Ženy zarábajú menej ako muži napriek tomu, že majú vyššie vzdelanie

0
Ženy zarábajú menej ako muži napriek tomu, že majú vyššie vzdelanie
pixabay.com

To, že ženy majú vo všeobecnosti nižšie platy ako muži, je všeobecne známe. Ak sa chcú ženy na Slovensku uplatniť na trhu práce či založiť si vlastný biznis, majú horšie postavenie ako ostatné Európanky. Priemerná žena v Európskej únii má o 16 % nižší plat ako muž, a to vo všetkých oblastiach. Ako je to na Slovensku? Oveľa horšie!

Na Slovensku ženy zarábajú v priemere o 21 % menej ako muži.

Faktory ovplyvňujúce zárobok

„Na rozdiel medzi platovým ohodnotením žien a mužov vplýva viacero faktorov. Najvýznamnejším dôvodom je to, že ženy pracujú za život z dôvodu materských povinností v priemere o tretinu menej ako muži. Práve dlhšie pauzy v práci spôsobujú pomalší kariérny rast. Európska komisia ale uvádza, že ženy sa často potýkajú s tým, že sa v technických smeroch či v IT sektore, čo je prevažne mužská doména, ťažie presadzujú,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Dosahujeme vyššie vzdelanie ako muži

V tomto prípade ale nezohráva úlohu dosiahnuté vzdelanie. V európskych krajinách majú ženy v priemere vyššie vzdelanie ako muži (44 % žien vo veku 30 až 34 rokov dosiahlo vysokoškolské vzdelanie s porovnaním s 34 % mužov).

„V únii je zamestnaných žien s dieťaťom či viacerými deťmi do 6 rokov o 9 percent menej ako žien bez dieťaťa. Tento rozdiel je výraznejší práve na Slovensku, kde je zamestnaných o 30 % viac bezdetných žien ako tých s dieťaťom,“ doplnila Buchláková. V roku 2016 nepracovalo v únii až 19 % žien, pretože sa starali o deti či zdravotne postihnutého príbuzného. Krajiny ako Veľká Británia, Holandsko či Dánsko majú flexibilnejšie pravidlá na pracovnom trhu a väčšie možnosti nastaviť si flexibilný pracovný čas, preto majú viac zamestnaných žien.

Na Slovensku ani nie polovica ľudí, vrátane žien, je ochotná o svojom plate so zamestnávateľom vyjednávať. Na rozdiel od severských krajín, napríklad vo Švédsku, až takmer 80 % zamestnancov vyjednáva o plate, medzi nimi aj ženy. Ženy v únii pritom robia v priemere týždenne o 6 hodín viac ako muži (platené aj neplatené hodiny navyše).

Dominujú predavačky ale aj právničky

Z nižších kvalifikovaných pozícii sa ženy v únii najčastejšie uplatňujú ako predavačky v obchodoch či upratovačky. Z vyšších kvalifikovaných pozícii sa výrazne sa presadzujú ako právničky, učiteľky v materských či základných školách, sekretárky či lekárky.

Najmenej žien je stále v odbore informačných a komunikačných technológií, pričom ak by sa podarilo prilákať do IT sektora viac ľudí, vrátane žien, naštartovalo by to viac aj ekonomický rast v únii. Do roku 2050 by sa tak mohlo vytvoriť o 1,2 milióna pracovných miest viac. Hrubý domáci produkt EÚ by vďaka tomu mohol dovtedy stúpnuť o 820 miliárd eur.

predavacka kvetov
Foto: pixabay.com

 Zmeny v rovnosti žien a mužov na Slovensku za desať rokov

Index rovnosti, ktorý zverejňuje štatistický úrad Eurostat, skúma rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou. Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodov zo 100 (1 bod je úplná nerovnosť a 100 bodov úplná rovnosť).

Ako v jedinej krajine EÚ sa u nás nerovnosť medzi mužmi a ženami v priebehu času prehĺbila. V rovnosti medzi pohlaviami sme na 26. mieste v rámci krajín EÚ a za posledné roky sme sa prepadli až o sedem pozícií. Priemer za všetkých 28 krajín EÚ je na úrovni 66,2 bodu.

sef
Foto: pixabay.com

Málo žien vo vedení firiem

Len málo žien je vo vedúcich pozíciách firiem pôsobiacich v Európskej únii. Len 1 z 10 spoločností má vo vedení ženu. Napriek tomu, ženy sa postupne dostávajú na riadiace pozície, v roku 2017 bolo iba 7,1 % žien z celkového počtu členov manažmentu firiem a len 5,5 % zo všetkých šéfov podnikov boli práve ženy. Na Slovensku ich počet postupne od roku 2010 klesal, a to približne o 6,5 %. Stalo sa tak iba na Slovensku a v Rumunsku. Najviac, a to až o tretinu, ich za 7 rokov pribudlo vo Francúzsku. Práve Francúzi podľa Európskej komisie najviac búrajú vo firmách rodové stereotypy a dávajú najväčšie príležitosti ženám v manažmentoch a vedení firiem.

„Podľa The European Business Test Panel (3000 firiem, 25 štátov EÚ) až 83 % podnikov potvrdilo, že diverzita ma pozitívny dopad na ich biznis. Rôznorodí zamestnanci, a to sa nebavíme len o pohlaví, ale aj o vierovyznaní, rase a podobne, sa dokážu omnoho jednoduchšie prispôsobiť rastúcej rôznorodosti súčasného trhu a zákazníkov a ich požiadavkám na kvalitu a funkcionalitu tovarov a služieb. Politika diverzity napríklad znižuje náklady spojené s nedostatkom pracovných síl, otvára nové trhy a zlepšuje výkon firiem na už existujúcich trhoch. Firmy sa stávajú viac konkurencieschopné,“ komentovala Buchláková.

Ženy sa dožívajú dlhšie ako muži

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) uvádza, že za posledných 10 rokov sa roztvárajú nožnice medzi mužmi a ženami práve v prípade zdravia najviac. Ženy sa dožívajú v priemere o sedem rokov viac ako muži a to napriek tomu, že 40 % mužov inklinuje k športovým aktivitám a konzumácii ovocia a zeleniny, v porovnaní s 33 % žien. Nadmerne však  pije alkohol a fajčí 47 % mužov, zatiaľ čo žien len 24 %.

Európsky štatistický úrad Eurostat uvádza, že majú v krajinách EÚ v priemere „zdravé roky“ viac ženy (64,2 rokov) ako muži (63,5 rokov). Ženy sa na Slovensku dožívajú v zdraví v priemere 57 rokov, muži o čosi menej, a to 56,4 rokov. Na čele oboch rebríčkov je Švédsko. Až 73 rokov sa dožívajú v relatívnom zdraví. Na opačnom konci rebríčka je Litva, počet rokov v zdraví u žien je na úrovni 54,9 rokov a v prípade mužov je 52,3 rokov.

Aké sú najzdravšie krajiny sveta? Dočítate sa v tomto článku

starenka
Foto: pixabay.com

Obete sexuálnych narážok a obťažovania

Štatistiky Európskej komisie sú aj v tomto prípade nelichotivé. Jedna z troch žien staršia ako 15 rokov v rámci krajín EÚ mala už skúsenosť s psychickým či sexuálnym násilím. Až 75 % žien v top manažmente sa stretlo so sexuálnym obťažovaním na pracovisku. V sektore služieb to uviedlo 61 % zamestnaných žien. Viac ako polovica európskych žien celkovo mala so sexuálnym obťažovaním nejakú skúsenosť. Približne 20 % mladých žien vo veku od 18 do 29 rokov zažila kyber obťažovanie. Až 80 % obetí obchodovania s bielym mäsom sú ženy.

žiadne príspevky na zobrazenie