Ženy – spokojnosť nadovšetko

žena, šťastie, púpava, vzduch, život, voda, vietor,
pexels.com

Milujúce ženy, matky,

piliere domácnosti,

neťahajte partnerské konflikty do krajností.

Uvedomte si, že len váš vnútorný pokoj lieči,

inak sa doma v rodine všetko prieči.

Nenakladajte si na plecia viac, než unesiete,

inak si konflikty samy pritiahnete.

Ak ste doteraz len VY „všetko“ robili,

a s každým ďalším dňom sú aj bežné situácie nad vaše sily,

rozdeľte domáce povinnosti a v rámci možností,

vyhraďte si pre seba aspoň chvíľku čas.

Nebojte sa… nikomu sa neskryví ani vlas.

Čítajte, prechádzajte sa, spievajte, tancujte…

V podstate jedno čo…iba ŽITE!!!

Žite a užívajte si samé seba.

Milujúca matka pre deti a vyrovnaná partnerka,

Nooo komu viac treba :-)

Zdroj: Pexels

Žena – partnerka, matka – základ každej rodiny a len na pevných základoch sa dá stavať.

Prajem Vám, aby ste na svojich pevných základoch vystavali pre svojich partnerov a deti jednu pokojnú, vyrovnanú a harmonickú rodinu, kde sa navzájom všetci počúvajú, čo hovoria a rešpektujú sa – svoje názory, postoje aj pocity, pretože každý môže mať na danú situáciu iný pohľad, ale to neznamená, že musí byť nesprávny. Ak dokážeme tieto rozdielne názory a postoje akceptovať, bez zbytočného presadzovania svojej pravdy, o ktorej si myslíme, že je správna, pričom ona je správna len pre nás, pre toho partnera byť nemusí, tak potom to bude v rodinách vyzerať krajšie a každý sa bude cítiť tak, že vám na sebe po akceptovaní rôznych pohľadov, názorov, postojov na danú vec, či situáciu, ZÁLEŽÍ… :-)