Toaletný papier vyrábaný udržateľným spôsobom

Značka Tento pozná pôvod surovín všetkých svojich produktov. Udržateľnosť je jej poslaním a je prítomná od samotného lesa až po výsledné produkty. Tie sa vyrábajú lokálne, vo vašej blízkosti, s cieľom vyhnúť sa zbytočným emisiám uhlíka pri preprave. Takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť jemnosť prírody aj pre budúce generácie.

 Toaletné papiere Tento sú držiteľmi certifikátu PEFC, ktorý deklaruje pôvod dreva z udržateľne spravovaných lesov. Firma plní záväzok dopravovať ich k predajcom do vzdialenosti maximálne 500 km od výroby, ktorá sa nachádza v Žiline.

Možno ste nevedeli, ale pri výrobe produktov Tento sa firme Metsä Tissue Slovakia doteraz podarilo dosiahnuť mnoho ekologických krokov.

Pozitívne zmeny pre životné prostredie:

 • zníženie spotreby vody v závode v Žiline od roku 2010 o približne 30 %, a to vďaka pravidelnej recyklácii vody vo výrobnom procese,
 • zníženie objemu plastov použitých na fólie produktov Tento od roku 2019 o 17 %,
 • sekundárne plastové obaly produktov Tento sú 50 % z recyklovaného plastu,
 • boxy, do ktorých sú balené kozmetické vreckovky, sú 100 % papierové,
 • všetky produkty majú 100 % recyklovateľný obal a na ich výrobu sa nepoužíva kombinovaný materiál,
 • až 70 % celkovej spotreby elektrickej energie závodu v Žiline je z blízkej hydroelektrárne,
 • v roku 2019 sa celkovo ušetrilo 97 ton emisií uhlíku CO2 a to vďaka kombinovanej doprave produktov zo závodu v Žiline – vlak/kamióny, tomuto prechodu z cestnej na vlakovú dopravu bol udelený certifikát GREEN Transport.

Variant Classic si obľúbia tí, ktorí preferujú čisto biely papier bez akejkoľvek vône. Vyskúšať ho môžete v balení po 8 a 16 roliek.

Orientačná promo cena balenia po 8 roliek: 2,39 €

Orientačná maloobchodná cena balenia po 8 roliek: 3,99 €

Viac informácií o produktoch nájdete na webovej stránke značky Tento.

Základné kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov:

 1. Zachovanie a primeraný rozvoj lesných zdrojov a ich príspevku do globálneho kolobehu uhlíka
 2.  Zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov
 3.  Zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov
 4.  Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov
 5.  Zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov (najmä pôdoochrannej a vodoochrannej)
 6.  Zachovanie ostatných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok

Aj keď veľké množstvo lesov je obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom, najlepším potvrdením takéhoto prístupu je nezávislá certifikácia akreditovaným certifikačným orgánom. PEFC podporuje nezávislú certifikáciu a poskytuje zaručený mechanizmus, ktorý preukazuje spotrebiteľom, že drevná surovina použitá vo výrobkoch pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.