupe na kurz pani, u ktorej ste evidovaná ako nezamestnaná. Počas kurzu sa jej totiž nemusíte hlásiť, ale musí byť informovaná o vašej prebiehajúcej rekvalifikácii.
  6. Po ukončení kurzu treba do 15 dní na úrade práce odovzdať kópiu dokladu o absolvovaní kurzu (osvedčenie), kópiu faktúry, ktorú vystaví poskytovateľ kurzu, žiadosť o úhradu príspevku a splnomocnenie na vyplatenie čiastky za kurz (tieto dokumenty dostanete pri podpise Dohody).
Zdroj: Pexels

Nerezignujte, ak vám žiadosť náhodou zamietnu, nečakajte a podajte si novú.

Niekedy prostriedky vyhradené na Repas poskytujú iba do konca konkrétneho mesiaca, a keď sa váš kurz končí na ďalší mesiac, žiadosť neprejde. Mne sa to podarilo až na tretí raz.

Prvú žiadosť som si podávala v júli, v auguste sa začínal kurz a mal trvať do polovice septembra, takže mi ju neschválili, pretože projekt RE-PAS prebiehal iba do konca augusta (čo však dopredu neviete). Tak som si rýchlo dala požiadavku na preplatenie ďalšieho kurzu, ktorý celý trval iba v rámci mesiaca august. Ani to neprešlo, lebo peniaze určené na Repas sa už minuli. Vtedy mi už volala aj pani z UPSVaR-u, že mi žiadosť síce zamietajú, ale nech si ju podám opäť – vraj na ten istý kurz, na ktorý sa vzťahovala ešte moja prvá žiadosť (končiaci sa v septembri), lebo už im prišla dotácia na ďalší mesiac. Takže akokoľvek to znie absurdne, nakoniec mi prvý kurz prešiel, len som musela všetky papiere vyplniť ešte po tretí raz a znova si podať požiadavku.

I keď sa to celé zdá byť zložité, myslím, že sa to oplatí – mne takto preplatili plnú sumu za vizážistický kurz v hodnote 510 EUR. Verím, že aj vám sa to podarí, a že vám to pomôže v následnom uplatnení sa na pracovnom trhu.

Aktuálne mám z úradu práce informáciu, že projekt REPAS končí dňa 30.11. Momentálne už nie je možné podávať prihlášky, pretože by neboli schválené. Treba sa však koncom novembra informovať, či projekt nepredĺžia. Podľa pracovníčky odboru vzdelávania bude projekt s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať začiatkom nového roka.

Alexandra Vrábelová

žiadne príspevky na zobrazenie