Vedeli ste, že 31. máj je Svetový deň bez tabaku?

0
Vedeli ste, že 31. máj je Svetový deň bez tabaku?

Svetový deň bez tabaku si každoročne pripomíname 31. mája s cieľom zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách spojených s užívaním tabaku a presadzovať účinné politiky na zníženie spotreby tabaku. Táto celosvetová iniciatíva pod záštitou WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) od roku 1987 poukazuje na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a zdôrazňuje význam vytvorenia sveta bez tabaku. V roku 2023 je ústredným heslom: „Pestujte potraviny, nie tabak.“

Pestovanie a výroba tabaku vedú k dlhodobým globálnym ekologickým škodám a zmene klímy a zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní budúcnosti poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Aj preto si WHO zvolilo na rok 2023 kampaň zameranú na pestovanie udržateľných potravinových plodín namiesto tabaku.

V súčasnosti sa tabak pestuje vo viac ako 125 krajinách ako plodina na odhadovanej ploche 4 miliónov hektárov, čo je plocha väčšia ako rozloha krajiny Rwanda. Škodlivé účinky pestovania tabaku na životné prostredie sa prejavujú najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Kampaň chce povzbudiť vlády, aby ukončili dotácie na pestovanie tabaku a ušetrené prostriedky použili na programy nahrádzania plodín, ktoré zlepšujú potravinovú bezpečnosť a výživu. Cieľom kampane je taktiež zvýšiť informovanosť o spôsoboch, akými tabakový priemysel zasahuje do pokusov nahradiť pestovanie tabaku udržateľnými plodinami, čím prispieva ku globálnej potravinovej kríze.

Prečítajte si aj: Patríte medzi 81% ľudí, ktorí počas jedla používajú mobil?

Na pestovanie tabaku sa využíva vzácna orná pôda a voda, pričom tisíce hektárov lesov sa ničia, aby sa vytvoril priestor na pestovanie tabaku a na výrobu paliva na sušenie tabakových listov. Úrodná pôda sa tak ničí a nemôže sa využívať na pestovanie potrebných potravinových plodín.

Svetový deň bez tabaku 2023 má slúžiť ako príležitosť na mobilizáciu vlád a tvorcov politík, aby podporili poľnohospodárov pri prechode na udržateľné plodiny prostredníctvom vytvorenia trhových ekosystémov pre alternatívne plodiny a povzbudili aspoň 10 000 poľnohospodárov na celom svete, aby sa zaviazali k prechodu od pestovania tabaku.

Poradne na odvykanie od fajčenia

Regionálne úrady verejného zdravotníctva pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pripravujú Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia. Cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov, znižovať zdravotné následky a škody, ktoré súvisia s užívaním tabakových a súvisiacich výrobkov. Taktiež chcú poskytnúť informácie, ako konkrétne predchádzať závislosti od tabaku a zvýšiť vedomosti v oblasti zdravotnej výchovy. V poradniach, kde je k dispozícii spirometer, je možnosť požiadať o vyšetrenie aj týmto prístrojom.

V rámci ochrany verejného zdravia je nevyhnutné upozorňovať verejnosť na škodlivosť užívania tabakových a súvisiacich výrobkov, ako aj informovať o možnostiach odvykania od fajčenia. Na Slovensku na tento účel funguje v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva sieť poradní na odvykanie od fajčenia, ktorá je bezplatne k dispozícii každému, kto chce bojovať so svojou závislosťou.

Takisto funguje Linka na odvykanie od fajčenia  na tel. čísle 0908 222 722. Telefónna linka funguje v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod. Linka začala pôsobiť v roku 2016 a odvtedy bolo zaznamenaných viac ako 7 000 hovorov.

Prečítajte si: Ako a prečo šetriť vodou?

Aký je význam Svetového dňa bez tabaku a aké kroky môžeme podniknúť k zdravšej spoločnosti bez tabaku?

  1. Zvyšovanie povedomia o zdravotných rizikách: Svetový deň bez tabaku slúži ako platforma na informovanie jednotlivcov o vážnych zdravotných rizikách spojených s užívaním tabaku. Konzumácia tabaku je hlavnou príčinou ochorení, ktorým sa dá predchádzať, ako sú rakovina, srdcové ochorenia, poruchy dýchania a mozgová príhoda. Zvyšovaním povedomia môžeme povzbudiť jednotlivcov, aby sa informovane rozhodovali o svojom zdraví.
  2. Podpora odvykania od tabaku: Jedným z hlavných cieľov Svetového dňa bez tabaku je podporiť jednotlivcov na ich ceste k odvykaniu od tabaku. Mnohé organizácie poskytujú zdroje, linky pomoci a poradenské služby na pomoc fajčiarom pri odvykaní od fajčenia. Ponukou podpory môžeme jednotlivcom umožniť prekonať závislosť a zlepšiť ich celkovú pohodu.
  3. Podpora politík kontroly tabaku: Svetový deň bez tabaku podporuje vykonávanie účinných politík kontroly tabaku na národnej a medzinárodnej úrovni. Tieto politiky zahŕňajú vyššie dane na tabakové výrobky, grafické zdravotné varovania na obaloch cigariet a obmedzenia reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov. Presadzovanie takýchto politík pomáha chrániť jednotlivcov, najmä mladých ľudí, pred škodlivými účinkami tabaku.
  4. Ochrana nefajčiarov pred pasívnym fajčením: Svetový deň bez tabaku zdôrazňuje význam vytvárania prostredia bez dymu. Pasívne fajčenie je škodlivé pre zdravie a u nefajčiarov spôsobuje mnohé zdravotné problémy vrátane dýchacích problémov, srdcových ochorení a rakoviny. Presadzovaním politiky zákazu fajčenia na verejných miestach môžeme chrániť zdravie nefajčiarov a vytvárať zdravšie komunity.
  5. Posilnenie postavenia mládeže proti užívaniu tabaku: Tabakový priemysel sa často zameriava na mladých ľudí ako potenciálnych spotrebiteľov. Cieľom Svetového dňa bez tabaku je posilniť postavenie mladých ľudí a poučiť ich o nebezpečenstvách spojených s užívaním tabaku. Poskytovaním presných informácií a podporovaním zručností kritického myslenia môžeme mladým ľuďom pomôcť prijímať informované rozhodnutia a odolávať vplyvu tabakového marketingu.
  6. Zapojenie zdravotníckych pracovníkov: Svetový deň bez tabaku vyzýva zdravotníckych pracovníkov, aby sa aktívne zapojili do úsilia o kontrolu tabaku. Lekári, zdravotné sestry a ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní podpory pri odvykaní od tabaku, vzdelávaní pacientov o rizikách tabaku a presadzovaní politík, ktoré podporujú spoločnosť bez tabaku. Ich zapojenie môže mať významný vplyv na verejné zdravie.
  7. Podpora medzinárodnej spolupráce: Svetový deň bez tabaku spája vlády, organizácie a jednotlivcov z celého sveta, aby spolupracovali v boji proti tabaku. Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce sa môžu vymieňať osvedčené postupy a stratégie na kontrolu tabaku, čo umožňuje krajinám učiť sa zo skúseností iných krajín a urýchliť pokrok v úsilí o kontrolu tabaku.
  8. Podpora alternatívnych, zdravších možností: Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku je dôležité zdôrazniť dostupnosť alternatívnych, zdravších možností k užívaniu tabaku. Patrí sem propagácia pomôcok na odvykanie od fajčenia, ako sú náhradné nikotínové terapie a lieky, ako aj povzbudzovanie jednotlivcov, aby si osvojili zdravé návyky, napríklad pravidelnú fyzickú aktivitu a techniky zvládania stresu.

Zdroj foto: freepik.com

 

žiadne príspevky na zobrazenie