Tipy na zvýšenie produktivity práce, do ktorej sa vám vôbec nechce

0
Tipy na zvýšenie produktivity práce, do ktorej sa vám vôbec nechce

Produktivita práce je jedným z hlavných faktorov zvyšovania ziskovosti podniku a zvyšovania efektívnosti výroby. Ani ten najlepší stroj ale nedokáže pracovať bez energie a prestávky. Inak to nebude ani s nami. S ľuďmi, ktorí potrebujú na dobrý výkon množstvo podmienok a rovnako veľa prestávok.

My máme pre vás tipy, vďaka ktorým nebude mať únava na váš výkon žiadny vplyv.

Spôsoby, ako zvýšiť produktivitu práce

Produktivita práce je jedným z najdôležitejších ukazovateľov celého systému riadenia výroby v podniku. V personálnom manažmente by sa preto tomuto indikátoru mala venovať veľká pozornosť.  Len potom budú ľudia tak výkonný ako ten najlepší elektromotor.

Medzi najdôležitejšie úlohy takéhoto zvyšovania produktivity práce patrí:

  • identifikácia dôvodov odchýlok skutočných ukazovateľov produktivity práce od plánovaných ukazovateľov produktivity práce;
  • stanovenie rozsahu vplyvu každého faktora na ziskovosť podniku;
  • stanovenie skutočnej účinnosti implementovaných organizačných a technických opatrení na zvýšenie produktivity práce;
  • stanovenie potenciálu na optimalizáciu počtu zamestnancov a zníženie osobných nákladov;
  • audit úrovne produktivity práce pre spoločnosť ako celok a pre jej divízie;
  • rozhodnutie o výbere najvhodnejšej úlohy alebo univerzálnych prídavných zariadení na zvýšenie produktivity práce.

Vzhľadom na to, že hlavnou úlohou zvyšovania produktivity práce je určiť potenciál jej rastu, zvýšiť kvalitu plánovania a vyvinúť systém riadenia výrobných a ekonomických činností, je potrebné vyskúšať rôzne metódy a nástroje na jej implementáciu. Ktoré o sú?

Metódy motivácie na zvýšenie produktivity práce

Stimulovať ľudí k lepšiemu výkonu môžete rôznymi spôsobmi. Cesta formou bonusov nie je vôbec zlá a zrejme v dnešnej ťažkej dobe asi najviac poteší.

  • Mzdy sú materiálnou odmenou za efektivitu aj produktivitu v každej jednej práci. Veľkosť odmeny je spravidla ale závislá od určitého percenta z celkového obratu. Takže na druhú stranu, ak túži zamestnanec po vyššej odmene, mal by zaistiť firme vyšší zisk.

V každom prípade, takýto systém vzájomného odmeňovania umožňuje nielen stimulovať zlepšovanie jednotlivých ukazovateľov, ale aj spravodlivo rozdeľovať mzdy medzi všetkých zamestnancov firmy.

  • Profesionálna výbava a ideálne podmienky na prácu sú ďalším faktorom úspešného zvyšovania produktivity. Takže ak zamestnancom pomôže pri vyššom výkone nový bočný posuv, rozhodne by ste jeho zaobstaranie a výmenu nemali odkladať.

Určite vás nabudí aj lahodná šálka kávy, čerstvý vzduch, dostatok svetla v priestore a zdravá strava bohatá na živiny.

Zdroj obrázka: Milan Ilic Photographer/Shutterstock.com

žiadne príspevky na zobrazenie